Σταθερά Μικρόφωνα

Σταθερά Μικρόφωνα

Ενημερώσεις υλικολογισμικού για το εύρος Professional RecMic.

Σειρά RM Το υλικολογισμικό ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα: RM-4000P / RM4010P / RM-4015P / RM-4100S / RM-4110S
DR Series Το υλικολογισμικό ισχύει για τα παρακάτω μοντέλα: DR-1200 / DR-2100 / DR-2200 / DR-2300