λογισμικό

λογισμικό

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ -

Οι λύσεις υπαγόρευσης Olympus είναι κλιμακωτές για μικρά και μεγάλα γραφεία. Δυναμική και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη (απλή, γρήγορη και αποτελεσματική από την ομιλία στο κείμενο) και προηγμένη υποστήριξη για τους διαχειριστές πληροφορικής για εγκατάσταση, προσαρμογή και κεντρική διαχείριση.