Διαφάνεια 1

Γνωσιακή

Οδηγούς βήμα προς βήμα, μαθήματα βίντεο και τεχνικές πληροφορίες

Αναγνωριστικά τύπων εργασίας (ODMS R7)

Οι τύποι εργασίας χρησιμοποιούνται για την εκχώρηση πληροφοριών σε μια υπαγόρευση. Χρησιμοποιείται κυρίως για να κατηγοριοποιήσει μια υπαγόρευση με βάση το αντικείμενο της ηχογράφησης.

r7 του τύπου εργασίας

 • Μεταβείτε στα Εργαλεία> Επιλογές> Ροή εργασίας
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι εργασίας
 • Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη

 Αναγνωριστικά τύπου εργασίας 1

 • Καταχωρίστε το αναγνωριστικό εργασίας τύπου.

 Αναγνωριστικά τύπου εργασίας 2

 • Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημιουργήσετε τον τύπο εργασίας.
 • Ο τύπος εργασίας θα εμφανιστεί στη λίστα "Τύπος εργασίας".
 • Για να προσθέσετε περισσότερους τύπους εργασίας, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. Το επόμενο αναγνωριστικό Worktype θα εμφανιστεί στη λίστα παρακάτω.
 • Κάντε κλικ στα επάνω και κάτω για να μετακινήσετε ένα αναγνωριστικό Worktype.
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση για να καταργήσετε έναν τύπο εργασίας από τη λίστα.

 Αναγνωριστικά τύπου εργασίας 3

 • Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK για να εφαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Τα στοιχεία επιλογών παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες με τον τύπο εργασίας που χρησιμοποιείται συνήθως με τον σαρωτή γραμμωτού κώδικα SC1 ή για τη μη αυτόματη εισαγωγή πρόσθετων πληροφοριών.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τα στοιχεία επιλογών.

 • Δημιουργήστε το αναγνωριστικό τύπου εργασίας
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να ανοίξετε την ιδιότητα στοιχείο επιλογών
 • Καταχωρίστε μια ετικέτα και επιλέξτε την αρχική τιμή
 • Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK

Αναγνωριστικά τύπου εργασίας 4 

Μπορείτε να προσθέσετε πολλά στοιχεία επιλογών σε έναν τύπο εργασίας κάνοντας κλικ στο Προσθήκη και να ακολουθήσετε ξανά τη διαδικασία.

Αναγνωριστικά τύπου εργασίας 5

 • Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημιουργήσετε τον τύπο εργασίας με τα στοιχεία της επιλογής
 • Στη συνέχεια ρυθμίστε τις ετικέτες των στοιχείων επιλογών που θα τις αντιστοιχίσετε στις επικεφαλίδες των στηλών, οι οποίες σας βοηθούν να εντοπίσετε εύκολα τις ετικέτες κατά την προβολή υπαγορευμάτων στο λογισμικό.
 • Επιλέξτε ένα στοιχείο και κάντε κλικ στην επιλογή τροποποιήστε και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την ετικέτα που πρέπει να αντιστοιχεί με τα στοιχεία επιλογών που δημιουργήθηκαν νωρίτερα.

Αναγνωριστικά τύπου εργασίας 6

 • Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις

Μόλις εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις, όταν δημιουργείτε μια νέα εγγραφή στη συσκευή:

 • Επιλέξτε το σχετικό τύπο εργασίας

Αναγνωριστικά τύπου εργασίας 7

 • Στη συνέχεια, θα πρέπει να δείτε τα στοιχεία επιλογής σας Πατήστε OK / Μενού στη συσκευή σας, θα εμφανιστεί το πληκτρολόγιο της συσκευής.

Αναγνωριστικά τύπου εργασίας 8

 • Αφού εισαγάγετε τις πληροφορίες, κάντε κλικ στο πλήκτρο F2 για να τελειώσετε και για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

Αναγνωριστικά τύπου εργασίας 9

Επικοινωνήστε μαζί μας Parralax
Έρχομαι σε επαφή

Υπηρεσία:

Ειδικοί αριθμοί περιοχής

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ: +44 1582 282607

enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy