DSS Player για Mac

DSS Player για Mac

Το DSS Player για MAC συνδυάζει μια λύση υπαγόρευσης και γραμματείας. Επιτρέποντας την εγγραφή, την αναπαραγωγή, την οργάνωση και την επεξεργασία των φωνητικών αρχείων.

Πελάτης Μια διαισθητική εμπειρία χρήστη, που επιτρέπει την εγγραφή, αναπαραγωγή, οργάνωση και επεξεργασία φωνητικών αρχείων. Για άδειες που ξεκινούν με το 826.
Patches ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - Η Ε & Α της Olympus εργάζεται ακούραστα για να προσφέρει συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία.