Διαφάνεια 1

Γνωσιακή

Οδηγούς βήμα προς βήμα, μαθήματα βίντεο και τεχνικές πληροφορίες

Η συσκευή δεν αναγνωρίζει την Citrix

Ο οδηγός αυτός περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων αναγνώρισης συσκευών μέσω του Citrix.

Ανάλογα με το περιβάλλον Citrix που εκτελείτε, τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων διαφέρουν. Αν δεν είστε σίγουροι για το περιβάλλον Citrix, τότε μπορείτε να το ελέγξετε επιβεβαιώνοντας το λειτουργικό σύστημα στο οποίο συνδέονται οι χρήστες. Εάν είναι ένα OS του διακομιστή τότε το XenApp, εάν είναι ένα επιτραπέζιο λειτουργικό σύστημα τότε το XenDesktop.

Πρώτα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναγνωρίζεται πρώτα στον τοπικό υπολογιστή προτού αντιμετωπίσετε προβλήματα αναγνώρισης μέσω του Citrix, καθώς ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση στον υπολογιστή.

Βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε το πιο πρόσφατο λογισμικό ODMS, την ενημερωμένη έκδοση κώδικα και το πρόγραμμα οδήγησης πελάτη Olympus Citrix για το XenApp, καθώς αυτό θα περιλαμβάνει διορθώσεις για αναγνώριση συσκευών.

XenApp

 1. Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα-πελάτες προγράμματος-πελάτη Citrix είναι εγκατεστημένα, καθώς αυτό θα χειριστεί την ανακατεύθυνση USB και ήχου. Η πολιτική ανακατεύθυνσης USB Citrix δεν θα λειτουργήσει με το λογισμικό Olympus σε αυτό το περιβάλλον, καθώς αυτό θα μεταφέρει τη συσκευή USB στη σύνοδο αντί να αντικατοπτρίζει τη συσκευή USB
 2. Εάν ο χρήστης εγκαταλείψει την περίοδο λειτουργίας Citrix πριν κλείσει το λογισμικό, αυτό ενδέχεται να μην προκαλέσει εκ νέου την ανακατεύθυνση USB. Κλείστε το λογισμικό ODMS, στη συνέχεια αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε ξανά στην περίοδο λειτουργίας Citrix για επανασύνδεση
 3. Εάν το Citrix Receiver / Workspace έχει ενημερωθεί, αυτό θα αφαιρέσει τα στοιχεία της Olympus Citrix που εγκαταστάθηκαν νωρίτερα. Επανατοποθετήστε τα προγράμματα οδήγησης προγράμματος οδήγησης Olympus Citrix

XenDesktop

 1. Βεβαιωθείτε ότι η πολιτική ανακατεύθυνσης USB Citrix στο Citrix Studio είναι ενεργοποιημένη για να χειριστεί την ανακατεύθυνση USB. Τα προγράμματα-πελάτες προγράμματος-πελάτη Citrix δεν απαιτούνται σε αυτό το περιβάλλον και ενδέχεται να προκαλέσουν διενέξεις, ώστε να απεγκαταστήσετε τα προγράμματα-πελάτες προγράμματος-πελάτη Citrix
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης / χώρος εργασίας του Citrix έχει ρυθμιστεί ώστε να ανακατευθύνει αυτόματα τις συσκευές USB, καθώς θα μπορούσε απλώς να περιμένει ο χρήστης να επιλέξει τη συσκευή προς ανακατεύθυνση από την καρτέλα Συσκευές. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ανακατεύθυνση USB, κάντε κλικ στις Προτιμήσεις Citrix> Συνδέσεις, επιλέξτε τα παρακάτω δύο πλαίσια
  Σύνδεση προτιμήσεων Citrix
 3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει ρυθμιστεί για βελτιστοποιημένη ανακατεύθυνση, καθώς αυτή δεν υποστηρίζεται. Πηγαίνετε στην καρτέλα Συσκευές και κάντε κλικ στην επιλογή Switch to generic όπως φαίνεται παρακάτω
  Οι προτιμήσεις του Citrix αλλάζουν γενικά
 4. Εάν ο δέκτης Citrix / Workspace δεν ανακατευθύνει αυτόματα τις συσκευές USB μετά τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων, τότε μπορείτε να εισάγετε τα παρακάτω κλειδιά μητρώου παρακάτω:

Ορίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου για να συνδέσετε αυτόματα τις κινητές συσκευές Olympus σε κατάσταση αποθήκευσης

HKLM \ SOFTWARE \ Citrix \ ICA Client \ GenericUSB \ Συσκευές "AutoRedirectStorage" = dword: 00000001

Όταν συνδέετε τις συσκευές Olympus σε λειτουργία Composite, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "Άλλες εφαρμογές ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή". Καταχωρίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου

HKLM \ SOFTWARE \ Citrix \ ICA πελάτη \ GenericUSB "EnableForceRestartForHID" = dword: 00000001

Ορίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου και αυτό θα αναγνωρίσει αυτόματα τις συσκευές Olympus σε γενική λειτουργία

HKLM \ SOFTWARE \ Citrix \ ICA Client \ GenericUSB \ Συσκευές "AutoRedirectAudio" = dword: 00000001

 

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας Parralax
Έρχομαι σε επαφή

Υπηρεσία:

Ειδικοί αριθμοί περιοχής

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ: +44 1582 282607

enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy