Διαφάνεια 1

Γνωσιακή

Οδηγούς βήμα προς βήμα, μαθήματα βίντεο και τεχνικές πληροφορίες

Επαναφορά ρυθμίσεων συσκευής

Αυτός ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει στον τρόπο επαναφοράς των ρυθμίσεων της συσκευής στη συσκευή εγγραφής

 Η παρακάτω εικόνα είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσετε για να περιηγηθείτε στο μενού

 DS 9500 Μπροστινό κουμπί

 • Πατήστε "OK / Μενού" για να ανοίξετε το Μενού.
 • Πατήστε "-" για να μεταβείτε στο Μενού συσκευής και πατήστε "OK / Μενού" 

Επαναφορά ρυθμίσεων συσκευής 1

 • Πατήστε "-" για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή Επαναφορά ρυθμίσεων και πατήστε "OK / Menu".

Επαναφορά ρυθμίσεων συσκευής 2

 • Πατήστε "+" για να επιλέξετε Έναρξη και πατήστε "OK / Menu".

Επαναφορά ρυθμίσεων συσκευής 3

 • Αφού ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η ένδειξη Επαναφορά τελειωμένων.

Επαναφορά ρυθμίσεων συσκευής 4

 Η παρακάτω εικόνα είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσετε για να περιηγηθείτε στο μενού

 Τα μπροστινά κουμπιά DS 7000

 • Πατήστε "OK / Μενού" για να ανοίξετε το Μενού.
 • Τύπος Πλήκτρο FF για να μεταβείτε στο Μενού συσκευής και πατήστε "-" για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή Επαναφορά ρυθμίσεων και πατήστε "OK / Menu".

επαναφέρετε τις ρυθμίσεις συσκευής 2

 • Πατήστε "+" για να επιλέξετε Έναρξη και πατήστε "OK / Menu".

επαναφέρετε τις ρυθμίσεις συσκευής 3

 • Αφού ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η ένδειξη Επαναφορά τελειωμένων.

επαναφέρετε τις ρυθμίσεις συσκευής 4

Η παρακάτω εικόνα είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσετε για να περιηγηθείτε στο μενού

 Τα μπροστινά κουμπιά DS 7000

 • Πατήστε "OK / Μενού" για να ανοίξετε το Κύριο μενού
 • Πατήστε "-" για να μεταβείτε στο Μενού συσκευής και πατήστε "OK / Menu".

  επαναφέρετε τις ρυθμίσεις συσκευής 5

 • Πατήστε "-" για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στην επιλογή Επαναφορά ρυθμίσεων και πατήστε "OK / Menu"

  επαναφέρετε τις ρυθμίσεις συσκευής 6

 • Πατήστε "+" για να επιλέξετε Start (Έναρξη) και πατήστε "OK / Menu"

  επαναφέρετε τις ρυθμίσεις συσκευής 7

 • Αφού ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η ένδειξη Επαναφορά τελειωμένων.

επαναφέρετε τις ρυθμίσεις συσκευής 8

Η παρακάτω εικόνα είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσετε για να περιηγηθείτε στο μενού

Λειτουργία

Τα μπροστινά κουμπιά DS 2500

 • Πατήστε "F3" για να εμφανιστεί το Κύριο μενού
 • Πατήστε "-" για να πλοηγηθείτε στο μενού συσκευής και πατήστε "OK / Menu".

επαναφέρετε τις ρυθμίσεις συσκευής 9

 • Πατήστε "-" για να επιλέξετε Επαναφορά ρυθμίσεων και "πατήστε OK / Menu"

επαναφέρετε τις ρυθμίσεις συσκευής 10

 • Πατήστε "+" για να επιλέξετε Start (Έναρξη) και πατήστε "OK / Menu"

επαναφέρετε τις ρυθμίσεις συσκευής 11

 • Αφού ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η ένδειξη Επαναφορά τελειωμένων.

επαναφέρετε τις ρυθμίσεις συσκευής 12

Επικοινωνήστε μαζί μας Parralax
Έρχομαι σε επαφή

Υπηρεσία:

Ειδικοί αριθμοί περιοχής

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ: +44 1582 282607

enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy