Κινητή υπαγόρευση

Κινητή υπαγόρευση

Διάφορα αρχεία για επαγγελματίες ψηφιακούς φωνογράφους Olympus.

οθόνη:

ODI.bin για το DS-9500 που απενεργοποίησε την υποδοχή κάρτας SD και ορίζει τη συσκευή σε μια κατηγορία αποθήκευσης (όλες οι άλλες ρυθμίσεις είναι προεπιλεγμένες).

Το αρχείο ODI.bin για το DS-9500 που απενεργοποίησε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και ορίζει τον χρόνο φωτισμού σε 5 λεπτά (όλες οι άλλες ρυθμίσεις είναι προεπιλεγμένες).