Πρότυπο DSS Player

Πρότυπο DSS Player

Το DSS Player Standard επιτρέπει στους χρήστες να οργανώνουν και να αρχειοθετούν αρχεία υπαγόρευσης και μεταγραφής με έναν απλό τρόπο. Αυτό το λογισμικό έχει σχεδιαστεί για μεμονωμένους χρήστες σε μικρά γραφεία.

Πελάτης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ - Οι μονάδες υπαγόρευσης και μεταγραφής παρέχουν μια διαισθητική εμπειρία χρήστη. Απλό και αποτελεσματικό, από την ομιλία στο κείμενο.
Patches ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - Η Ε & Α της Olympus εργάζεται ακούραστα για να προσφέρει συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία.