Διαφάνεια 1

Γνωσιακή

Οδηγούς βήμα προς βήμα, μαθήματα βίντεο και τεχνικές πληροφορίες

Χρήση προτύπων προφίλ χρήστη στο SCP

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του νέου προτύπου Προφίλ προφίλ χρήστη στο R7 SCP. 

Τα πρότυπα Προφίλ χρηστών σάς επιτρέπουν να διαμορφώσετε όλες τις κοινές ρυθμίσεις χρήστη για τα R7 και R6. Εάν οι χρήστες δεν έχουν εκχωρηθεί σε μια ομάδα, θα τους παρέχονται προκαθορισμένες ρυθμίσεις χρήστη όταν ο χρήστης ανοίγει το λογισμικό ODMS R7 ή το λογισμικό ODMS R6.

Για να διαμορφώσετε ένα πρότυπο προφίλ χρήστη

  • Κάντε κλικ στο μενού Σύστημα.
  • Στον αριστερό πίνακα επιλέξτε Γενικά. 
  • Επιλέξτε Προφίλ προφίλ χρήστη. 

Προφίλ προφίλ χρήστη 1

  • Επιλέξτε ένα πρότυπο προεπιλεγμένου προφίλ λογισμικού στη λίστα.
  • Στα δεξιά στο Προφίλ επιλέξτε το προφίλ Προεπιλογή.
  • Κάντε κλικ στην Επεξεργασία προφίλ.

Προφίλ προφίλ χρήστη 2

  • Θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση αν θέλετε να επεξεργαστείτε αυτό το προφίλ, πατήστε Ναι.

Προφίλ προφίλ χρήστη 3

  • Ρυθμίστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
  • Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πλαίσιο κλειδώματος δίπλα στις ρυθμίσεις, για να εμποδίσετε τον χρήστη να αλλάξει τις ρυθμίσεις.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Τώρα, όταν ο χρήστης ανοίγει το λογισμικό, θα λάβει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις λογισμικού.

Προφίλ προφίλ χρήστη 4

Τα προφίλ λογισμικού που έχουν ήδη διαμορφωθεί θα λάβουν τις νέες ρυθμίσεις. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιες ρυθμίσεις δεν μεταφέρονται για κάποιο λόγο, τότε μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο "Αντικατάσταση Προοδευτικών Προφίλ" και να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Με αυτόν τον τρόπο θα επαναρυθμιστούν όλα τα προφίλ λογισμικού και θα εφαρμοστούν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προτύπου προφίλ.

Προφίλ προφίλ χρήστη 5

Επικοινωνήστε μαζί μας Parralax
Έρχομαι σε επαφή

Υπηρεσία:

Ειδικοί αριθμοί περιοχής

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ: +44 1582 282607

enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy