Πελάτης

Πελάτης
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ -

Τα modules Dictation and Transcription παρέχουν μια διαισθητική και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη. Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό από την ομιλία στο κείμενο. Για άδειες που ξεκινούν με RD66 ή RT66.

οθόνη:

ODMS 6.4 Δημοφιλής

Η εκκίνηση θα εγκαταστήσει τη λειτουργική μονάδα Dictation / Transcription σε λειτουργία Standalone ή Workgroup, ανάλογα με το κλειδί / τύπο άδειας που εισήχθη κατά την εγκατάσταση. Για άδειες που ξεκινούν με RD66 ή RT66.