Διαφάνεια 1

Γνωσιακή

Οδηγούς βήμα προς βήμα, μαθήματα βίντεο και τεχνικές πληροφορίες

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για συγγραφείς (φορητός καταγραφέας)

DS-9500 / DS-9000 / DS-2600

Αυτό το άρθρο περνάει από τα βασικά στοιχεία της χρήσης του κινητού σας καταγραφέα.

Οι εικόνες σε αυτό το άρθρο μπορεί να διαφέρουν για κάθε συσκευή εγγραφής κινητής συσκευής, ωστόσο η διάταξη των κουμπιών και οι οδηγίες είναι πάρα πολύ ίδιες.

Τοποθετήστε την μπαταρία

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 1

 1. Πατήστε ελαφρά το κουμπί απελευθέρωσης του καλύμματος της μπαταρίας και στη συνέχεια ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας.
 2. Τοποθετήστε την μπαταρία ακολουθώντας τον προσανατολισμό.
  Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 2
 3. Σύρετε το κάλυμμα προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
 4. Συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή εγγραφής για να φορτίσετε την μπαταρία.

Φόρτιση μέσω USB

Σύνδεση του σταθμού σύνδεσης

Το DS-9500 παρέχεται με τη βάση σύνδεσης. Τα DS-9000 και DS-2600 θα διαθέτουν καλώδιο USB για σύνδεση στον υπολογιστή.

 • Συνδέστε το μικρότερο άκρο του καλωδίου USB στο πίσω μέρος της βάσης. Συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο στον υπολογιστή.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 3

 • Συνδέστε το τροφοδοτικό στη μικρή στρογγυλή πρίζα. 

 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 4

Γνωριμία με τη συσκευή

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 5

Υποδοχή ακουστικών 1  Κουμπί OK / MENU 15 
2 Ενσωματωμένο μικρόφωνο 2nd (L) Πλήκτρο γρήγορης προώθησης 16
Οθόνη 3 Κουμπί διαγραφής 17
4 Προγραμματιζόμενα έξυπνα κουμπιά (F1, F2, F3)  Διακόπτης 18 POWER (ON / OFF)
Κουμπί 5 + Ένταση ήχου  19 Κουμπί απελευθέρωσης καλύμματος μπαταρίας
Κουμπί επανάταξης 6 20 Κάλυμμα μπαταρίας
7 - Κουμπί έντασης ήχου Υποδοχή σταθμού σύνδεσης 21
8 Ενσωματωμένο ηχείο Σύνδεση USB 22
Υποδοχή κάρτας SD 9 23 Βύσμα διακόπτη ποδιού
Υποδοχή μικροφώνου 10 Υποδοχή προσαρμογέα AC 24
11 Ενσωματωμένο κύριο μικρόφωνο (R) Υποδοχή 25 USB (micro-B)
Κουμπί 12 NEW Υποδοχή καλωδίου Ethernet 26 (Για να χρησιμοποιήσετε το Ethernet, συνδέστε το παρεχόμενο προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος στο CR21)
13 Ενδεικτική λυχνία LED Συνδετήρας 27 
Διακόπτης 14 (REC / STOP / PLAY / REV) Υποδοχή ασφαλείας 28

Πώς να δημιουργήσετε μια νέα υπαγόρευση

 • Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Εάν υπάρχουν ήδη υπαγορεύσεις στη συσκευή, πατήστε το κουμπί "ΝΕΟ" μόλις η συσκευή φορτωθεί στην κύρια οθόνη για να δημιουργήσει μια νέα υπαγόρευση.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 6

 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "REC" για να ξεκινήσει η εγγραφή. Η λυχνία LED θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 8

Πώς να κάνετε παύση κατά τη διάρκεια μιας υπαγόρευσης

 • Σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνετε παύση της τρέχουσας υπαγόρευσης, μετακινήστε το διακόπτη ολίσθησης στη θέση "STOP".
 • Όταν είστε έτοιμοι να συνεχίσετε την υπαγόρευση, μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "REC".

Πώς να τελειώσετε μια υπαγόρευση

 • Μετακινήστε το διακόπτη ολίσθησης στη θέση "STOP". Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή και να κάνετε λήψη των υπαγορευμένων σας στοιχείων. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνεχίσετε να δημιουργείτε περισσότερες υπαγορεύσεις πατώντας "NEW".

Πώς να αναθεωρήσετε μια υπαγόρευση

 • Εάν πρέπει να ελέγξετε μια υπαγόρευση, για παράδειγμα, αν έχετε διακοπεί από το τηλέφωνο, μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "STOP" για να σταματήσετε να υπαγορεύετε την τρέχουσα υπαγόρευση
 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "REV" για να ελέγξετε την υπαγόρευση.
 • Αφήστε το διακόπτη διαφάνειας για να μεταβείτε στη θέση "ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ" όταν έχετε επανεξετάσει αρκετά μακριά στην υπαγόρευση. Η υπαγόρευση θα αναπαραχθεί αυτόματα στο τέλος.

Πώς να περιηγηθείτε ανάμεσα στις υπαγορεύσεις

 • Πατήστε δύο φορές το κουμπί "Rewind" για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο ή πατήστε το κουμπί "Fast Forward" δύο φορές για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο.

Αντικατάσταση μέρους υπαγόρευσης

 • Πατήστε το κουμπί "Γρήγορη προώθηση" ή "Επανάληψη" για να επιλέξετε την υπαγόρευση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 • Μετακινήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη στη θέση "REV" μέχρι να βρεθείτε στο σημείο της υπαγόρευσης που θέλετε να αντικαταστήσετε.
 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "STOP" και επιβεβαιώστε ότι βρίσκεστε στο σωστό σημείο της εγγραφής.
 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "REC" για να αρχίσετε να γράφετε την υπαγόρευση.
 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "STOP" για να σταματήσετε να αντικαταστήσετε την υπαγόρευση.

Πώς να διαγράψετε αρχεία

 • Σημειώστε ότι όταν διαγραφεί ένα αρχείο δεν μπορεί να αποκατασταθεί.
 • Πατήστε το κουμπί "Γρήγορη προώθηση" ή "Επανάληψη" για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε.
 • Πατήστε το πλήκτρο "ERASE" και πατήστε "+" για να επιλέξετε File Erase. 

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 9

 • Πατήστε "+" για να επιλέξετε "Start" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "OK / MENU". Η οθόνη αλλάζει σε Διαγραφή! και η διαγραφή θα ξεκινήσει και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η επιλογή Erase Done.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 10

Πώς να εισαγάγετε μια εγγραφή

 • Πατήστε το κουμπί "Γρήγορη προώθηση" ή "Επανάληψη" για να επιλέξετε την υπαγόρευση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στο "REV" για να ελέγξετε την εγγραφή.
 • Αφήστε το διακόπτη διαφάνειας για να μεταβείτε στη θέση "PLAY" όταν βρίσκεστε στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε την εγγραφή.
 • Κατά την αναπαραγωγή του αρχείου πατήστε το πλήκτρο "F1" για να εισαγάγετε μια πρόσθετη εγγραφή. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Insert Rec?

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 11

 • Μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση "REC" για να ξεκινήσετε την εισαγωγή της πρόσθετης εγγραφής. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Εισαγωγή εγγραφής και ο χρόνος εγγραφής.  

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 12

 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "STOP" για να σταματήσετε την εισαγωγή της πρόσθετης εγγραφής.
 • Στη συνέχεια πατήστε "F3" για να βγείτε από τη λειτουργία εγγραφής

Μερική διαγραφή

 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στο "REV" για να ελέγξετε την εγγραφή
 • Απελευθερώστε το διακόπτη διαφάνειας για να μεταβείτε στη θέση "PLAY" όταν είστε στο σημείο να διαγράψετε
 • Κατά την αναπαραγωγή του πατήστε το πλήκτρο "ERASE". Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Erase Start.

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 13

 • Το αρχείο θα συνεχίσει να παίζει όταν φτάσετε στο τελικό σημείο που θέλετε να διαγράψετε πατήστε "ERASE" για επιβεβαίωση.
  • Εάν πατήσετε το πλήκτρο "F1", η αναπαραγωγή θα παραλειφθεί και θα ξεκινήσει εκ νέου από το σημείο εκκίνησης μερικής διαγραφής. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του αρχείου ή έως ότου επιβεβαιωθεί το τελικό σημείο μερικής διαγραφής.
  • Αν πιέσετε το πλήκτρο "F2", η αναπαραγωγή θα μεταβεί στο τέλος του αρχείου.
 • Ο χρόνος εκκίνησης του σβησίματος και ο χρόνος του τελικού σημείου που θα εμφανιστεί θα εναλλάσσονται για 8 δευτερόλεπτα. Για να επιβεβαιώσετε τη μερική διαγραφή Πατήστε το πλήκτρο "ERASE" ή εάν θέλετε να το ακυρώσετε πατήστε "F3".

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 14Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 15

 • Εάν ξεκινήσετε τη μερική διαγραφή, η οθόνη αλλάζει σε Μερική σβήσιμο και στη συνέχεια ολοκληρώνεται η αλλαγή σε Μερική σβήσιμο.                        

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 16Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τους συγγραφείς DS 9500 17

Στείλτε τις υπαγορεύσεις σας

Αφού δημιουργήσετε τις εγγραφές σας, μπορείτε να στείλετε τις εγγραφές σας από τη συσκευή εγγραφής ή να κάνετε λήψη των αρχείων στο λογισμικό και να τις στείλετε με τις ακόλουθες μεθόδους. Εάν χρησιμοποιείτε το DS-9500/DS-9000, θα συνοδεύεται από λογισμικό ODMS R7 με αυτοματοποιημένες λειτουργίες που μπορούν να διαμορφωθούν για απρόσκοπτη ροή εργασίας. Εάν έχετε το DS-2600, θα συνοδεύεται από το λογισμικό DSS Player Standard.

ODMS R7

Πρότυπο DSS Player

Περαιτέρω πληροφορίες

Αν θέλετε να μάθετε για το λογισμικό Olympus, παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στο ODMS R7 GUI Επισκόπηση και το Βασική επισκόπηση DSS Player.

DS-7000 / DS-5500 / DS-5000

Αυτό το άρθρο περνάει από τα βασικά στοιχεία της χρήσης του κινητού σας καταγραφέα.

Οι εικόνες σε αυτό το άρθρο μπορεί να διαφέρουν για κάθε συσκευή εγγραφής κινητής συσκευής, ωστόσο η διάταξη των κουμπιών και οι οδηγίες είναι πάρα πολύ ίδιες.

Τοποθετήστε την μπαταρία

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 1

 1. Πατήστε ελαφρά το κουμπί απελευθέρωσης του καλύμματος της μπαταρίας και στη συνέχεια ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας.
 2. Τοποθετήστε την μπαταρία ακολουθώντας τον προσανατολισμό.

  οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 2

 3. Σύρετε το κάλυμμα προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Σύνδεση του σταθμού σύνδεσης

Το DS-7000 παρέχεται μαζί με το σταθμό σύνδεσης, ωστόσο ο σταθμός σύνδεσης είναι ένα προαιρετικό στοιχείο το οποίο μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά για άλλες συμβατές συσκευές εγγραφής.

 • Συνδέστε το μικρότερο άκρο του καλωδίου USB στο πίσω μέρος της βάσης. Συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο στον υπολογιστή.

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 3

 • Συνδέστε το τροφοδοτικό στη μικρή στρογγυλή πρίζα.

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 4


Γνωριμία με τη συσκευή

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 5

Υποδοχή κάρτας SD 1 Κουμπί επανάταξης 12
2 Μικρόφωνο 13 Volume - κουμπί
Κουμπί 3 NEW 14 ηχείων
4 Διακόπτης ολίσθησης (REC / STOP / PLAY / REV) 15 Κάλυμμα μπαταρίας
Πλήκτρο 5 ERASE 16 Κουμπί απελευθέρωσης καλύμματος μπαταρίας
Ενδεικτική λυχνία εγγραφής 6 Διακόπτης 17 POWER (ON / OFF)
Οθόνη 7 Υποδοχή ακουστικών 18
Κουμπί έντασης 8 + Υποδοχή μικροφώνου 19
9 Γρήγορη προώθηση Σύνδεση USB 20
Κουμπί OK / MENU 10 Υποδοχή σταθμού σύνδεσης 21
Πλήκτρα 11 (F1, F2, F3)  

Πώς να δημιουργήσετε μια νέα υπαγόρευση

 • Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Εάν υπάρχουν ήδη υπαγορεύσεις στη συσκευή, πατήστε το κουμπί "ΝΕΟ" μόλις η συσκευή φορτωθεί στην κύρια οθόνη για να δημιουργήσει μια νέα υπαγόρευση.

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 7

 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "REC" για να ξεκινήσει η εγγραφή. Η λυχνία LED θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 10

Πώς να κάνετε παύση κατά τη διάρκεια μιας υπαγόρευσης

 • Σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνετε παύση της τρέχουσας υπαγόρευσης, μετακινήστε το διακόπτη ολίσθησης στη θέση "STOP".
 • Όταν είστε έτοιμοι να συνεχίσετε την υπαγόρευση, μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "REC".

Πώς να τελειώσετε μια υπαγόρευση

 • Μετακινήστε το διακόπτη ολίσθησης στη θέση "STOP". Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή και να κάνετε λήψη των υπαγορευμένων σας στοιχείων. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνεχίσετε να δημιουργείτε περισσότερες υπαγορεύσεις πατώντας "NEW".

Πώς να αναθεωρήσετε μια υπαγόρευση

 • Εάν πρέπει να ελέγξετε μια υπαγόρευση, για παράδειγμα, εάν έχετε διακοπεί από το τηλέφωνο, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση "STOP" για να σταματήσετε να υπαγορεύετε την τρέχουσα υπαγόρευση.
 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "REV" για να ελέγξετε την υπαγόρευση.
 • Αφήστε το διακόπτη διαφάνειας για να μεταβείτε στη θέση "ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ" όταν έχετε επανεξετάσει αρκετά μακριά για την υπαγόρευση. Η υπαγόρευση θα αναπαραχθεί αυτόματα στο τέλος.

Πώς να περιηγηθείτε ανάμεσα στις υπαγορεύσεις

 • Πατήστε δύο φορές το κουμπί "Rewind" για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο ή πατήστε το κουμπί "Fast Forward" δύο φορές για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο.

Αντικατάσταση μέρους υπαγόρευσης

 • Πατήστε το κουμπί "Γρήγορη προώθηση" ή "Επανάληψη" για να επιλέξετε την υπαγόρευση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 • Μετακινήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη στη θέση "REV" μέχρι να βρεθείτε στο σημείο της υπαγόρευσης που θέλετε να αντικαταστήσετε.
 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "STOP" και επιβεβαιώστε ότι βρίσκεστε στο σωστό σημείο της εγγραφής.
 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "REC" για να αρχίσετε να γράφετε την υπαγόρευση.
 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "STOP" για να σταματήσετε να αντικαταστήσετε την υπαγόρευση.

Πώς να διαγράψετε αρχεία

Σημειώστε ότι όταν διαγραφεί ένα αρχείο δεν μπορεί να αποκατασταθεί.

 • Πατήστε το κουμπί "Γρήγορη προώθηση" ή "Επανάληψη" για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε.
 • Πατήστε το πλήκτρο "ERASE" και πατήστε "+" για να επιλέξετε File Erase. Η διαγραφή σε φάκελο σημαίνει ότι όλα τα αρχεία του φακέλου θα διαγραφούν.

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 12

 • Πατήστε "+" για να επιλέξετε "Start" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "OK / MENU". Η οθόνη αλλάζει σε Διαγραφή! και η διαγραφή θα ξεκινήσει και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η επιλογή Erase Done.

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 19

Πώς να εισαγάγετε μια εγγραφή

 • Πατήστε το κουμπί "Γρήγορη προώθηση" ή "Επανάληψη" για να επιλέξετε την υπαγόρευση που θέλετε να επεξεργαστείτε
 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στο "REV" για να ελέγξετε την εγγραφή
 • Αφήστε το διακόπτη διαφάνειας για να μεταβείτε στη θέση "PLAY" όταν βρίσκεστε στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε την εγγραφή.
 • Κατά την αναπαραγωγή του αρχείου πατήστε το πλήκτρο "F1" για να εισαγάγετε μια πρόσθετη εγγραφή. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Insert Rec?

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 13

 • Μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση "REC" για να ξεκινήσετε την εισαγωγή της πρόσθετης εγγραφής. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Εισαγωγή εγγραφής και ο χρόνος εγγραφής

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 14

 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στη θέση "STOP" για να σταματήσετε την εισαγωγή της πρόσθετης εγγραφής.
 • Στη συνέχεια πατήστε "F3" για να βγείτε από τη λειτουργία εγγραφής

Μερική διαγραφή

 • Μετακινήστε το διακόπτη διαφάνειας στο "REV" για να ελέγξετε την εγγραφή
 • Απελευθερώστε το διακόπτη διαφάνειας για να μεταβείτε στη θέση "PLAY" όταν είστε στο σημείο να διαγράψετε
 • Κατά την αναπαραγωγή του πατήστε το πλήκτρο "ERASE". Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Erase Start.

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 20

 • Το αρχείο θα συνεχίσει να παίζει όταν φτάσετε στο τελικό σημείο που θέλετε να διαγράψετε πατήστε "ERASE" για επιβεβαίωση.
  • Εάν πατήσετε το πλήκτρο "F1", η αναπαραγωγή θα παραλειφθεί και θα ξεκινήσει εκ νέου από το σημείο εκκίνησης μερικής διαγραφής. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του αρχείου ή έως ότου επιβεβαιωθεί το τελικό σημείο μερικής διαγραφής.
  • Αν πιέσετε το πλήκτρο "F2", η αναπαραγωγή θα μεταβεί στο τέλος του αρχείου.
 • Ο χρόνος εκκίνησης του σβησίματος και ο χρόνος του τελικού σημείου που θα εμφανιστεί θα εναλλάσσονται για 8 δευτερόλεπτα. Για να επιβεβαιώσετε τη μερική διαγραφή Πατήστε το πλήκτρο "ERASE" ή εάν θέλετε να το ακυρώσετε πατήστε "F3".

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 21οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 22

 • Εάν ξεκινήσετε τη μερική διαγραφή, η οθόνη αλλάζει σε Μερική σβήσιμο και στη συνέχεια ολοκληρώνεται η αλλαγή σε Μερική σβήσιμο.

 οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 23οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 24

Στείλτε τις υπαγορεύσεις σας

Μόλις δημιουργήσετε τις ηχογραφήσεις σας, μπορείτε να κατεβάσετε τις ηχογραφήσεις σας και να τις στείλετε με τις ακόλουθες μεθόδους. Το λογισμικό ODMS έχει αυτοματοποιημένες λειτουργίες που μπορούν να διαμορφωθούν για απρόσκοπτη ροή εργασίας, ωστόσο, το Standard είναι το βασικό λογισμικό, οπότε δεν προσφέρει τόσες αυτοματοποιημένες λειτουργίες.

 • Κοινόχρηστος φάκελος δικτύου (Για χρήστες ODMS ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό εδώ και για τους Τυπικούς χρήστες ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό εδώ)
 • Email (Για χρήστες ODMS ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό εδώ και για τους Τυπικούς χρήστες ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό εδώ)
 • FTP (Για χρήστες ODMS ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό εδώ)
 • Αναγνώριση φωνής στο παρασκήνιο (Για χρήστες ODMS ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό εδώ)

Περαιτέρω πληροφορίες

Αν θέλετε να μάθετε για το λογισμικό Olympus, παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στο ODMS R6 GUI Επισκόπηση και το DSS Player Βασική επισκόπηση R2

DS-3500 / DS-3400, DS-2500, DS-2400

Αυτό το άρθρο περνάει από τα βασικά στοιχεία της χρήσης του κινητού σας καταγραφέα.

Οι εικόνες σε αυτό το άρθρο μπορεί να διαφέρουν για κάθε συσκευή εγγραφής κινητής συσκευής, ωστόσο η διάταξη των κουμπιών και οι οδηγίες είναι πάρα πολύ ίδιες.

Τοποθετήστε την μπαταρία

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS3500 1

 1. Πατήστε ελαφρά το κουμπί απελευθέρωσης του καλύμματος της μπαταρίας και στη συνέχεια ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας.
 2. Τοποθετήστε την μπαταρία ακολουθώντας τον προσανατολισμό.

  οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS3500 2

 3. Σύρετε το κάλυμμα προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Γνωριμία με τη συσκευή

Εγγραφή DS-3500

 

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS3500 3

 Υποδοχή κάρτας SD 1 Κουμπί OK / MENU 13
2 Μικρόφωνο Πλήκτρα 14 (F1, F2, F3)
Κουμπί 3 NEW Κουμπί επανάταξης 15
Κουμπί 4 REC
16 Volume - κουμπί
Πλήκτρο 5 STOP
17 ηχείων
Κουμπί 6 PLAY
18 Κάλυμμα μπαταρίας
Κουμπί 7 REV
19 Κουμπί απελευθέρωσης καλύμματος μπαταρίας
Πλήκτρο 8 ERASE Διακόπτης 20 POWER (Power / Hold)
Ενδεικτική λυχνία εγγραφής 9 Υποδοχή ακουστικών 21
Οθόνη 10 22 υποδοχή μικροφώνου
Κουμπί έντασης 11 + 23 Υποδοχή USB
12 Γρήγορη προώθηση 24 Υποδοχή σταθμού σύνδεσης

Εγγραφή DS-2500 / DS-2400

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS2500 1

Υποδοχή κάρτας SD 1 Οθόνη 13
2 Μικρόφωνο Κουμπί έντασης 14 +
Κουμπί 3 NEW Κουμπί γρήγορης προώθησης 15
Κουμπί 4 REC
Κουμπί 16 PLAY / OK
Κουμπί 5 REW
Κουμπιά 17 Smart (F1, F2, F3)
Κουμπί 6 FF
Κουμπί επανάταξης 18
Πλήκτρο 7 STOP
19 Volume - κουμπί
Διακόπτης 8 Power / Hold
20 ηχείων
Κουμπί διαγραφής 9
21 Κάλυμμα μπαταρίας
Υποδοχή ακουστικών 10
Σύνδεση USB 22
Υποδοχή μικροφώνου 11
23 Υποδοχή σταθμού σύνδεσης
Δείκτης εγγραφής 12
24 Κουμπί απελευθέρωσης καλύμματος μπαταρίας

Πώς να δημιουργήσετε μια νέα υπαγόρευση

 • Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Εάν υπάρχουν ήδη υπαγορεύσεις στη συσκευή, πατήστε το κουμπί "ΝΕΟ" μόλις η συσκευή φορτωθεί στην κύρια οθόνη για να δημιουργήσει μια νέα υπαγόρευση.

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 7

 • Πιέστε το κουμπί "REC" για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Η λυχνία LED θα ανάψει με κόκκινο χρώμα.

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 10

Πώς να κάνετε παύση κατά τη διάρκεια μιας υπαγόρευσης

 • Αν χρειαστεί να διακόψετε την τρέχουσα υπαγόρευση, πατήστε το πλήκτρο "STOP" ή "REC"
 • Όταν είστε έτοιμοι να συνεχίσετε την υπαγόρευση, πατήστε το κουμπί "REC".

Πώς να τελειώσετε μια υπαγόρευση

 • Πατήστε το πλήκτρο "STOP". Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή και να κάνετε λήψη των υπαγορευμένων σας στοιχείων. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνεχίσετε να δημιουργείτε περισσότερες υπαγορεύσεις πατώντας "NEW".

Πώς να αναθεωρήσετε μια υπαγόρευση

 • Εάν πρέπει να ελέγξετε μια υπαγόρευση, για παράδειγμα, εάν έχετε διακοπεί από το τηλέφωνο, πατήστε το κουμπί "STOP" για να σταματήσετε να υπαγορεύετε την τρέχουσα υπαγόρευση.
 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "REV" / "REW" για να ελέγξετε την υπαγόρευση.
 • Αφήστε το πλήκτρο "REV" / "REW" για αναπαραγωγή του αρχείου.

Πώς να περιηγηθείτε ανάμεσα στις υπαγορεύσεις

 • Πατήστε δύο φορές το κουμπί "Rewind" για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο ή πατήστε το κουμπί "Fast Forward" δύο φορές για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο.

Αντικατάσταση μέρους υπαγόρευσης

 • Πατήστε το κουμπί "Γρήγορη προώθηση" ή "Επανάληψη" για να επιλέξετε την υπαγόρευση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "REV" / "REW" μέχρι να είστε στο σημείο της υπαγόρευσης που θέλετε να αντικαταστήσετε.
 • Πατήστε το κουμπί "STOP" και επιβεβαιώστε ότι βρίσκεστε στο σωστό σημείο της εγγραφής.
 • Πατήστε τη θέση "REC" για να αρχίσετε να αντικαταστήσετε την υπαγόρευση.
 • Πατήστε τη θέση "STOP" για να σταματήσετε να αντικαταστήσετε την υπαγόρευση.

Πώς να διαγράψετε αρχεία

Σημειώστε ότι όταν διαγραφεί ένα αρχείο δεν μπορεί να αποκατασταθεί.

 • Πατήστε το κουμπί "Γρήγορη προώθηση" ή "Επανάληψη" για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε.
 • Πατήστε το πλήκτρο "ERASE" και πατήστε "+" για να επιλέξετε File Erase. Η διαγραφή σε φάκελο σημαίνει ότι όλα τα αρχεία του φακέλου θα διαγραφούν.

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 12

 • Πατήστε "+" για να επιλέξετε "Start" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "OK / MENU". Η οθόνη αλλάζει σε Διαγραφή! και η διαγραφή θα ξεκινήσει και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η επιλογή Erase Done.

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 19

Πώς να εισαγάγετε μια εγγραφή

 • Πατήστε το κουμπί "Γρήγορη προώθηση" ή "Επανάληψη" για να επιλέξετε την υπαγόρευση που θέλετε να επεξεργαστείτε
 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "REV" / "REW" για να ελέγξετε την εγγραφή
 • Αφήστε το πλήκτρο "REV" / "REW" όταν βρίσκεστε στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε την εγγραφή.
 • Κατά την αναπαραγωγή του αρχείου πατήστε το πλήκτρο "F1" για να εισαγάγετε μια πρόσθετη εγγραφή. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Insert Rec?

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 13

 • Πατήστε τη θέση "REC" για να ξεκινήσετε την εισαγωγή της πρόσθετης εγγραφής. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Εισαγωγή εγγραφής και ο χρόνος εγγραφής

 οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 14

 • Πατήστε τη θέση "STOP" για να σταματήσετε την εισαγωγή της πρόσθετης εγγραφής.
 • Στη συνέχεια πατήστε "F3" για να βγείτε από τη λειτουργία εγγραφής

Μερική διαγραφή

 • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "REV" / "REW" για να ελέγξετε την εγγραφή
 • Αφήστε το κουμπί "REV" / "REW" όταν είστε στο σημείο να διαγράψετε
 • Κατά την αναπαραγωγή του πατήστε το πλήκτρο "ERASE". Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Erase Start.

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 20

 • Το αρχείο θα συνεχίσει να παίζει όταν φτάσετε στο τελικό σημείο που θέλετε να διαγράψετε πατήστε "ERASE" για επιβεβαίωση.
  • Εάν πατήσετε το πλήκτρο "F1", η αναπαραγωγή θα παραλειφθεί και θα ξεκινήσει εκ νέου από το σημείο εκκίνησης μερικής διαγραφής. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του αρχείου ή έως ότου επιβεβαιωθεί το τελικό σημείο μερικής διαγραφής.
  • Αν πιέσετε το πλήκτρο "F2", η αναπαραγωγή θα μεταβεί στο τέλος του αρχείου.
 • Ο χρόνος εκκίνησης του σβησίματος και ο χρόνος του τελικού σημείου που θα εμφανιστεί θα εναλλάσσονται για 8 δευτερόλεπτα. Για να επιβεβαιώσετε τη μερική διαγραφή Πατήστε το πλήκτρο "ERASE" ή εάν θέλετε να το ακυρώσετε πατήστε "F3".

οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 21οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 22

 • Εάν ξεκινήσετε τη μερική διαγραφή, η οθόνη αλλάζει σε Μερική σβήσιμο και στη συνέχεια ολοκληρώνεται η αλλαγή σε Μερική σβήσιμο.

 οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 23οδηγός γρήγορης έναρξης για συγγραφείς κινητών συσκευών εγγραφής DS7000 24

Στείλτε τις υπαγορεύσεις σας

Αφού δημιουργήσετε τις εγγραφές σας, μπορείτε να κατεβάσετε τις εγγραφές σας και να τις στείλετε μέσω των παρακάτω μεθόδων. Το λογισμικό ODMS έχει αυτοματοποιημένες λειτουργίες οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν για μια ομαλή ροή εργασιών, ωστόσο το Standard είναι το βασικό λογισμικό, ώστε να μην προσφέρει τόσο πολλές αυτοματοποιημένες λειτουργίες.

 • Κοινόχρηστος φάκελος δικτύου (Για χρήστες ODMS ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό εδώ και για τους Τυπικούς χρήστες ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό εδώ)
 • Email (Για χρήστες ODMS ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό εδώ και για τους Τυπικούς χρήστες ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό εδώ)
 • FTP (Για χρήστες ODMS ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό εδώ)
 • Αναγνώριση φωνής στο παρασκήνιο (Για χρήστες ODMS ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό εδώ)

Περαιτέρω πληροφορίες

Αν θέλετε να μάθετε για το λογισμικό Olympus, παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στο Επισκόπηση ODMS R7 GUIODMS R6 GUI Επισκόπηση και το Βασική επισκόπηση DSS Player.

Αν χρησιμοποιείτε ODMS και θέλετε να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Αναγνώρισης Ομιλίας, παρακαλούμε να ρίξετε μια ματιά στον οδηγό εδώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας Parralax
Έρχομαι σε επαφή

Υπηρεσία:

Ειδικοί αριθμοί περιοχής

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ: +44 1582 282607

enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy