Πελάτης

Πελάτης

Μια διαισθητική εμπειρία χρήστη, που επιτρέπει την εγγραφή, αναπαραγωγή, οργάνωση και επεξεργασία αρχείων φωνής.

οθόνη:
  • Υποστηρίχθηκε η υποστήριξη για το Mac OS Mojave 10.14
  • Βελτιστοποιημένη για υπολογιστές Mac 64.
  • Υποστηρίχθηκε η υποστήριξη για το Mac OS Mojave 10.14
  • Βελτιστοποιημένη για υπολογιστές Mac 64.
  • Έχει προστεθεί υποστήριξη για τις συσκευές DS-9500 / 9000.
  • Έχει προστεθεί υποστήριξη για το DS-2600
  • Έχει προστεθεί υποστήριξη για τη σειρά RecMic II.