Διαφάνεια 1

Γνωσιακή

Οδηγούς βήμα προς βήμα, μαθήματα βίντεο και τεχνικές πληροφορίες

Ρυθμίσεις λήψης αρχείων πελάτη SCP

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις ρυθμίσεις λήψης αρχείων που είναι διαθέσιμες στον πελάτη SCP.

Οδηγός εγκατάστασης πελάτη SCP

Αυτό το άρθρο περνά από τη διαδικασία εγκατάστασης για τον πελάτη SCP.

Μετατροπή υπαγορεύσεων σε ODMS R7

Αυτό το άρθρο αναλύεται λεπτομερώς με τον τρόπο μετατροπής υπαγόρευσης στο Olympus Dictation Management System ODMS R7.

Ρυθμίσεις ειδοποίησης

Αυτό το άρθρο περνάει από τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων που βρέθηκαν στη μονάδα μεταγραφής ODMS R7.

Εγκατάσταση εικονικού προγράμματος οδήγησης Citrix / TS Client

Αυτός ο οδηγός πραγματοποιείται μέσω της εγκατάστασης του εικονικού προγράμματος οδήγησης προγράμματος-πελάτη Citrix ή Terminal Services σε υπολογιστή-πελάτη για περιβάλλοντα Citrix XenApp ή υπηρεσίες Remote Desktop Services (Terminal Services).

Αναβάθμιση σε ODMS R7 (Standalone)

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αναβάθμισης από ODMS R6 σε ODMS R7. Η αναβάθμιση σάς επιτρέπει να διατηρείτε τα προφίλ χρήστη και τις ρυθμίσεις σας όταν αλλάζετε σε μια νέα έκδοση του λογισμικού ODMS.

Οι υπηρεσίες Terminal Services ή το Citrix υποστηρίζονται μόνο με το σύστημα Workgroup System

Αυτό το άρθρο εξηγεί το μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθειά σας να ξεκινήσετε το λογισμικό ODMS ενώ βρίσκεστε σε μια σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, σε μια περίοδο λειτουργίας Citrix ή σε μια συνεδρία VMware.

Οι επιλογές είναι γκρι

Αυτά τα άρθρα περνούν από τις επιλογές που γκριζω όταν προσπαθείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ODMS.

Η συσκευή δεν αναγνωρίζει την Citrix

Ο οδηγός αυτός περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων αναγνώρισης συσκευών μέσω του Citrix.

Επικοινωνήστε μαζί μας Parralax
Έρχομαι σε επαφή

Υπηρεσία:

Ειδικοί αριθμοί περιοχής

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ: +44 1582 282607

enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy