Διαφάνεια 1

Αλλαγή Logs

Εκδόσεις, Ενημερώσεις και Άλλες αλλαγές προϊόντων

λογισμικό
ODMS R7

Προβάλετε το αρχείο καταγραφής αλλαγών ODMS R7 για ενημερώσεις και σημειώσεις απελευθέρωσης επιδιορθώσεων.

ODMS R6

Προβάλετε το αρχείο καταγραφής αλλαγών ODMS R6 για ενημερώσεις και σημειώσεις απελευθέρωσης επιδιορθώσεων.

Πρότυπο DSS Player

Προβάλετε το αρχείο καταγραφής Standard DSS Player για ενημερώσεις και σημειώσεις έκδοσης ενημερώσεων κώδικα.

DSS Player για Mac

Προβάλετε το αρχείο καταγραφής αλλαγών DSS Player για Mac για ενημερώσεις και ενημερώσεις ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα.

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

Προβάλετε το αρχείο καταγραφής αλλαγών ODDS για τις σημειώσεις έκδοσης ενημερώσεων.

RCT

Προβάλετε το αρχείο καταγραφής αλλαγών του RCT για ενημερωμένες εκδόσεις ενημερώσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας Parralax
Έρχομαι σε επαφή

Υπηρεσία:

Ειδικοί αριθμοί περιοχής

ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ: +44 1582 282607

enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy