Slide 1

Vidensdatabase

Trin for trin guider, video tutorials og teknisk information

ODMS R7 GUI Oversigt

Dette dokument beskriver detaljeret over det grafiske brugergrænseflade i Olympus ODMS R7 Dictation og Transcription Module-softwaren og forklarer, hvad hver knap og sektion er til.

Diktationsmodul

Oversigt

GUI Oversigt 1rn

Indhold

 1. Drop-down menuer
 2. Værktøjslinjer
 3. Afspilningskontrolpanel
 4. Diktation Tree
 5. Indholdslistevisning
 6. Enhedshåndtering
 7. Dokumentliste
 8. Statuslinje

Drop-down menuer

filet

GUI Oversigt 2

menu Funktion
Ny diktation Optag en ny diktat.
Rediger diktation Rediger en nuværende diktat.
Konverter diktation Konverter en lydfil til et andet lydformat.
Import Diktation Kopier eller flyt en lydfil fra en anden mappe til ODMS.
Eksporter diktering Kopier eller flyt en lydfil fra ODMS til en anden mappe.
Dele Split en lydfil i to eller flere separate lydfiler.
Tilslutte Flett to eller flere lydfiler til en.
Krypter Anvend en adgangskode til en lydfil.
Dekryptér Fjern adgangskodebeskyttelse fra en krypteret lydfil.
Åbn dokument Åbn det valgte dokument i en tekstbehandler.
Associate with Document Link en lydfil til et dokument.
Fjern tilknytning med dokument Fjern linket mellem en lydfil og et dokument.
Rediger jobdata Tilpas jobdataene (Forfatter, Værktype, Kommentar) for en valgt fil.
Skift status Skift status for en valgt lydfil.
Udgang Lukker ODMS applikationen.

Folder

GUI Oversigt 3

menu Funktion
Ny mappe Opretter en ny mappe i downloadbakken.
Tilføj mappe Tilføjer en eksisterende mappe under downloadbakken og forudindstiller mappebanen.
Fjern mappe Sletter den valgte mappe, hvis den oprettes af brugeren.
Omdøb mappe Tillader omdøbning af den valgte mappe.
Mappeindstillinger Åbner fanen "Folder Design" i menuen "Indstillinger".

Redigere

GUI Oversigt 4

menu Funktion
Klip Meget ligesom "Copy" -funktionen kopierer lydfilen til "Udklipsholderen", klar til at blive indsat til en anden placering / mappe. Men beholder ikke den oprindelige fil.
Kopi Kopierer en fil til "Udklipsholderen", klar til at blive indsat til et andet sted, idet den originale lydfil holdes på den oprindelige placering.
pasta Indlæser indholdet af "Udklipsholder" til den valgte mappe.
Slette Slette den valgte lydfil.
Marker alt Vælger alt indhold i den valgte mappe.
Kopier til mappe Opretter en kopi af den valgte lydfil og placerer kopien på det valgte sted. Forlader den oprindelige fil i den oprindelige mappe.
Flyt til folder Flytter en valgt lydfil til den valgte mappe.

Specifikation

GUI Oversigt 5

menu Funktion
Skift til afspilningskontrolvindue Ændrer visningen af ​​ODMS-softwaren, så kun "Playback Control Window" vises.
Folder Navigation Viser "Folder Navigation Window", der indeholder lydmapper, som indeholder alle lydfiler, der er downloadet / importeret til ODMS-softwaren.
Ejendomsvindue Viser "Ejendomsvindue" på højre side af softwaren med oplysninger om den valgte mappe eller lydfil.
Informationsvindue Viser "Information Window" nederst i softwaren, som viser alle filer til "Mail preview" og "Document List".
Værktøjslinje: Standard Viser værktøjslinjen "Standard".
Værktøjslinje: Rediger Viser værktøjslinjen "Rediger".
Værktøjslinje: E-mail / FTP Viser værktøjslinjen "E-mail / FTP".
Værktøjslinje: Talegenkendelse Viser værktøjslinjen "Talegenkendelse".
Statuslinje Viser denne linie nederst i softwaren og beskriver, hvor mange lydfiler der er i den valgte mappe, og hvis der sendes / modtages lydfiler - dette vil vise status på denne bar.
Afspilnings kontrollinje Viser "Playback Control Bar" øverst i softwaren, hvilket giver mulighed for afspilningsindstillinger for den valgte lydfil uden at skulle skifte til "Playback Control Window".
Gitterlinjer Viser netlinjerne i "Indholdsliste" for at fremhæve rækker og kolonner.
Kolonner at vise Viser en prompt, der bruges til at konfigurere hvilken kolonne der vises, og som ikke er inden for ODMS-softwaren.
Sorter efter Denne indstilling sorterer lydfiler i den valgte mappe, afhængig af den valgte attribut.
Filter til / fra Viser ikonerne "Filter" for hver kolonne. Dette kan konfigureres til kun at vise lydfiler, der opfylder de indstillede kriterier.
In-line Edit Viser ikonet "In-line Edit", så navnet på lydfiler kan ændres.
Opfrisk Opdaterer ODMS-softwaren, tvinger den til at kontrollere mapperne, hvilket sikrer, at brugeren kan se alle lydfiler i Olympus-mapperne.

Leg

GUI Oversigt 6

menu Funktion
Afspil / Stop Starter afspilning af den valgte lydfil.
Fast Forward Hurtig fremad i den valgte lydfil.
Rewind Vend tilbage til den valgte lydfil.
Næste indeksmærke Springer til det næste indeksmærke inden for den valgte lydfil.
Forrige indeksmærke Springer tilbage til det forrige indeksmærke inden for den valgte lydfil.
Bind Hæv eller sænk lydstyrken af ​​afspilningen.
Hastighed Hæv eller sænk afspilningshastigheden.
Tone Hæv eller sænk tonen i lydafspilningen.
Støjreduktion Vælg mellem 3 niveauer for støjafbrydelse.
Indsæt indeksmærke Placerer et indeksmærke inden for den valgte fil ved det aktuelle punkt i lydfilen.
Slet indeksmærke Sletter det aktuelt valgte indeksmærke inden for den valgte lydfil.
Se alle indeksmærker Viser en prompt, der lister alle indeksmærker, og på hvilket tidspunkt inden for den valgte lydfil er hvert markeret indstillet.
Næste Verbal Kommentar Springer til den næste verbale kommentar inden for den valgte lydfil.
Forrige Verbal Kommentar Springer tilbage til den foregående verbale kommentar inden for den valgte lydfil.
Diktation / Instruktion Kommentar Mode Skifter mellem afspilning af den valgte lydfil og instruktions kommentaren.
Intro Scan Afspiller de første 5 sekunder af hver lydfil, der går ned på listen, der starter på den valgte lydfil.

Værktøj

GUI Oversigt 7

menu Funktion
Vælg højttaler Rulder gennem lydenhederne, der er tilsluttet pc'en.
Send via e-mail E-mail valgt lydfil ved hjælp af profiler opsætning i ODMS-softwaren.
Send via FTP Sender lydfil via FTP ved hjælp af profiler opsætning i ODMS software.
Send og modtag Vil kontrollere, om der er modtaget nye lydfiler via E-mail / FTP.
Genvejstaster Til / Fra Denne mulighed gør det muligt at "Genvejstaster" fungerer i ODMS-softwaren.
Keyboard Indstillinger Konfigurer "Hotkeys" og deres funktioner her.
OLE Settings: Linked En fil, der er forbundet med lyddata, bevarer filnavnet og stien i diktatfilen, hvilket resulterer i en mindre mængde data. Filen kan muligvis ikke afspilles, hvis den ikke kan henvise til lyddatabasen.
OLE-indstillinger: Embedded En indlejret objekt bringer alle lyddata ind i filen, hvilket resulterer i en større mængde data. Filen med indbyggede lyddata kan afspilles på en anden pc, der har DSS Player installeret.
Indstillinger Åbner indstillingerne for indstillinger, der indeholder alle konfigurationsoplysninger for ODMS-softwaren.
Vis installationsguiden Åbner installationsguiden til at konfigurere de grundlæggende softwareindstillinger.

Stemmegenkendelse

GUI Oversigt 8

menu Funktion
Gør realtidsangivelse Åbner vinduets genkendelsesvindue i realtid, dette bruges til at transcribe aktivt, hvad lyden siger.
Tilføj til genkendelse kø Dette vil tilføje lydfilen / -filerne til talegenkendelseskøen.
Start genkendelse kø Vil begynde talegenkendelse af lydfiler, der er blevet købet til "Talegenkendelse". Transskribere diktater i baggrunden, mens du stadig tillader brug af ODMS-softwaren.
Stop genkendelse kø Vil stoppe al talegenkendelse af lydfiler i kø for "Talegenkendelse".
Flyt til øverste position Dette vil flytte en lydfil i "Talegenkendelse Waiting List" øverst på listen, så når talekendelseskøen startes, behandles denne diktning først.
Requeue Når en lydfil er gået igennem talegenkendelsesprocessen, vises den i "Talegenkendelse Resultatliste", derfra kan den ved hjælp af denne indstilling gennemføres i køen for at genskrive lydfilen igen.
Detaljer Denne indstilling åbner detaljerne for den valgte lydfil i "Talegenkendelse Resultatliste", f.eks. Om talegenkendelse var vellykket, eller hvis der opstod en fejl.
Tilpas alle filer Eventuelle lydfiler, der er indstillet til tilpasning, begynder at gå igennem tilpasningsprocessen, og trækker i det væsentlige DNS-profilen.
Gør vokabular tilpasning Dette vil udføre "Vocabulary Adaptation" af en lydfil i "Adaptation Waiting List", primært tilpasning af DNS profilen til brugerens ordforråd.
Gør akustisk tilpasning Dette vil udføre "Acoustic Adaptation" af en lydfil inden for "Adaptation Waiting List", primært ved at tilpasse DNS profilen til brugerens akustik.
Fjern fra køen Fjerner den valgte lydfil fra den relevante kø.
Ryd køen Fjerner alle lydfiler fra køen.
Tjek alle emner Vælger alle lydfiler i lydgenkendelseskøen.
Fjern markeringen af ​​alle elementer Fravælger alle lydfiler i lydgenkendelseskøen.
Tilføj felter til skabeloner Åbner en dialogboks, hvor du kan tilføje stemmefelt til talegenkendelse til dokumentskabelon
Indstillinger for talegenkendelse Åbner indstillingerne for talegenkendelse, hvor alle konfigurationsindstillinger for talegenkendelse er gemt.

Enhed

GUI Oversigt 9

menu Funktion
Download Folder AG Overfører filer fra den tilsluttede enhed til pc'en.
Download valgte filer Downloader udvalgte filer i ODMS-softwaren. For at vælge flere filer skal du vælge en lydfil og derefter holde "Ctrl" og vælge andre lydfiler, der skal downloades.
Download alle Overfører alle filer fra den tilsluttede enhed til Olympus-softwaren.
Upload valgte filer Uploader valgte filer til den tilsluttede enhed. For at vælge flere filer skal du vælge en lydfil og derefter holde "Ctrl" og vælge andre lydfiler, der skal downloades.
Skift enhedstilstand: Komposit I "Composite" -modus genkendes enheden som tre enheder, en "Storage" -enhed, en "Input" -enhed og en "Output" -enhed.
Skift enhedstilstand: Opbevaring I "Opbevaring" -modus genkendes enheden kun som en "Opbevaring" -enhed, der giver adgang til lydfiler på hukommelseskortet (e).
Skift lagringsmedier Ændrer den aktive hukommelse, der for øjeblikket er tilgængelig, mellem det primære "SD-hukommelseskort" og det sekundære "MicroSD-hukommelseskort".
Synkroniser dato / klokkeslæt Ændrer dato / klokkeslæt på enheden for at matche den indstillede dato / klokkeslæt for den pc, hvor enheden er tilsluttet.
Enhedsindstillinger Åbner fanen "Enhed" i indstillingsmenuindstillingerne, alle indstillinger, der gælder for enheden, kan konfigureres her.
Guiden Enhedsopsætning Åbner guiden Enhedsopsætning til at konfigurere de grundlæggende enhedsindstillinger

Hjælp

GUI Oversigt 10

menu Funktion
Indhold Viser en dialog, der indeholder detaljerede oplysninger om ODMS-softwaren.
Søg efter opdateringer Kontrollerer Olympus-opdateringsserveren for den nyeste version af software. Hvis brugeren allerede er i den nyeste version, opdaterer den ikke softwaren. Hvis brugeren kan opdatere, vil dette bede brugeren om at se, om de vil opdatere softwaren eller ej eller ikke.
Device Manual Download Site Åbner Olympus "Downloads" -websiden i standardwebbrowseren.
Start log-værktøj Åbner ODMS-logværktøjet, hvor du angiver, hvilken komponent der skal logges til fejlfindingsproblemer.
Juridiske meddelelser Åbner juridiske dokumenter fra et varemærke og tredjeparts software.
Om diktationsmodul Åbner en dialog med bruger-ID, firmanavn, licensnøgle (brugt til at installere softwaren) & version af den nuværende installerede ODMS-software.

Værktøjslinjer

Denne funktion flytter en lydfil fra en mappe og kan indsættes i en anden mappe. Dette ligner funktionen "Kopier", men flytter filen fra den oprindelige placering og vil ikke efterlade en kopi i den oprindelige mappe.

En bruger kan indsætte en "Cut" eller "Copied" lydfil til en anden mappe / placering ved hjælp af denne funktion.

Når du vælger denne funktion, åbnes vinduet Direkte optagelse og tillader optagelse af en ny diktat.

Denne funktion giver en bruger mulighed for at konvertere diktatet til et andet lydfilformat (.WAV, .DSS, .DS2 & .WMA).

Dette slettet indeksmærket på det specifikke tidspunkt brugeren er i øjeblikket inden for filen.

Opdaterer ODMS-softwaren og tvinger den til at kontrollere mapperne og sikrer, at brugeren kan se alle lydfiler i de mappede mapper. Det automatiske opdateringsinterval er som standard indstillet til 10 minutter.

Denne funktion ruller gennem lydenheder på pc'en. Afhængigt af hvilken enhed der vælges, bestemmer hvilken enhed Olympus-softwaren vil afspille igennem.

Denne funktion sender den valgte lydfil via FTP.

Starter vinduet Realtid talegjenkendelse, så det kan transkribe teksten, som du taler.

Starter processen med at transkribe lydfilen / -filerne, der er i talegenkendelseskøen.

Dette tilføjer lydfilen / -erne tilbage til talegenkendelseskøen.

Starter tilpasningsprocessen for alle lydfiler og tekstkorrektioner i ventelisten. Du kan foretage en komplet tilpasning, akustisk tilpasning eller ordforrådstilpasning.

Starter den akustiske tilpasningsproces for de valgte filer i ventelisten. Dette virker kun, hvis den valgte fil er gået gennem ordforrådsmæssig tilpasning.

Sletter al lydfil (er) fra talegenkendelseskøen.

Fjerner markeringen af ​​alle lydfil (er) i talegenkendelseskøen.

 

Funktionen "Kopier" kan bruges til at flytte en diktat fra en mappe. Når du har kopieret, kan lydfilen indsættes i en anden mappe / placering, hvilket efterlader den oprindelige fil, der blev kopieret.

Denne funktion sletter den valgte lydfil (e), afhængigt af hvordan ODMS-softwaren er konfigureret, afgør, om den valgte lydfil (er) slettes permanent eller flyttes til genbrugsboksen.

Denne funktion åbner en lydfil i optagelsesvinduet, som fortsættes, overskrives eller genoptages, hvis brugeren føler det nødvendigt.

Denne funktion indlæser et indeksmærke i en lydfil på det specifikke tidspunkt brugeren er i øjeblikket inden for filen. Dette hjælper brugerne med at springe igennem en lydfil ved brug af disse mærker i stedet for bare til starten eller slutningen af ​​en diktat.

Her vises tiderne i lydfilen, som et indeksmærke er placeret.

Skifter mellem den fulde ODMS-softwarevisning til "Playback Control Panel".

Denne funktion sender den valgte lydfil via e-mail (hvis du sender via flere profiler, skal du vælge en af ​​de profiler, der er konfigureret fra rullemenuen).

Denne funktion kontrollerer dine E-mail / FTP-profiler for at se, om nye lydfiler er klar til at blive downloadet i ODMS-softwaren.

Tilføjer diktaterne til talegenkendelseskøen, så den kan transkriberes i baggrunden.

Hvis lydfilen / filerne i øjeblikket transkriberes i talegenkendelseskøen, stopper dette processen.

Tilføjer lydfil- og tekstkorrektionerne til tilpasnings ventelisten.

 

Starter ordforrådsprocessen for den valgte fil (er) på ventelisten.

Sletter den valgte lydfil (er) fra talegenkendelseskøen.

Vælger alle lydfiler i lydgenkendelseskøen.

 

Åbner en dialogboks, hvor du kan tilføje stemmefelt til talegenkendelse til dokumentskabelon

Afspilningskontrolpanel

Følgende vil forklare komponenterne i afspilningskontrolpanelet. Følg nedenstående beskrivelser fra venstre til højre på billedet.

GUI Oversigt 41n

 1   Afspilningskontroller: Spring til Start> Forrige "Indeksmærke"> Spol tilbage.

 2   Afspilningskontroller: Afspil / pause.

 3   Afspilningskontroller: Hurtig frem> Næste "Indeksmærke"> Spring til slut.

 4   Lydstyrkeregulering: Denne kontrol bruges til at ændre lydstyrken for en lydfil.

 A   Afspilnings kontrollinje: Denne bar viser hvor i lydfilen en bruger er, hvor indeksmærker er inden for lydfilen og viser hele længden af ​​en lydfil.

 1  Prioritet: Dette sætter prioritet på en lydfil, så lydfilen vises øverst på indholdslisten.

 2  Instruktion Kommentar: Dette skifter til afspilningsbjælken Instruktionsopgave, der tillader afspilning af en instruktionsopgørelse vedhæftet til en lydfil.

 3  Timescale Control: Ændrer tidsskalaen til enten 1-minutters bredde eller fuld skala.

 4  Information: Dette viser oplysningerne om en lydfil, f.eks. Filnavn, Størrelse, Varighed, Filformat, Lydformat, om det har en instruktionsoplysning eller ej, og om filen er krypteret eller låst.

 5  Indstillinger: Dette viser konfigurationsindstillingerne for afspilningskontrol i menuen Indstillinger under fanen "Brugerindstillinger", der gør det muligt at konfigurere afspilningskontrolpanelet.

 6  Volumen Niveau Meter: Dette viser de niveauer, hvor mikrofonen registrerer brugerindgang.

 B  Lydstyringsindstillinger: Disse indstillinger ændrer den måde, lydfiler afspilles på (hastighed, tone og støj annullering).

 5  Afspilningshastighed: Dette styrer den hastighed, hvorpå lydfilen afspilles.

 6  Støjreduktion: Der er 3 niveauer for "Noise Cancellation", denne funktion fjerner baggrundsstøj fra lydafspilningen.

 7  Tone Control: Dette styrer "Tone" i diktatet, mens du afspiller en lydfil tilbage.

Diktation Tree

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilpasser mappens og mappens indstillinger.

GUI Oversigt 42n

 1  Ny mappe: Dette skaber en "Ny mappe" / "Undermappe" til lydfiler, der skal lagres i. Via denne funktion kan du opsætte en mappestruktur, der understøtter dine specifikke behov, for mere information om oprettelse af mappestruktur klik her

 2  Tilføj mappe: Ved hjælp af denne funktion kan der tilføjes en ekstra mappe i ODMS-softwaren, der skal bruges til lagring af lydfiler.

 3  Fjern mappe: Ved hjælp af denne funktion kan en mappe fjernes / slettes fra ODMS-softwaren. For at fjerne en mappe kan du manuelt slette den fra placeringen i Windows ved at bladre til overordnede mappe via Windows Stifinder og derefter slette mappen.

 4  Omdøb mappe: En mappe kan omdøbes ved hjælp af denne funktion.

 5  Mappeindstillinger: Dette åbner indstillingerne "Mappedesign" inden for indstillingerne for ODMS-indstillinger. Disse indstillinger styrer konfigurationsdetaljerne for alle mappattributter.

Indholdslistevisning

Dette viser indholdet af den valgte mappe i "Diktatræet" eller en valgt mappe inden for en enhed "Voice Mapper", som vist nedenfor, under "Skrivning Pool \ Department 1 \ Author 1" der er en lydfil med navnet "Test_File1. ds2”.

GUI Oversigt 43

Lydfiler præsenteres i alfabetisk rækkefølge via Filnavn, Forfatter, Arbejdstype og andre attributter. Lydfilerne kan også filtreres via forfatter-id (er), værktype (r), varighed, dato og mere, ved hjælp af funktionen "Filter" og muliggør omdøbning af lydfiler via funktionen "In-line Edit".

Hvis det er åbent, viser "Properties Window" også detaljerne på en lydfil eller en af ​​mapperne i "Dictation Tray". For at åbne "Egenskabsvinduet" skal du klikke på knappen "<<" eller klikke på "Vis"> "Ejendomsvindue".

GUI Oversigt 44b

Også i egenskabspanelet kan "Jobhistorik" vises, hvilket beskriver, hvilke handlinger der er udført inden for ODMS-softwaren, og hvor tid de blev udført.

GUI Oversigt 45b

  Enhedshåndtering

Enhedshåndteringssektionen indeholder muligheder og funktioner vedrørende den tilsluttede enhed. Fra dette afsnit er det muligt at downloade fra, uploade til og konfigurere en enhed.

GUI Oversigt 46n 

 1  download: Overfører alle filer fra enheden til den relevante mappe i ODMS-softwaren.

 2  Upload: Denne mulighed uploader den valgte fil (er), der er gemt på pc'en i ODMS-softwaren til den aktuelt tilsluttede enhed.

 3  Skift enhedstilstand: Ændrer enhedstilstand mellem "Composite" og "Storage" ...

 4  Skift lagringsmedier: Ændrer den valgte hukommelse i enheden mellem SD- og MicroSD-kortene i den tilsluttede enhed.

 5  Synkroniser dato / klokkeslæt: Synkroniserer Dato / Tid på enheden med Dato / Tid indstillet på pc'en, hvor enheden er tilsluttet.

 6  Enhedsindstillinger: Denne mulighed åbner fanen "Enhed" i ODMS-softwaren, her kan alle indstillinger, der vedrører enheder, konfigureres.

Dokumentliste

Dokumentlisten viser alle dokumentfiler, der er forbundet med en diktat eller transkriberet ved hjælp af "Talegenkendelse". Det viser også filer, der er blevet sendt til "Tilpasning" for at forbedre talegenkendelsesnøjagtigheden.

GUI Oversigt 47bn

 1  Mail Preview: Dette viser et eksempel på den e-mail, som den valgte lydfil eller dokument var vedhæftet.

 2  Dokumentlistevisning:Dette giver mulighed for at vise tilknyttede dokumenter og dokumenter, der er blevet transkriberet via talegenkendelse.

Statuslinje

Statuslinjen er nyttig til visning af oplysninger som fx følgende:

 • Antal diktater i en mappe
 • Udvalgt lydudgangsenhed
 • Udvalgt forfatter-id
 • Email / FTP sende og modtage fremskridt 

 GUI Oversigt 48

Transskriptionsmodul

Oversigt

GUI Oversigt 49rn

Indhold

 1. Drop-down menuer
 2. Værktøjslinjer
 3. Afspilningskontrolpanel
 4. Diktation Tree
 5. Indholdslistevisning
 6. Enhedshåndtering
 7. Dokumentliste
 8. Statuslinje

Drop-down menuer

filet

GUI Oversigt 50

menu Funktion
Start Transskription Start transkribering af den valgte lydfil
Start Audio Capture Giver dig mulighed for at lave en optagelse
Konverter diktation Konverter en lydfil til et andet lydformat.
Import Diktation Kopier eller flyt en lydfil fra en anden mappe til ODMS.
Eksporter diktering Kopier eller flyt en lydfil fra ODMS til en anden mappe.
Dele Split en lydfil i to eller flere separate lydfiler.
Tilslutte Flett to eller flere lydfiler til en.
Krypter Anvend en adgangskode til en lydfil.
Dekryptér Fjern adgangskodebeskyttelse fra en krypteret lydfil.
Åbn dokument Åbn det valgte dokument i en tekstbehandler.
Associate with Document Link en lydfil til et dokument.
Fjern tilknytning med dokument Fjern linket mellem en lydfil og et dokument.
Rediger jobdata Tilpas jobdataene (Forfatter, Værktype, Kommentar) for en valgt fil.
Skift status Skift status for en valgt lydfil.
Udgang Lukker ODMS applikationen.

Folder

GUI Oversigt 3

menu Funktion
Ny mappe Opretter en ny mappe i downloadbakken.
Tilføj mappe Tilføjer en eksisterende mappe under downloadbakken og forudindstiller mappebanen.
Fjern mappe Sletter den valgte mappe, hvis den oprettes af brugeren.
Omdøb mappe Tillader omdøbning af den valgte mappe.
Mappeindstillinger Åbner fanen "Folder Design" i menuen "Indstillinger".

Redigere

GUI Oversigt 4

menu Funktion
Klip Meget ligesom "Copy" -funktionen kopierer lydfilen til "Udklipsholderen", klar til at blive indsat til en anden placering / mappe. Men beholder ikke den oprindelige fil.
Kopi Kopierer en fil til "Udklipsholderen", klar til at blive indsat til et andet sted, idet den originale lydfil holdes på den oprindelige placering.
pasta Indlæser indholdet af "Udklipsholder" til den valgte mappe.
Slette Slette den valgte lydfil.
Marker alt Vælger alt indhold i den valgte mappe.
Kopier til mappe Opretter en kopi af den valgte lydfil og placerer kopien på det valgte sted. Forlader den oprindelige fil i den oprindelige mappe.
Flyt til folder Flytter en valgt lydfil til den valgte mappe.

Specifikation

GUI Oversigt 5

menu Funktion
Skift til afspilningskontrolvindue Ændrer visningen af ​​ODMS-softwaren, så kun "Playback Control Window" vises.
Folder Navigation Viser "Folder Navigation Window", der indeholder lydmapper, som indeholder alle lydfiler, der er downloadet / importeret til ODMS-softwaren.
Ejendomsvindue Viser "Ejendomsvindue" på højre side af softwaren med oplysninger om den valgte mappe eller lydfil.
Informationsvindue Viser "Information Window" nederst i softwaren, som indeholder alle lydfiler til "Mail preview" og "Document List".
Værktøjslinje: Standard Viser værktøjslinjen "Standard".
Værktøjslinje: Rediger Viser værktøjslinjen "Rediger".
Værktøjslinje: E-mail / FTP Viser værktøjslinjen "E-mail / FTP".
Værktøjslinje: Talegenkendelse Viser værktøjslinjen "Talegenkendelse".
Statuslinje Viser denne linie nederst i softwaren og beskriver, hvor mange lydfiler der er i den valgte mappe, og hvis der sendes / modtages lydfiler - dette vil vise status på denne bar.
Afspilnings kontrollinje Viser "Playback Control Bar" øverst i softwaren, hvilket giver mulighed for afspilningsindstillinger for den valgte lydfil uden at skulle skifte til "Playback Control Window".
Gitterlinjer Viser netlinjerne i "Indholdsliste" for at fremhæve rækker og kolonner.
Kolonner at vise Viser en prompt, der bruges til at konfigurere hvilken kolonne der vises, og som ikke er inden for ODMS-softwaren.
Sorter efter Denne indstilling sorterer lydfiler i den valgte mappe, afhængig af den valgte attribut.
Filter til / fra Viser ikonerne "Filter" for hver kolonne. Dette kan konfigureres til kun at vise lydfiler, der opfylder de indstillede kriterier.
In-line Edit Viser ikonet "In-line Edit", så navnet på lydfiler kan ændres.
Opfrisk Opdaterer ODMS-softwaren, tvinger den til at kontrollere mapperne, hvilket sikrer, at brugeren kan se alle lydfiler i Olympus-mapperne.

Leg

GUI Oversigt 51

menu Funktion
Afspil / Stop Starter afspilning af den valgte lydfil.
Fast Forward Hurtig fremad i den valgte lydfil.
Rewind Vend tilbage til den valgte lydfil.
Næste indeksmærke Springer til det næste indeksmærke inden for den valgte lydfil.
Forrige indeksmærke Springer tilbage til det forrige indeksmærke inden for den valgte lydfil.
Bind Hæv eller sænk lydstyrken af ​​afspilningen.
Hastighed Hæv eller sænk afspilningshastigheden.
Tone Hæv eller sænk tonen i lydafspilningen.
Støjreduktion Vælg mellem 3 niveauer for støjafbrydelse.
Kanal Vælg mellem 4 kanaler for at afspille lyd
Indsæt indeksmærke Placerer et indeksmærke inden for den valgte fil ved det aktuelle punkt i lydfilen.
Slet indeksmærke Sletter det aktuelt valgte indeksmærke inden for den valgte lydfil.
Se alle indeksmærker Viser en prompt, der lister alle indeksmærker, og på hvilket tidspunkt inden for den valgte lydfil er hvert markeret indstillet.
Næste Verbal Kommentar Springer til den næste verbale kommentar inden for den valgte lydfil.
Forrige Verbal Kommentar Springer tilbage til den foregående verbale kommentar inden for den valgte lydfil.
Diktation / Instruktion Kommentar Mode Skifter mellem afspilning af den valgte lydfil og instruktions kommentaren.
Intro Scan Afspiller de første 5 sekunder af hver lydfil, der går ned på listen, der starter på den valgte lydfil.

Værktøj

GUI Oversigt 7

menu Funktion
Vælg højttaler Rulder gennem lydenhederne, der er tilsluttet pc'en.
Send via e-mail E-mail valgt lydfil ved hjælp af profiler opsætning i ODMS-softwaren.
Send via FTP Sender lydfil via FTP ved hjælp af profiler opsætning i ODMS software.
Send og modtag Vil kontrollere, om der er modtaget nye lydfiler via E-mail / FTP.
Genvejstaster Til / Fra Denne mulighed gør det muligt at "Genvejstaster" fungerer i ODMS-softwaren.
Keyboard Indstillinger Konfigurer "Hotkeys" og deres funktioner her.
OLE Settings: Linked En fil, der er knyttet til lyddata, bevarer filnavnet og stien i diktatfilen, hvilket resulterer i en mindre mængde data. Filen kan muligvis ikke afspilles, hvis den ikke kan henvise til lyddatabasen.
OLE-indstillinger: Embedded En indlejret objekt bringer alle lyddata ind i filen, hvilket resulterer i en større mængde data. Filen med indbyggede lyddata kan afspilles på en anden pc, der har DSS Player installeret.
Indstillinger Åbner indstillingerne for indstillinger, der indeholder alle konfigurationsoplysninger for ODMS-softwaren.
Vis installationsguiden Åbner installationsguiden til at konfigurere de grundlæggende softwareindstillinger.

Talegenkendelse

GUI Oversigt 52

menu Funktion
Tilføj til genkendelse kø Dette vil tilføje lydfilen / -filerne til talegenkendelseskøen.
Start genkendelse kø Vil begynde talegenkendelse af lydfiler, der er blevet købet til "Talegenkendelse". Transskribere diktater i baggrunden, mens du stadig tillader brug af ODMS-softwaren.
Stop genkendelse kø Vil stoppe al talegenkendelse af lydfiler i kø for "Talegenkendelse".
Flyt til øverste position Dette vil flytte en lydfil i "Talegenkendelse Waiting List" øverst på listen, så når talekendelseskøen startes, behandles denne diktning først.
Requeue Når en lydfil er gået igennem talegenkendelsesprocessen, vises den i "Talegenkendelse Resultatliste", derfra kan det ved hjælp af denne indstilling kræves, at genudskrive lydfilen.
Detaljer Denne indstilling åbner detaljerne for den valgte lydfil i "Talegenkendelse Resultatliste", f.eks. Om talegenkendelse var vellykket, eller hvis der opstod en fejl.
Tilpas alle filer Eventuelle lydfiler, der er indstillet til tilpasning, begynder at gå igennem tilpasningsprocessen, og trækker i det væsentlige DNS-profilen.
Gør vokabular tilpasning Dette vil udføre "Vocabulary Adaptation" af en lydfil i "Adaptation Waiting List", primært tilpasning af DNS profilen til brugerens ordforråd.
Gør akustisk tilpasning Dette vil udføre "Acoustic Adaptation" af en lydfil inden for "Adaptation Waiting List", primært ved at tilpasse DNS profilen til brugerens akustik.
Fjern fra køen Fjerner den valgte lydfil fra den relevante kø.
Ryd køen Fjerner alle lydfiler fra køen.
Tjek alle emner Vælger alle lydfiler i lydgenkendelseskøen.
Fjern markeringen af ​​alle elementer Fravælger alle lydfiler i lydgenkendelseskøen.
Tilføj felter til skabeloner Åbner en dialogboks, hvor du kan tilføje stemmefelt til talegenkendelse til dokumentskabelon
Indstillinger for talegenkendelse Åbner indstillingerne for talegenkendelse, hvor alle konfigurationsindstillinger for talegenkendelse er gemt.

Enhed

GUI Oversigt 53

menu Funktion
Download Folder AG Overfører filer fra den tilsluttede enhed til pc'en.
Download valgte filer Downloader udvalgte filer i ODMS-softwaren. For at vælge flere filer skal du vælge en lydfil og derefter holde "Ctrl" og vælge andre lydfiler, der skal downloades.
Download alle Overfører alle filer fra den tilsluttede enhed til Olympus-softwaren.
Upload valgte filer Uploader valgte filer til den tilsluttede enhed. For at vælge flere filer skal du vælge en lydfil og derefter holde "Ctrl" og vælge andre lydfiler, der skal downloades.
Skift enhedstilstand: Komposit I "Composite" -modus genkendes enheden som tre enheder, en "Storage" -enhed, en "Input" -enhed og en "Output" -enhed.
Skift enhedstilstand: Opbevaring I "Opbevaring" -modus genkendes enheden kun som en "Opbevaring" -enhed, der giver adgang til lydfiler på hukommelseskortet (e).
Skift lagringsmedier Ændrer den aktive hukommelse, der for øjeblikket er tilgængelig, mellem det primære "SD-hukommelseskort" og det sekundære "MicroSD-hukommelseskort".
Synkroniser dato / klokkeslæt Ændrer dato / klokkeslæt på enheden for at matche den indstillede dato / klokkeslæt for den pc, hvor enheden er tilsluttet.
Enhedsindstillinger Åbner fanen "Enhed" i indstillingsmenuindstillingerne, alle indstillinger, der gælder for enheden, kan konfigureres her.

Hjælp

GUI Oversigt 54

menu Funktion
Indhold Viser en dialog, der indeholder detaljerede oplysninger om ODMS-softwaren.
Søg efter opdateringer Kontrollerer Olympus-opdateringsserveren for den nyeste version af software. Hvis brugeren allerede er i den nyeste version, opdaterer den ikke softwaren. Hvis brugeren kan opdatere, vil dette bede brugeren om at se, om de vil opdatere softwaren eller ej eller ikke.
Start log-værktøj Åbner ODMS-logværktøjet, hvor du angiver, hvilken komponent der skal logges til fejlfindingsproblemer.
Juridiske meddelelser Åbner juridiske dokumenter fra et varemærke og tredjeparts software.
Om Transkriptionsmodul Åbner en dialog med bruger-ID, firmanavn, licensnøgle (brugt til at installere softwaren) & version af den nuværende installerede ODMS-software.

Værktøjslinjer

Denne funktion flytter en lydfil fra en mappe og kan indsættes i en anden mappe. Dette ligner funktionen "Kopier", men flytter filen fra den oprindelige placering og vil ikke efterlade en kopi i den oprindelige mappe.

En bruger kan indsætte en "Cut" eller "Copied" lydfil til en anden mappe / placering ved hjælp af denne funktion.

Denne funktion lancerer transkriptionslinjen på den valgte lyd for at starte transkription og sætter lydfilen "Status i gang".

Denne funktion giver en bruger mulighed for at konvertere diktatet til et andet lydfilformat (.WAV, .DSS, .DS2 & .WMA).

Dette slettet indeksmærket på det specifikke tidspunkt brugeren er i øjeblikket inden for filen.

Opdaterer ODMS-softwaren og tvinger den til at kontrollere mapperne og sikrer, at brugeren kan se alle lydfiler i de mappede mapper. Det automatiske opdateringsinterval er som standard indstillet til 10 minutter.

Denne funktion ruller gennem lydenheder på pc'en. Afhængigt af hvilken enhed der vælges, bestemmer hvilken enhed Olympus-softwaren vil afspille igennem.

Denne funktion sender den valgte lydfil via FTP.

Starter processen med at transkribe lydfilen / -filerne, der er i talegenkendelseskøen.

Dette tilføjer lydfilen / -erne tilbage til talegenkendelseskøen.

Starter tilpasningsprocessen for alle lydfiler og tekstkorrektioner i ventelisten. Du kan foretage en komplet tilpasning, akustisk tilpasning eller ordforrådstilpasning.

Starter den akustiske tilpasningsproces for de valgte filer i ventelisten. Dette virker kun, hvis den valgte fil er gået gennem ordforrådsmæssig tilpasning.

Sletter al lydfil (er) fra talegenkendelseskøen.

Fjerner markeringen af ​​alle lydfil (er) i talegenkendelseskøen.

 

Funktionen "Kopier" kan bruges til at flytte en diktat fra en mappe. Når du har kopieret, kan lydfilen indsættes i en anden mappe / placering, hvilket efterlader den oprindelige fil, der blev kopieret.

Denne funktion sletter den valgte lydfil (e), afhængigt af hvordan ODMS-softwaren er konfigureret, afgør, om den valgte lydfil (er) slettes permanent eller flyttes til genbrugsboksen.

Denne funktion indlæser et indeksmærke i en lydfil på det specifikke tidspunkt brugeren er i øjeblikket inden for filen. Dette hjælper brugerne med at springe igennem en lydfil ved brug af disse mærker i stedet for bare til starten eller slutningen af ​​en diktat.

Her vises tiderne i lydfilen, som et indeksmærke er placeret.

Skifter mellem den fulde ODMS-softwarevisning til "Playback Control Panel".

Denne funktion sender den valgte lydfil via e-mail (hvis du sender via flere profiler, skal du vælge en af ​​de profiler, der er konfigureret fra rullemenuen).

Denne funktion kontrollerer dine E-mail / FTP-profiler for at se, om nye lydfiler er klar til at blive downloadet i ODMS-softwaren.

Tilføjer diktaterne til talegenkendelseskøen, så den kan transkriberes i baggrunden.

Hvis lydfilen / filerne i øjeblikket transkriberes i talegenkendelseskøen, stopper dette processen.

Tilføjer lydfil- og tekstkorrektionerne til tilpasnings ventelisten.

 

Starter ordforrådsprocessen for den valgte fil (er) på ventelisten.

Sletter den valgte lydfil (er) fra talegenkendelseskøen.

Vælger alle lydfiler i lydgenkendelseskøen.

 

Åbner en dialogboks, hvor du kan tilføje stemmefelt til talegenkendelse til dokumentskabelon

Afspilningskontrolpanel

Følgende vil forklare komponenterne i afspilningskontrolpanelet. Følg nedenstående beskrivelser fra venstre til højre på billedet.

GUI Oversigt 41n

 1   Afspilningskontroller: Spring til Start> Forrige "Indeksmærke"> Spol tilbage.

 2   Afspilningskontroller: Afspil / pause.

 3   Afspilningskontroller: Hurtig frem> Næste "Indeksmærke"> Spring til slut.

 4   Lydstyrkeregulering: Denne kontrol bruges til at ændre lydstyrken for en lydfil.

 A   Afspilnings kontrollinje: Denne bar viser hvor i lydfilen en bruger er, hvor indeksmærker er inden for lydfilen og viser hele længden af ​​en lydfil.

 1  Prioritet: Dette sætter prioritet på en lydfil, så lydfilen vises øverst på indholdslisten.

 2  Instruktion Kommentar: Dette skifter til afspilningsbjælken Instruktionsopgave, der tillader afspilning af en instruktionsopgørelse vedhæftet til en lydfil.

 3  Information: Dette viser oplysningerne om en lydfil, f.eks. Filnavn, Størrelse, Varighed, Filformat, Lydformat, om det har en instruktionsoplysning eller ej, og om filen er krypteret eller låst.

 4  Indstillinger: Dette viser konfigurationsindstillingerne for afspilningskontrol i menuen Indstillinger under fanen "Brugerindstillinger", der gør det muligt at konfigurere afspilningskontrolpanelet.

 5  Volumen Niveau Meter: Dette viser de niveauer, hvor mikrofonen registrerer brugerindgang.

 6   Timescale Control: Ændrer tidsskalaen til enten at være 1 minuts bredde eller fuld skala.

 B  Lydstyringsindstillinger: Disse indstillinger ændrer den måde, lydfiler afspilles på (hastighed, tone og støj annullering).

 5  Afspilningshastighed: Dette styrer den hastighed, hvorpå lydfilen afspilles.

 6  Støjreduktion: Der er 3 niveauer for "Noise Cancellation", denne funktion fjerner baggrundsstøj fra lydafspilningen.

 7  Tone Control: Dette styrer "Tone" i diktatet, mens du afspiller en lydfil tilbage.

Diktation Tree

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilpasser mappens og mappens indstillinger.

GUI Oversigt 56n

 1  Ny mappe: Dette skaber en "Ny mappe" / "Undermappe" til lydfiler, der skal lagres i. Via denne funktion kan du opsætte en mappestruktur, der understøtter dine specifikke behov, for mere information om oprettelse af mappestruktur klik her

 2  Tilføj mappe: Ved hjælp af denne funktion kan der tilføjes en ekstra mappe i ODMS-softwaren, der skal bruges til lagring af lydfiler.

 3  Fjern mappe: Ved hjælp af denne funktion kan en mappe fjernes / slettes fra ODMS-softwaren. For at fjerne en mappe kan du manuelt slette den fra placeringen i Windows ved at bladre til overordnede mappe via Windows Stifinder og derefter slette mappen.

 4  Omdøb mappe: En mappe kan omdøbes ved hjælp af denne funktion.

 5  Mappeindstillinger: Dette åbner indstillingerne "Mappedesign" inden for indstillingerne for ODMS-indstillinger. Disse indstillinger styrer konfigurationsdetaljerne for alle mappattributter.

Indholdslistevisning

Dette viser indholdet af den valgte mappe i "Diktatræet" eller en valgt mappe inden for en enhed "Voice Mapper", som vist nedenfor, under "Skrivning Pool \ Department 1 \ Author 1" der er en lydfil med navnet "Test_File1. ds2”.

GUI Oversigt 43

Lydfiler præsenteres i alfabetisk rækkefølge via Filnavn, Forfatter, Arbejdstype og andre attributter. Lydfilerne kan også filtreres via forfatter-id (er), værktype (r), varighed, dato og mere, ved hjælp af funktionen "Filter" og muliggør omdøbning af lydfiler via funktionen "In-line Edit".

Hvis det er åbent, viser "Properties Window" også detaljerne på en lydfil eller en af ​​mapperne i "Dictation Tray". For at åbne "Egenskabsvinduet" skal du klikke på knappen "<<" eller klikke på "Vis"> "Ejendomsvindue".

GUI Oversigt 44b

Også i egenskabspanelet kan "Jobhistorik" vises, hvilket beskriver, hvilke handlinger der er udført inden for ODMS-softwaren, og hvor tid de blev udført.

GUI Oversigt 45b

  Enhedshåndtering

Enhedshåndteringssektionen indeholder muligheder og funktioner vedrørende den tilsluttede enhed. Fra dette afsnit er det muligt at downloade fra, uploade til og konfigurere en enhed.

GUI Oversigt 57n 

 1  download: Overfører alle filer fra enheden til den relevante mappe i ODMS-softwaren.

 2  Upload: Denne mulighed uploader den valgte fil (er), der er gemt på pc'en i ODMS-softwaren til den aktuelt tilsluttede enhed.

 3  Skift enhedstilstand: Ændrer enhedstilstand mellem "Composite" og "Storage" ...

 4  Skift lagringsmedier: Ændrer den valgte hukommelse i enheden mellem SD- og MicroSD-kortene i den tilsluttede enhed.

 5  Synkroniser dato / klokkeslæt: Synkroniserer Dato / Tid på enheden med Dato / Tid indstillet på pc'en, hvor enheden er tilsluttet.

Dokumentliste

Dokumentlisten viser alle dokumentfiler, der er forbundet med en diktat eller transkriberet ved hjælp af "Talegenkendelse". Det viser også filer, der er blevet sendt til "Tilpasning" for at forbedre talegenkendelsesnøjagtigheden.

GUI Oversigt 47bn

 1   Mail Preview: Dette viser et eksempel på den e-mail, som den valgte lydfil eller dokument var vedhæftet.

 2   Dokumentlistevisning: Dette giver mulighed for at vise tilknyttede dokumenter og dokumenter, der er blevet transkriberet via talegenkendelse.

Statuslinje

Statuslinjen er nyttig til visning af oplysninger som fx følgende:

 • Antal diktater i en mappe
 • Udvalgt lydudgangsenhed
 • Registrerer fodkontrolenheden
 • Email / FTP sende og modtage fremskridt 

GUI Oversigt 58

 

Kontakt os Parralax
Kom i kontakt med os
Regionspecifikke numre
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy