Slide 1

Vidensdatabase

Trin for trin guider, video tutorials og teknisk information

Auto Collection

Autoopsamlingsfunktionen flytter færdige diktater til den Færdige mappe eller til en anden mappe, hvis den er angivet.

Automatisk samling kan oprettes ved at gå til:

  • Værktøjer> Indstillinger> Workflow> Automatisk samling

automatisk samling 1

Som standard er funktionen Auto Collection allerede aktiveret, og indstillet til at flytte færdige diktater til den færdige mappe. Regler kan indstilles til at flytte færdige diktater til bestemte mapper baseret på deres forfatter-id'er.

Bemærk: Hvis forfatteren har angivet ejerskabsattributten til en mappe, bevæger funktionen automatisk indsamling af typografier ikke diktaterne til den færdige mappe. Aktivér funktionen Automatisk samling i diktationsmodulet for at flytte færdige diktater til den færdige mappe.

Automatisk samling ved hjælp af regler

  • Vælg "Brug en regel"
  • Klik på Tilføj ...
  • Indtast et forfatter-id og / eller arbejdstype-id, og vælg destinationsmappen. Eventuelle diktater, der er markeret som færdige, der matcher det indstillede Forfatter ID og Worktype ID, downloades til den angivne mappe.

automatisk samling 2

  • Klik på OK. Reglerne vil blive udført i den rækkefølge, de er opført på. I tilfælde af en modstridende regel har reglen, der er højere i listen, forrang.

automatisk samling 3

  • Brug op- og nedpilene til at omorganisere rækkefølgen, hvor reglerne vises.
  • Klik på Anvend / OK for at gemme ændringerne.

 

Kontakt os Parralax
Kom i kontakt med os
Regionspecifikke numre
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy