Διαφάνεια 1

Γνωσιακή

Οδηγούς βήμα προς βήμα, μαθήματα βίντεο και τεχνικές πληροφορίες

Ρυθμίσεις άμεσης εγγραφής

Οι ρυθμίσεις απευθείας εγγραφής μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία και λειτουργικότητα. Ρυθμίσεις όπως η μορφή εγγραφής, ο φάκελος και η μορφή αρχείου μπορούν να προσαρμοστούν.

Πώς να ρυθμίσετε την άμεση εγγραφή

 • Κάντε κλικ στο Εργαλεία> Επιλογές> Ροή εργασίας> Άμεση εγγραφή

άμεση καταγραφή 1

 

Μορφή καταγραφής

 • Για να αλλάξετε τη μορφή εγγραφής, κάντε κλικ στο Format ...

άμεση καταγραφή 2

 • Επιλέξτε τη μορφή εγγραφής και την ποιότητα ήχου από το αναπτυσσόμενο μενού και κάντε κλικ στο OK.

άμεση καταγραφή 3

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή / ΟΚ

 

Μορφή ονόματος αρχείου

Η Μορφή Ονομασίας Αρχείου μπορεί να προσαρμοστεί για να μετονομάσει τις υπαγορεύσεις μόλις αυτή έχει εγγραφεί. Αυτό είναι χρήσιμο για τη συμπερίληψη περισσότερων πληροφοριών στο όνομα αρχείου.

 • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη μορφή του ονόματος αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή ...

άμεση καταγραφή 4

 • Επιλέξτε ποιες πληροφορίες θα συμπεριληφθούν στο όνομα του αρχείου, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλαίσια.
 • Οι πληροφορίες θα εμφανίζονται με τη σειρά που παρατίθενται. Για να ρυθμίσετε ξανά τις πληροφορίες, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επάνω και κάτω για να τα μετακινήσετε στη λίστα.
 • Ο διαχωριστής είναι ο χαρακτήρας που θα εμφανιστεί μεταξύ κάθε τμήματος πληροφοριών για να τα διαχωρίσει.
 • Μια προεπισκόπηση της νέας μορφής ονόματος αρχείου θα εμφανίζεται στην προεπισκόπηση:

άμεση καταγραφή 5

 • Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.
 • Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή / ΟΚ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

 

Φάκελος προορισμού

Οι υπαγορεύσεις μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα συγκεκριμένο φάκελο επιλέγοντας το φάκελο προορισμού. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να προσαρμοστεί στις επιλογές άμεσης εγγραφής.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση ... στην κατηγορία Φάκελος προορισμού.

άμεση καταγραφή 6

 • Επιλέξτε τον φάκελο προορισμού από τη λίστα και κάντε κλικ στο OK.

άμεση καταγραφή 7

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή / ΟΚ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

 

Προαιρετική επιλογή

Οι επιλογές προτροπής μπορούν να προσαρμοστούν για να επιλέξετε ποιες επιλογές εμφανίζονται όταν ξεκινά ή αποθηκεύεται μια νέα εγγραφή.

Προτροπή για δεδομένα εργασίας όταν αρχίζει η απευθείας εγγραφή

Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή, το παράθυρο Δεδομένα εργασίας θα εμφανιστεί όταν ξεκινήσει μια νέα εγγραφή, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί το αναγνωριστικό του Συγγραφέα και το αναγνωριστικό εργασίας.

Ζητήστε επιβεβαίωση όταν ολοκληρωθεί η άμεση εγγραφή

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο επιβεβαίωσης κάθε φορά που θα ολοκληρωθεί η εγγραφή δίνοντας την επιλογή Αποθήκευση ή Ακύρωση της υπαγόρευσης.

άμεση καταγραφή 8

 

Λειτουργία κουμπιού

Ανασκόπηση (REV)

Η λειτουργία αναθεώρησης θα προχωρήσει ξανά μέσω της υπαγόρευσης με μικρότερη ταχύτητα κατά την αναπαραγωγή τμημάτων του αρχείου ήχου για να υποδείξει την τρέχουσα θέση στην υπαγόρευση. Αυτό χρησιμοποιείται συνηθέστερα για την επαναφορά των μικρών ποσών με σκοπό την εισαγωγή / αντικατάσταση μιας εγγραφής.

Αναδίπλωση (REW)

Η λειτουργία αναδίπλωσης θα επαναληφθεί με ταχύτερο ρυθμό χωρίς να αναπαράγεται προεπισκόπηση ήχου. Αυτό χρησιμοποιείται συνήθως για την επανατύλιξη σε μεγαλύτερα μήκη.

Εγγραφή ενώ πατάτε συνεχώς το πλήκτρο REC

Το κουμπί καταγραφής πρέπει να κρατηθεί προς τα κάτω για εγγραφή. Για να διακόψετε την εγγραφή, σταματήστε να πατάτε το κουμπί REC.

άμεση καταγραφή 9

 

Έναρξη επιλογής

Το λογισμικό μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινάει το παράθυρο άμεσης εγγραφής αντί του κύριου παραθύρου, όταν εκκινείται η μονάδα υπαγόρευσης.

άμεση καταγραφή 10

 

Λειτουργία νέου κουμπιού

Το νέο κουμπί μπορεί να ρυθμιστεί για να ξεκινήσει το παράθυρο άμεσης εγγραφής ή το πρόγραμμα επεξεργασίας φωνητικής αναγνώρισης.

άμεση καταγραφή 11

 

Φωνητικό σχόλιο

Είναι δυνατό να επιλέξετε ποιο τύπο σχολίου μπορεί να εισαχθεί στις υπαγορεύσεις, ενεργοποιώντας ένα ή και τα δύο από τα κουτάκια επισημάνσεως λόγου.

άμεση καταγραφή 12

 

Λεκτικό σχόλιο

Ένα λεκτικό σχόλιο μπορεί να καταγραφεί κάνοντας κλικ στο κουμπί Λεκτική παρατήρηση στο παράθυρο Άμεση Εγγραφή. Το σχόλιο θα είναι μέρος του κύριου αρχείου ήχου, ωστόσο θα επισημανθεί στο παράθυρο αναπαραγωγής προβάλλοντας ως διαφορετικό χρώμα.

άμεση καταγραφή 13

 

Σχόλιο διδασκαλίας

Ένα σχολικό σχόλιο μπορεί να καταγραφεί κάνοντας κλικ στο κουμπί Σχόλιο οδηγιών. Αυτό το σχόλιο θα καταγραφεί ως ξεχωριστό ηχητικό κομμάτι και θα επισυναφθεί στην υπαγόρευση. Απαιτείται να πατηθεί το κουμπί "Σχόλιο οδηγιών" για να δείτε ή να καταγράψετε ένα σχόλιο.

άμεση καταγραφή 14

 

VCVA (Ενεργοποίηση φωνής με μεταβλητό έλεγχο)

Η λειτουργία VCVA μπορεί να ενεργοποιηθεί, έτσι ώστε η εγγραφή να ξεκινήσει όταν εντοπιστεί θόρυβος ή ομιλία.

 • Επιλέξτε το πλαίσιο Ενεργοποίηση VCVA για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
 • Σύρετε τη γραμμή αριστερά στο MAX για να αυξήσετε την ευαισθησία ή σύρετε τη μπάρα δεξιά στο MIN για να μειώσετε την ευαισθησία.

άμεση καταγραφή 15

 

Επικοινωνήστε μαζί μας Parralax
Έρχομαι σε επαφή

Υπηρεσία:

Ειδικοί αριθμοί περιοχής

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ: +44 1582 282607

enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy