Ενημέρωση COVID-19: Αδιάλειπτη υποστήριξη - Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!
Slider

Λήψεις

Επαγγελματική - Προσαρμοστική - Αποτελεσματική

Slider

DS-2500

DS-2500

Επιχειρησιακό πρόγραμμα εγγραφής φωνής πλήκτρων, γενιάς 6.

οθόνη:

Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα "Δεν μπορεί να φορτίσει" που μπορεί να συμβεί όταν η μπαταρία είναι σχεδόν πλήρως φορτισμένη.

Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα "Δεν μπορεί να φορτίσει" που μπορεί να συμβεί όταν η μπαταρία είναι σχεδόν πλήρως φορτισμένη.

Έρχομαι σε επαφή

Υπηρεσία:

Ειδικοί αριθμοί περιοχής
Slider