Διαφάνεια 1

Γνωσιακή

Οδηγούς βήμα προς βήμα, μαθήματα βίντεο και τεχνικές πληροφορίες

Ρύθμιση κρυπτογράφησης φακέλων και αποκρυπτογράφησης

Αυτός ο οδηγός περνάει από τον τρόπο ρύθμισης της κρυπτογράφησης φακέλων για τη Μονάδα υπαγόρευσης ODMS και την αποκρυπτογράφηση φακέλων για τη Μονάδα Μεταγραφής ODMS.

Μονάδα υπαγόρευσης

Η μονάδα υπαγόρευσης μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να κρυπτογραφεί αυτόματα τα αρχεία που έχουν μεταφορτωθεί στο φάκελο. 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε την αυτόματη κρυπτογράφηση.

  • Κάντε κλικ στο Εργαλεία και επιλογές. Κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση φακέλων
  • Επιλέξτε ένα φάκελο και κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Κρυπτογράφηση και επιλέξτε Ναι.  

Κρυπτογράφηση φακέλου 1

  • Ενώ βρίσκεστε στον τρέχοντα φάκελο, κάντε κλικ στο Password και κάντε κλικ στο "..."Κουμπί 

Κρυπτογράφηση φακέλου 2

  • Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε μια μορφή κρυπτογράφησης και κάντε κλικ στο OK. 

Κρυπτογράφηση φακέλου 3 

  • Αν θέλετε να κρυπτογραφήσετε όλα τα αρχεία στον τρέχοντα φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Κρυπτογράφηση φακέλου 4

  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις

Μονάδα μεταγραφής

Η μονάδα μεταγραφής μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να εισάγει αυτόματα τον κωδικό αποκρυπτογράφησης για την αναπαραγωγή των αρχείων.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε την αυτόματη αποκρυπτογράφηση. 

  • Κάντε κλικ στο Εργαλεία και επιλογές. Κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση φακέλων
  • Επιλέξτε ένα φάκελο και κάντε κλικ στον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο "..."Κουμπί 

Αποκρυπτογράφηση φακέλου 1

  • Καταχωρίστε τον κωδικό αποκρυπτογράφησης και κάντε κλικ στο OK  

Αποκρυπτογράφηση φακέλου 2

  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας Parralax
Έρχομαι σε επαφή

Υπηρεσία:

Ειδικοί αριθμοί περιοχής

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ: +44 1582 282607

enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy