نرم افزار برای بیش از 50 سال، Olympus یک شریک اعتماد به بخش پزشکی، حقوقی، مالی، دولتی و دیگر بخش ها است، و نرم افزار حرفه ای دیکته حرفه ای را که می تواند با نیازهای فرد شما سازگار باشد و کارآیی کار شما را افزایش دهد، ارائه می دهد.
سفت افزار محصولات Olympus با توجه به ارگونومی استثنایی طراحی شده اند: شکل آنها، دکمه ها و توزیع وزن، برای ساعت های راحت استفاده شده اند. میکروفون برش و تکنولوژی پردازش صوتی بهترین نتایج را در تشخیص گفتار و رونویسی فراهم می کند. به روز رسانی نرم افزار، آخرین ویژگی ها و توابع را به محصولات مورد علاقه خود اضافه کنید.
ادبیات محصول مجموعه ای از کتابچه راهنمای، بروشور، راهنمای و مواد اضافی برای دیکته حرفه ای Olympus.
متفرقه فایلهای متفرقه...