Slide 1

Vidensdatabase

Trin for trin guider, video tutorials og teknisk information

Oversigt over realtids talegenkendelse (ODMS R7)

Denne artikel beskriver oversigten over realtids talegenkendelse og forklarer hvad hver sektion og knap gør.

Bemærk: Du skal have en Dragon Profile konfigureret med ODMS for at dette skal fungere, følg vejledningen her om konfiguration af Dragon NaturallySpeaking-indstillingerne. Sproggenkendelsesindstillingerne i realtid kan konfigureres, følg vejledningen her.

Hvis du vil vide, hvordan du bruger realtids talegenkendelse, kan du følge denne vejledning her.

Oversigt over realtids talegenkendelse 1rn

1. Drop-down menuer

2. Filindstillinger

3. Afspilningskontroller

4. Tekstformatering værktøjer

5. RecMic Function knapper

6. Diktateret tekst / editor vindue

7. Optagelsesstatus

Drop-down menuer

filet

Oversigt over realtids talegenkendelse 2

menu Funktion
Skabelon Indlæser en angivet skabelon, der skal bruges.
Kopier til udklipsholder Kopierer det valgte ord til "Udklipsholderen", klar til at blive indsat.
Send for korrektion Gemmer optagelsen og transkriberet tekst, der skal rettes senere.
færdig Gemmer optagelsen og eksporterer den udfyldte tekst.
Verserende Tilbyder optagelsen, så den kan fortsættes senere.
Ophæve Lukker vinduet.

Redigere

Oversigt over realtids talegenkendelse 3

menu Funktion
 Fortryd Fortryd den sidste operation.
Redo Gentag sidste operation.
Klip Skær markeret tekst til udklipsholderen klar til at blive indsat, men beholder ikke den oprindelige tekst.
Kopi Kopier valgte tekst til udklipsholderen klar til at blive indsat, men beholder den oprindelige tekst.
pasta Indlæser indholdet af "Udklipsholderen" til den valgte markørposition.
Vælg Næste ord Vælger det næste ord i forhold til markørpositionen i tekstvisningsområdet.
Vælg Forrige ord Vælger det forrige ord i forhold til markørpositionen i tekstvisningsområdet.
Næste felt Vælger det næste feltord i forhold til markørpositionen i tekstvisningsområdet.
Forrige felt Vælger det forrige feltord i forhold til markørpositionen i tekstvisningsområdet.
Ryd feltafgrænsere Sletter alle afgrænsere '[', ']' i feltet.
Aktiver Word Kapitaliserer det første bogstav i hver sætning i den tekst, der er valgt i tekstvisningsområdet.
Sammensatte ord Sletter alle mellemrum mellem de valgte ord.

Specifikation

Oversigt over realtids talegenkendelse 4

menu Funktion
Toolbar Skifter værktøjslinjer mellem vis og skjul, angiver de knapper, der vises i værktøjslinjer mv.
Statuslinje Skifter statuslinjen mellem vis og skjul.

diktat

Oversigt over realtids talegenkendelse 5

menu Funktion
Optage Starter diktatoptagelse og automatisk talegenkendelse ved hjælp af Dragon NaturallySpeaking.
Mic Sove / vågne op Stopper / Starter talegenkendelse. (Stemme kommandoer modtages, selv når de er stoppet.)
Afspil / Stop Afspil eller stop diktatoptagelse fra markørpositionen i tekstvisningsområdet.  
Hjem Returnerer markøren til begyndelsen af ​​teksten.
Rewind Tilbagespoler en fil.
Fast Forward Fremskyndes en fil.
Ende Flytter markøren til slutningen af ​​teksten.
Bind Justerer udgangsvolumen.
Modes Giver dig mulighed for at vælge Talegenkendelse Mode i Dragon NaturallySpeaking.

 Dragon Commands

Oversigt over realtids talegenkendelse 6

menu Funktioner
Vis korrektionsdialog Viser dialogboksen Dragon NaturallySpeaking Correction for den valgte tekst.
Vis Stave Dialog Viser dialogboksen Dragon NaturallySpeaking Spell for den valgte tekst.
Train Word Viser dialogboksen Dragon NaturallySpeaking Train.
Tilføj nyt ord Viser dialogboksen Dragon NaturallySpeaking Add New Word.
Start guiden for installation af Dragon Audio Setup Starter Dragon NaturallySpeaking Dragon Audio Setup Wizard.
Opret nyt kommando Viser Dragon NaturallySpeaking MyCommands Editor.

Voice Information

Oversigt over realtids talegenkendelse 7

menu Funktioner
Ændring prioritet Skift prioritet for diktatfilen.
Vis informationsvindue Viser detaljerede oplysninger om en diktatfil.
Vis Rediger jobdialogdialog Viser dialogboksen Rediger jobdata.

Hjælp

Oversigt over realtids talegenkendelse 8

menu Funktion
Indhold Åbner hjælpens indhold

Filindstillinger

Kopier tekstfiler, der har tekstformatering til udklipsholderen.

Efter kopiering kan teksten med tekstformatering indsættes i MS-ord eller en anden applikation.

Gemmer diktatdata og tekstfilen og ændrer filstatus til SpeechRecognition.Finished.

Filerne håndteres som: "optagelse og talegenkendelse komplet, tekstfil, der skal rettes". Optagelsen kan ikke redigeres på dette tidspunkt, men teksten kan redigeres til korrektion.

Brug denne kommando til at anmode om korrektur og andre opgaver af maskinskriverne, når optagelsen er afsluttet.

Gemmer diktatdata og tekstfilen og ændrer filstatus til Transcription.Finished.

Filerne håndteres som: "Diktatoptagelse og tekstfilredigering fuldført. Optagelsen og teksten kan ikke redigeres på dette stadium.

Gemmer diktatdata og tekstfilen og ændrer filstatus til Transcription.Pending.

Optagelse og redigering af tekst kan fortsættes senere.

Viser dialogboksen Dragon NaturallySpeaking Correction.

Viser en liste over korrektionsforslag til den valgte tekst og ekstrafunktioner som staveformatering, afspilning og tilføj til ordforråd.

Viser dialogboksen Dragon NaturallySpeaking Spell.

Viser en liste over staveforslag til udvalgte tekst- og ekstrafunktioner som Stave og træne.

Viser dialogboksen Dragon NaturallySpeaking Train.

Dette bruges til at undervise Dragon NaturallySpeaking særlige termer i forfatterens stemme (træning). Dette bidrager til at forbedre talegenkendelse nøjagtigheden for de uddannede vilkår.

Viser dialogboksen Dragon NaturallySpeaking Add New Word.

Dette kan bruges af Dragon NaturallySpeaking for at lære vilkår, som den ikke ved.

Starter Dragon NaturallySpeaking Dragon Audio Setup Wizard. Dette gør det muligt for Dragon NaturallySpeaking-motoren at lære egenskaber og andre oplysninger om mikrofonenheden, der skal bruges til talegenkendelse.

Viser Dragon NaturallySpeaking MyCommands Editor. Dette giver dig mulighed for at oprette og redigere brugerdefinerede stemmekommandoer.

Skift prioritet for diktatfilen.

Viser detaljerede oplysninger om en diktatfil.

Viser dialogboksen Rediger jobdata.

Dette giver dig mulighed for at indtaste yderligere information som f.eks. Arbejdstyper, kommentarer og høj prioritet.

Fortryd den sidste operation.

Gentag den sidste fortrydte operation.

Kopierer den tekst, der aktuelt er valgt i tekstvisningsområdet til udklipsholderen. Udfør Cut og derefter Paste vil flytte den udskårne tekst til markørpositionen.

Kopierer den tekst, der aktuelt er valgt i tekstvisningsområdet til udklipsholderen.

Flytter tekst sættes på udklipsholderen med Cut eller kopierer tekst på udklipsholderen med Kopi til markørens placering.

Afspilningskontroller

Starter optagelse og talegenkendelse ved hjælp af Dragon NaturallySpeaking. Talegenkendelsesresultater tilføjes automatisk fra markørpositionen i tekstvisningsområdet. Diktatoptagelse indsættes også fra den placering, der svarer til markørens placering i teksten.

Genstarter diktatoptagelse fra markørpositionen i tekstvisningsområdet. Hvis du trykker på denne knap igen, stoppes afspilningen.

Under afspilning fremhæves den tekst, der svarer til afspilningspositionen.

Returnerer markøren til begyndelsen af ​​teksten.

Tilbagespoler en fil.

Fremskyndes en fil.

Flytter markøren til slutningen af ​​teksten.

Justerer udgangsvolumen.

Giver dig mulighed for at vælge den talegenkendelse, der er tilgængelig i Dragon.

Åbner en drop down liste over skabelon dokumenter, der er konfigureret i ODMS at bruge. 

Vælger det næste feltord i forhold til markørpositionen i tekstvisningsområdet.

Vælger det forrige feltord i forhold til markørpositionen i tekstvisningsområdet.

Sletter alle afgrænsere '[', ']' i feltet.

Tekstformateringsværktøjer

Åbner en drop down liste over skrifttyper, der skal bruges.

Åbner en drop down liste med skriftstørrelser, der skal bruges.

Feder teksten.

Kursivér teksten.

Understreget teksten.

Juster teksten til venstre.

Juster teksten til midten.

Juster teksten til højre.

Tilføjer punktpunkter til teksten.

Åbner et farvekort for at ændre skrifttypens farve, og du kan tilpasse dine egne farver.

Kontakt os Parralax
Kom i kontakt med os
Regionspecifikke numre
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy