دانلود

حرفه ای - سازگار - کارآمد

لغزنده

متفرقه

متفرقه

فایلهای متفرقه...

درایورهای زمان اجرا Olympus درایورهای Olympus Runtime توسط Olympus و همکارانشان استفاده می شوند تا از سخت افزار Olympus به نرم افزار بیفزایند. به روز بودن زمان اجرای کار خود را ... تضمین می کند از هرگونه اشکال و برطرف شدن مشکلات امنیتی استفاده می کند و سازگاری با محصولات موجود را می تواند سازگاری و پشتیبانی از محصولات جدید Olympus و ویژگی های آنها را اضافه کند.
فایل های صوتی نمونه فایل های صوتی در فرمت های مختلف فایل برای تظاهرات و تست.
دیکته موبایل فایل های متفرقه برای ضبط صوت دیجیتال Olympus Professional.

در تماس بودن!

عکس 0345 521 8588 UK
عکس 00 44 1582 483320 ROI
عکس 00800 7000 1000 EMEA

لغزنده