Διαφάνεια 1

Γνωσιακή

Οδηγούς βήμα προς βήμα, μαθήματα βίντεο και τεχνικές πληροφορίες

Τοποθεσία μητρώου κλειδιού άδειας χρήσης

Οι παρακάτω θέσεις είναι για υπολογιστές 64-bit. Για τους υπολογιστές 32-bit έχει την ίδια διαδρομή, αλλά δεν πηγαίνετε στο WOW6432Node για να μεταβείτε στον Olympus.

DM

Υπολογιστής \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Olympus \ ODMSR7 \ Μονάδα υπαγόρευσης \ Εγκατάσταση

TM

Υπολογιστής \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Olympus \ ODMSR7 \ Μονάδα μεταγραφής \ Εγκατάσταση

DM

Υπολογιστής \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Olympus \ ODMSR6 \ Μονάδα μεταγραφής \ Εγκατάσταση

TM

Υπολογιστής \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Olympus \ ODMSR6 \ Μονάδα μεταγραφής \ Εγκατάσταση

SCP

Υπολογιστής \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Olympus \ ODMSR6 \ Πρόγραμμα διαμόρφωσης συστήματος \ Εγκατάσταση

LM

Υπολογιστής \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Olympus \ ODMSR6 \ Διευθυντής αδειών \ Εγκατάσταση

OVL

Υπολογιστής \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Olympus \ ODMSR6 \ License Manager \ License

DM

Υπολογιστής \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Olympus \ DSSPlayerPro \ Μονάδα μεταγραφής \ Εγκατάσταση

TM

Υπολογιστής \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Olympus \ DSSPlayerPro \ Μονάδα μεταγραφής \ Εγκατάσταση

OVL

Υπολογιστής \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Olympus \ DSSPlayerPro \ License Manager \ License

DM

Υπολογιστής \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Olympus \ DSSPlayerStandard \ Μονάδα υπαγόρευσης \ Εγκατάσταση

TM

Υπολογιστής \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ Olympus \ DSSPlayerStandard \ Μονάδα μεταγραφής \ Εγκατάσταση

 

Επικοινωνήστε μαζί μας Parralax
Έρχομαι σε επαφή

Υπηρεσία:

Ειδικοί αριθμοί περιοχής

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ: +44 1582 282607

enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy