اسلاید 1

دانلود

حرفه ای - سازگار - کارآمد

DR سری

DR سری

سیستم عامل برای مدل های زیر اعمال می شود: DR-1200 / DR-2100 / DR-2200 / DR-2300

نمایش دادن:
  • این نسخه علاوه بر ویژگی لغو دکمه ی دکمه، باعث می شود که دکمه ی ناخواسته و صدای حرکت لغزنده ضبط شود.
  • کاربران از تشخیص صدا به ویژه از این به روز رسانی، با دقت بهبود یافته و عملکرد تشخیص صدا، به ویژه از آن بهره خواهند برد.
  • به روز رسانی نرم افزارهای نرم افزاری از SDK صوتی را فعال می کند.
  • ویژگی های میکروفون را افزایش می دهد تا بالاترین نمره "اژدها" را به دست بیاورد.
  • پشتیبانی از Click-Lock را اضافه می کند.
با ما تماس بگیرید Parralax
با ما در تماس باشید

خدمات:

اعداد خاص منطقه
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy