Διαφάνεια 1

Απόρρητο Πολιτική Cookies

Το νομικό κομμάτι

Απόρρητο Πολιτική Cookies

 

1. Εισαγωγή

1.1 Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την ιδιωτική ζωή των επισκεπτών και των χρηστών υπηρεσιών υποστήριξης Professional Dictation Support (OPDS) της Olympus.

1.2 Αυτή η πολιτική ισχύει όταν ενεργούμε ως επεξεργαστής δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του OPDS και των χρηστών υπηρεσιών. με άλλα λόγια, όπου καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων.

1.3 Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Εφόσον αυτά τα cookies δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της OPDS, θα σας ζητήσουμε να συναινείτε στη χρήση των cookies όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας.

1.4 Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει ελέγχους απορρήτου που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιώντας τους ελέγχους απορρήτου, μπορείτε να καθορίσετε αν θέλετε να λαμβάνετε επικοινωνίες άμεσου μάρκετινγκ. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου απορρήτου μέσω https://www.opdsupport.com/user-profile

1.5 Σε αυτήν την πολιτική, "εμείς", "εμάς" και "μας" αναφέρονται στον ελεγκτή δεδομένων ως OM Digital Solutions και στον επεξεργαστή δεδομένων ως OPDS. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς, ανατρέξτε στην Ενότητα 19.

 

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

2.1 Σε αυτό το κεφάλαιο 2 έχουμε αναφέρει:

α) τις γενικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που μπορούμε να επεξεργαστούμε ·

(β) στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων που δεν αποκτήσαμε άμεσα από εσάς, την πηγή και τις συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των δεδομένων.

(γ) τους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα. και

δ) τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας.

2.2 Μπορούμε να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας ("δεδομένα χρήσης"). Τα δεδομένα χρήσης μπορούν να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, το μήκος της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης του ιστότοπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και το πρότυπο της χρήσης της υπηρεσίας σας. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι το σύστημα παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων. Αυτά τα δεδομένα χρήσης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση Ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η παρακολούθηση και η βελτίωση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας.

2.3 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας ("δεδομένα λογαριασμού"). Τα δεδομένα του λογαριασμού ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η πηγή των δεδομένων του λογαριασμού είναι εσείς ή ο εργοδότης, οι υπάλληλοι, οι πελάτες, οι πιθανοί πελάτες, οι συνδρομητές, οι επεξεργαστές, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή οι υπεύθυνοι επικοινωνίας. Τα δεδομένα του λογαριασμού μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, παρέχοντας τις υπηρεσίες μας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών μας, διατηρώντας τα back-up των βάσεων δεδομένων μας και επικοινωνώντας μαζί σας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση Ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησής μας Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και / ή η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για να συνάψετε μια τέτοια σύμβαση.

2.4 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο προσωπικό σας προφίλ στην ιστοσελίδα μας ("δεδομένα προφίλ"). Τα δεδομένα προφίλ μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις εικόνες προφίλ, το χαιρετισμό (κατάσταση φύλου / σχέσης) και τις λεπτομέρειες απασχόλησης. Τα δεδομένα προφίλ μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την ενεργοποίηση και την παρακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση Ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησής μας Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και / ή η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για να συνάψετε μια τέτοια σύμβαση.

2.5 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας ("δεδομένα υπηρεσιών"). Τα δεδομένα υπηρεσίας ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα ήχου, βιομετρικά δεδομένα (δακτυλικό αποτύπωμα, προσώπου, αμφιβληστροειδή), περιεχόμενο επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σάρωση, κ.λπ.) δεδομένα πιστωτικού ελέγχου, ταξινόμηση πελάτη / προμηθευτή, στατιστικά στοιχεία πελατών, βασικά δεδομένα πελάτη / χρήστη (Ημερομηνία, ημερομηνία αποστολής), στοιχεία για την απασχόληση (όνομα εταιρείας, διεύθυνση κ.λπ.), δεδομένα γεωγραφικής θέσης, δεδομένα καμπάνιας μάρκετινγκ, όνομα, στοιχεία ενημερωτικού δελτίου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, , δεδομένα εικόνων και βίντεο, δεδομένα κύριου προμηθευτή, δεδομένα παρακολούθησης (cookies, παρακολούθηση Wi-Fi κ.λπ.) και δεδομένα χρήσης (διεύθυνση IP, καταγραφή, τηλεφωνική εγγραφή). Η πηγή των δεδομένων υπηρεσίας είναι εσείς ή ο εργοδότης, οι υπάλληλοι, οι πελάτες, οι πιθανοί πελάτες, οι συνδρομητές, οι επεξεργαστές, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή οι υπεύθυνοι επικοινωνίας. Τα δεδομένα υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, παρέχοντας τις υπηρεσίες μας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών μας, διατηρώντας τα back-up των βάσεων δεδομένων μας και επικοινωνώντας μαζί σας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση Ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησής μας Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και / ή η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για να συνάψετε μια τέτοια σύμβαση.

2.6 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας ή μέσω των υπηρεσιών μας ("δεδομένα δημοσίευσης"). Τα δεδομένα δημοσίευσης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημοσίευση και η διαχείριση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση Ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησής μας Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και / ή η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για να συνάψετε μια τέτοια σύμβαση.

2.7 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που περιέχονται σε κάθε ερώτηση που μας υποβάλλετε σχετικά με τα αγαθά ή / και τις υπηρεσίες ("στοιχεία έρευνας"). Τα δεδομένα της έρευνας μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία για να προσφέρετε, να διαθέσετε στο εμπόριο και να πωλήσετε σχετικά αγαθά ή / και υπηρεσίες σε εσάς. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση.

2.8 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας με τους πελάτες ("στοιχεία σχέσης πελατών"). Τα δεδομένα των πελατειακών σχέσεων μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τον εργοδότη σας, τον τίτλο ή τον ρόλο της εργασίας σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τις πληροφορίες που περιέχονται στις επικοινωνίες μεταξύ μας και εσάς ή του Εργοδότη, των Εργαζομένων, των Πελατών, των Ενδεχομένων Πελατών, των Συνδρομητών, των Επεξεργαστών, Ατομα επικοινωνίας. Η πηγή των δεδομένων σχέσης πελατείας είναι εσείς ή ο εργοδότης, οι υπάλληλοι, οι πελάτες, οι πιθανοί πελάτες, οι συνδρομητές, οι επεξεργαστές, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή οι υπεύθυνοι επικοινωνίας. Τα δεδομένα των πελατειακών σχέσεων μπορούν να υποστούν επεξεργασία για τους σκοπούς της διαχείρισης των σχέσεών μας με τους πελάτες μας, της επικοινωνίας με τους πελάτες, της τήρησης αρχείων αυτών των επικοινωνιών και της προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στους πελάτες. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση Ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση των σχέσεων των πελατών μας.

2.9 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, τις οποίες συνάπτετε μαζί μας και / ή μέσω του ιστοτόπου μας ("δεδομένα συναλλαγών"). Τα δεδομένα της συναλλαγής ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία της κάρτας σας και τα στοιχεία της συναλλαγής. Τα δεδομένα της συναλλαγής μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την προμήθεια των αγορασθέντων αγαθών και υπηρεσιών και τη διατήρηση των κατάλληλων αρχείων των συναλλαγών αυτών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και / ή η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για την σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης και των νόμιμων συμφερόντων μας, δηλαδή της ορθής διαχείρισης της ιστοσελίδας και των επιχειρήσεων μας.

2.10 Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή στις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και σε ενημερωτικά δελτία ("δεδομένα ειδοποιήσεων"). Τα δεδομένα κοινοποίησης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για να σας αποστείλουν τις σχετικές ειδοποιήσεις ή / και ενημερωτικά δελτία. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση Ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και / ή η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήσεώς σας, για να συνάψετε μια τέτοια σύμβαση.

2.11 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες που περιέχονται ή σχετίζονται με οποιαδήποτε επικοινωνία που μας στέλνετε ("στοιχεία αλληλογραφίας"). Τα δεδομένα αλληλογραφίας μπορεί να περιλαμβάνουν το περιεχόμενο της επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με την επικοινωνία. Ο ιστότοπός μας θα δημιουργήσει τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με τις επικοινωνίες που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τις φόρμες επικοινωνίας του ιστότοπου. Τα δεδομένα αλληλογραφίας μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς επικοινωνίας με εσάς και τήρησης αρχείων. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και των επιχειρήσεων και των επικοινωνιών με τους χρήστες.

2.12 Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα υπαγόρευσης και λογισμικού της Olympus. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν αριθμούς έκδοσης, κλειδιά άδειας χρήσης, μοντέλα και περιβαλλοντικά δεδομένα. Η πηγή αυτών των δεδομένων είναι εσείς ή ο εργοδότης, οι υπάλληλοι, οι πελάτες, οι πιθανοί πελάτες, οι συνδρομητές, οι επεξεργαστές, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή οι υπεύθυνοι επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η παροχή τεχνικής υποστήριξης ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και / ή η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήσεώς σας, για να συνάψετε μια τέτοια σύμβαση.

2.13 Μπορούμε να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η προστασία και η διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, τα νόμιμα δικαιώματά σας και τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων.

2.14 Μπορούμε να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που προσδιορίζονται σε αυτήν την πολιτική όπου αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της απόκτησης ή διατήρησης της ασφαλιστικής κάλυψης, της διαχείρισης κινδύνων ή της απόκτησης επαγγελματικών συμβουλών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή προστασία της επιχείρησής μας από κινδύνους.

2.15 Εκτός από τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα 2, μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων ενός άλλου φυσικού προσώπου.

2.16 Παρακαλούμε μην παρέχετε προσωπικά δεδομένα άλλων προσώπων, εκτός αν σας ζητήσουμε να το κάνετε.

 

3. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

3.1 Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς αυτόματης λήψης αποφάσεων σε σχέση με την εκπαίδευση και τα ερωτηματολόγια.

3.2 Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα περιλαμβάνει την επισήμανση των αποτελεσμάτων της υποβολής.

3.3 Η σημασία και οι πιθανές συνέπειες αυτής της αυτόματης λήψης αποφάσεων είναι να επιτευχθεί ή να μην επιτευχθεί η κατάλληλη διαπίστευση.

 

4. Παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλους

4.1 Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας (αυτό σημαίνει ότι οι θυγατρικές μας, η τελική μας εταιρεία χαρτοφυλακίου και όλες οι θυγατρικές της) στο βαθμό που είναι λογικά απαραίτητο για τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική.

4.2 Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ασφαλιστές ή / και τους επαγγελματικούς μας συμβούλους, στο μέτρο που είναι λογικά αναγκαίο για την απόκτηση ή τη διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης, τη διαχείριση κινδύνων, την παροχή επαγγελματικών συμβουλών ή την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων, ή σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία.

4.3 Οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας είναι Ή μπορεί να διεκπεραιώνονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας, PayPal και Squareup. Θα μοιραστούμε δεδομένα συναλλαγών με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των πληρωμών σας, της επιστροφής χρημάτων τέτοιων πληρωμών και της αντιμετώπισης καταγγελιών και ερωτημάτων σχετικά με τέτοιες πληρωμές και επιστροφές χρημάτων. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στη διεύθυνση:

(Α) https://www.paypal.com

(Β) https://squareup.com

4.4 Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας σε έναν ή περισσότερους από τους επιλεγμένους τρίτους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών που προσδιορίζονται στον ιστότοπό μας με σκοπό να τους επιτρέψουν να επικοινωνήσουν μαζί σας, ώστε να μπορούν να σας προσφέρουν, να εμπορευθούν και να πουλήσουν σχετικά προϊόντα ή / και υπηρεσίες . Κάθε τέτοιο τρίτο μέρος θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα έρευνας που του παρέχουμε. και κάθε φορά που θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, κάθε τρίτο μέρος θα σας παράσχει αντίγραφο της δικής του πολιτικής απορρήτου, η οποία θα διέπει τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους.

4.5 Εκτός από τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται σε αυτή την Ενότητα 4, μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφέροντα άλλου φυσικού προσώπου. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία.

 

5. Διεθνείς μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων

5.1 Σε αυτήν την ενότητα 5, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

5.2 Έχουμε γραφεία και εγκαταστάσεις στην Ιαπωνία, την Αμερική, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Αφρική, τη Ρωσία και την Αυστραλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει "απόφαση επάρκειας" όσον αφορά τους νόμους περί προστασίας δεδομένων κάθε χώρας. Οι μεταβιβάσεις σε καθεμία από αυτές τις χώρες θα προστατεύονται με κατάλληλες διασφαλίσεις, δηλαδή τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5.3 Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας για την ιστοσελίδα μας βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

5.4 Ο όμιλος εταιρειών μας βρίσκεται στον ΕΟΧ, την Ιαπωνία, την Αμερική, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Αφρική, τη Ρωσία και την Αυστραλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει "απόφαση επάρκειας" όσον αφορά τους νόμους περί προστασίας δεδομένων κάθε χώρας. Οι μεταβιβάσεις σε καθεμία από αυτές τις χώρες θα προστατεύονται με κατάλληλες διασφαλίσεις, δηλαδή τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5.5 Αναγνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλετε για δημοσίευση μέσω του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μέσω του Διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τη χρήση (ή την κακή χρήση) τέτοιων προσωπικών δεδομένων από άλλους.

 

6. Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

6.1 Αυτό το Κεφάλαιο 6 καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης δεδομένων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σε σχέση με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

6.2 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν φυλάσσονται για περισσότερο από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό ή για τους σκοπούς αυτούς.

6.3 Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος συνδρομητής ή χρήστης των προϊόντων μας ή για όσο διάστημα έχουμε άλλον επιχειρησιακό σκοπό και, στη συνέχεια, για διάστημα που δεν απαιτείται πλέον ή δεν επιτρέπεται από το νόμο, Πολιτική Διατήρησης Αρχείων, λογικά απαραίτητη για σκοπούς εσωτερικής αναφοράς και συμφιλίωσης, ή για να σας παρέχει σχόλια ή πληροφορίες που ενδέχεται να ζητήσετε.

6.4 Ανεξάρτητα από τις λοιπές διατάξεις αυτού του Τμήματος 6, μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η διατήρηση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ή των ζωτικών συμφερόντων ενός άλλου φυσικού προσώπου.

 

7. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

7.1 Θα λάβουμε κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να διασφαλίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.

7.2 Θα αποθηκεύσουμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα σε ασφαλείς διακομιστές, προσωπικούς υπολογιστές και κινητές συσκευές, καθώς και σε ασφαλή χειροκίνητα συστήματα τήρησης αρχείων.

7.3 Τα δεδομένα που σχετίζονται με τα ερωτήματά σας και τις οικονομικές σας συναλλαγές που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στον διακομιστή ιστού ή στον ιστότοπό μας στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα προστατεύονται με τεχνολογία κρυπτογράφησης.

7.4 Αναγνωρίζετε ότι η μετάδοση μη κρυπτογραφημένων (ή ανεπαρκώς κρυπτογραφημένων) δεδομένων μέσω του Διαδικτύου είναι εγγενώς ανασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου.

7.5 Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός σας δεν είναι ευαίσθητος σε υποθέσεις, είτε από ένα άτομο είτε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστοτόπο μας και δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό πρόσβασής σας (εκτός από την περίπτωση που συνδέεστε στον ιστότοπό μας).

 

8. Τροπολογίες

8.1 Μπορεί να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στην ιστοσελίδα μας.

8.2 Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.

8.3 Μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε για σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

9. Τα δικαιώματά σας

9.1 Σε αυτό το κεφάλαιο 9, συνοψίσαμε τα δικαιώματα που έχετε βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων. Ορισμένα από τα δικαιώματα είναι πολύπλοκα και δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι λεπτομέρειες στις περιλήψεις μας. Συνεπώς, θα πρέπει να διαβάσετε τους σχετικούς νόμους και οδηγίες από τις ρυθμιστικές αρχές για την πλήρη εξήγηση αυτών των δικαιωμάτων.

9.2 Τα κυριότερα δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων είναι τα εξής:

α) το δικαίωμα πρόσβασης ·

β) το δικαίωμα διόρθωσης ·

γ) το δικαίωμα διαγραφής ·

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ·

ε) το δικαίωμα αντίρρησης στη μεταποίηση ·

στ) το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων ·

(ζ) το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή · και

η) το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης.

9.3 Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα και, όπου το κάνουμε, την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, μαζί με ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων. Εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων, θα σας παράσχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων. Το πρώτο αντίγραφο θα παρέχεται δωρεάν, αλλά επιπλέον αντίγραφα ενδέχεται να υπόκεινται σε εύλογη χρέωση. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στέλνοντας ένα αίτημα email στη διεύθυνση: email βοήθειας txt

9.4 Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να έχετε συμπληρώσει όλα τα ατελείωτα προσωπικά σας δεδομένα.

9.5 Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Αυτές οι περιστάσεις περιλαμβάνουν: τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία · αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία που βασίζεται σε συναίνεση. διαφωνείτε με την επεξεργασία σύμφωνα με ορισμένους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. η επεξεργασία είναι για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. και τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις από το δικαίωμα διαγραφής. Οι γενικές εξαιρέσεις περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη: για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης. για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. ή για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

9.6 Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτές οι περιστάσεις είναι: αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά αντιτάσσεται στη διαγραφή. δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας μας, αλλά απαιτείτε προσωπικά δεδομένα για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. και έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης αυτής της αντίρρησης. Όπου η επεξεργασία έχει περιοριστεί σε αυτή τη βάση, ενδέχεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, θα το επεξεργαστούμε μόνο με άλλο τρόπο: με τη συγκατάθεσή σας. για την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων · για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου · ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος.

9.7 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, αλλά μόνο στο βαθμό που η νομική βάση της επεξεργασίας είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για: την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται στο δημόσιο συμφέρον ή στην άσκηση οποιασδήποτε δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί. ή τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο. Εάν προβείτε σε τέτοια αντίρρηση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για τη μεταποίηση που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία αφορά την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

9.8 Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού προφίλ για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ). Εάν προβείτε σε τέτοια αντίρρηση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό.

9.9 Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

9.10 Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

α) συγκατάθεση · ή

(β) ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβετε μέτρα κατόπιν αιτήσεώς σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης και η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα από εμάς σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει όταν θα επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

9.11 Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων παραβιάζει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να το κάνετε στο κράτος μέλος της ΕΕ της συνήθους διαμονής σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης.

9.12 Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών είναι συναίνεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση.

9.13 Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς, εκτός από τις άλλες μεθόδους που καθορίζονται στην ενότητα αυτή 9.

 

10. Διαδικτυακοί τόποι τρίτων

10.1 Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους και λεπτομέρειες για ιστότοπους τρίτων μερών.

10.2 Δεν έχουμε έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τρίτων.

 

11. Προσωπικά δεδομένα παιδιών

11.1 Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε άτομα άνω της ηλικίας του 16.

11.2 Εάν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι διατηρούμε προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου κάτω από αυτήν την ηλικία στις βάσεις δεδομένων μας, θα διαγράψουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

 

12. Ενημέρωση πληροφοριών

12.1 Ενημερώστε μας αν τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σχετικά με εσάς πρέπει να διορθωθούν ή να ενημερωθούν.

 

13. Λειτουργεί ως επεξεργαστής δεδομένων

13.1 Όσον αφορά τα δεδομένα χρήσης, τα δεδομένα λογαριασμού, τα δεδομένα προφίλ, τα δεδομένα υπηρεσίας, τα δεδομένα δημοσίευσης, τα δεδομένα ερωτήσεων, τα δεδομένα σχέσεων με τους πελάτες, τα δεδομένα συναλλαγών, τα δεδομένα ειδοποιήσεων, τα στοιχεία αλληλογραφίας, δεν ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Αντιθέτως, ενεργούμε ως επεξεργαστής δεδομένων.

13.2 Εφόσον ενεργούμε ως επεξεργαστής δεδομένων και όχι ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, η πολιτική αυτή δεν ισχύει. Οι νομικές μας υποχρεώσεις ως επεξεργαστή δεδομένων παρατίθενται στη σύμβαση μεταξύ εμάς και του αρμόδιου υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

 

14. Σχετικά με τα cookies

14.1 Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια σειρά από γράμματα και αριθμούς) που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή.

14.2 Τα cookies ενδέχεται να είναι είτε "επίμονα" cookies είτε "cookies": ένα μόνιμο cookie θα αποθηκευτεί από ένα πρόγραμμα περιήγησης και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. ένα cookie περιόδου σύνδεσης, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι κλειστό.

14.3 Τα cookie συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που αναγνωρίζουν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και αποκτώνται από τα cookies.

 

15. Cookies που χρησιμοποιούμε

15.1 Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) έλεγχος ταυτότητας - χρησιμοποιούμε cookies για να σας αναγνωρίσουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και καθώς περιηγείστε στον ιστότοπό μας.

(β) κατάσταση - χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσετε να διαπιστώσουμε εάν είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπό μας.

(γ) καλάθι αγορών - χρησιμοποιούμε cookies για να διατηρήσουμε την κατάσταση του καλαθιού αγορών σας καθώς πλοηγείτε στην ιστοσελίδα μας.

(δ) εξατομίκευση - χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και να προσαρμόζουμε τον ιστότοπό μας για εσάς.

(ε) ασφάλεια - χρησιμοποιούμε τα cookies ως στοιχείο των μέτρων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την προστασία των λογαριασμών χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της δόλιας χρήσης των διαπιστευτηρίων σύνδεσης και για την προστασία του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας γενικά.

(στ) ανάλυση - χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσετε να αναλύσουμε τη χρήση και την απόδοση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας.

(ζ) συγκατάθεση cookie - χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τη χρήση cookies γενικότερα.

 

16. Cookies και Analytics που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών μας

16.1 Οι παροχείς υπηρεσιών μας χρησιμοποιούν cookies και αυτά τα cookies μπορεί να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

16.2 Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.google.com/policies/privacy/.

16.3 Χρησιμοποιούμε το Google reCAPTCHA για την προστασία του ιστότοπού μας. Το Google reCAPTCHA λειτουργεί παρακολουθώντας και αναλύοντας τη συμπεριφορά των χρηστών σε έναν ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε τις ακόλουθες πολιτικές απορρήτου και όρους που καθορίζονται από τον πάροχο υπηρεσιών: https://policies.google.com/privacy | https://policies.google.com/terms
 

17. Διαχείριση των cookies

17.1 Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν την άρνηση αποδοχής cookies και τη διαγραφή cookies. Οι μέθοδοι για αυτό το σκοπό διαφέρουν από το πρόγραμμα περιήγησης στο πρόγραμμα περιήγησης και από την έκδοση στην έκδοση. Ωστόσο, μπορείτε να λάβετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την αποκλεισμό και τη διαγραφή των cookies μέσω αυτών των συνδέσμων:

(α) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el (Chrome).

(β) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox).

(γ) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera).

(δ) https://support.microsoft.com/el-gr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer).

(ε) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari). και

(στ) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

17.2 Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρησιμότητα πολλών ιστοσελίδων.

17.3 Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας.

 

18. Προτιμήσεις cookie

18.1 Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη χρήση cookies στον ιστότοπό μας, μεταβαίνοντας στη διεύθυνση: opdsupport.com

 

19. Τα στοιχεία μας

19.1 Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την Business Equipment Services Ltd

19.2 Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό καταχώρησης 3732561 και η έδρα μας βρίσκεται στη μονάδα 6, το δικαστήριο Titan, το Laporte Way, το Luton, το Bedfordshire, το LU4 8EF, το Ηνωμένο Βασίλειο.

19.3 Η κύρια επιχειρηματική μας περιοχή βρίσκεται στη Μονάδα 6, το δικαστήριο Titan, το Laporte Way, το Luton, το Bedfordshire, το LU4 8EF, το Ηνωμένο Βασίλειο.

19.4 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

α) ταχυδρομικώς, στην προαναφερθείσα ταχυδρομική διεύθυνση ·

(β) χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας με τον ιστότοπό μας.

(γ) τηλεφωνικά, στον αριθμό επικοινωνίας που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας

(δ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

 

20. Εγγραφή προστασίας δεδομένων

20.1 Είμαστε εγγεγραμμένοι ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων στο Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου.

20.2 Ο αριθμός εγγραφής μας για την προστασία δεδομένων είναι ZA182263.

Επικοινωνήστε μαζί μας Parralax
Έρχομαι σε επαφή

Υπηρεσία:

Ειδικοί αριθμοί περιοχής

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ: +44 1582 282607

enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy