میکروفون ثابت

میکروفون ثابت

به روز رسانی Firmware برای محدوده حرفه ای RecMic.

سری RM Firmware برای مدل های زیر اعمال می شود: RM-4000P / RM4010P / RM-4015P / RM-4100S / RM-4110S
DR سری Firmware برای مدل های زیر اعمال می شود: DR-1200 / DR-2100 / DR-2200 / DR-2300