Slide 1

Vidensdatabase

Trin for trin guider, video tutorials og teknisk information

DSS Player Standard GUI Oversigt

Dette dokument beskriver detaljeret over det grafiske brugergrænseflade i Olympus DSS Player Standard Dictation og Transcription Module-softwaren og forklarer, hvad hver knap og sektion er til.

Diktationsmodul

Oversigt

sr2 gui oversigt 1nummer

Indhold

 1. Drop-down menuer
 2. Værktøjslinjer
 3. Afspilningskontrolpanel
 4. Diktation Tree
 5. Indholdslistevisning
 6. Enhedshåndtering

Drop-down menuer

filet

sr2 gui oversigt 2

menu Funktion
Ny diktation Optag en ny diktat.
Rediger diktation Rediger en nuværende diktat.
Konverter diktation Konverter en lydfil til et andet lydformat.
Start Voice Recognition Transkriber diktationen ved hjælp af stemmegenkendelse (kræver Dragon)
Import Diktation Kopier eller flyt en lydfil fra en anden mappe til DSS Player Standard.
Eksporter diktering Kopier eller flyt en lydfil fra DSS Player Standard til en anden mappe.
Dele Split en lydfil i to eller flere separate lydfiler.
Tilslutte Flett to eller flere lydfiler til en.
Udgang Lukker DSS Player Standard applikationen.

Folder

gui oversigt 3

menu Funktion
Ny mappe Opretter en ny mappe i downloadbakken.
Tilføj mappe Tilføjer en eksisterende mappe under downloadbakken og forudindstiller mappebanen.
Fjern mappe Sletter den valgte mappe, hvis den oprettes af brugeren.
Omdøb mappe Tillader omdøbning af den valgte mappe.
Mappeindstillinger Åbner fanen "Folder Design" i menuen "Indstillinger".

Redigere

gui oversigt 4

menu Funktion
Klip Meget ligesom "Copy" -funktionen kopierer lydfilen til "Udklipsholderen", klar til at blive indsat til en anden placering / mappe. Men beholder ikke den oprindelige fil.
Kopi Kopierer en fil til "Udklipsholderen", klar til at blive indsat til et andet sted, idet den originale lydfil holdes på den oprindelige placering.
pasta Indlæser indholdet af "Udklipsholder" til den valgte mappe.
Slette Slette den valgte lydfil.
Marker alt Vælger alt indhold i den valgte mappe.
Kopier til mappe Opretter en kopi af den valgte lydfil og placerer kopien på det valgte sted. Forlader den oprindelige fil i den oprindelige mappe.
Flyt til folder Flytter en valgt lydfil til den valgte mappe.

Specifikation

sr2 gui oversigt 3

menu Funktion
Skift til afspilningskontrolvindue Ændrer visningen af ​​DSS Player Standard software, så kun "Playback Control Window" vises.
Folder Navigation Viser "Folder Navigation Window", der indeholder lydmapper, som indeholder alle lydfiler, der er downloadet / importeret til DSS Player Standard software.
Ejendomsvindue Viser "Ejendomsvindue" på højre side af softwaren med oplysninger om den valgte mappe eller lydfil.
Værktøjslinje: Standard Viser værktøjslinjen "Standard".
Værktøjslinje: Rediger Viser værktøjslinjen "Rediger".
Statuslinje Viser denne linie nederst i softwaren og beskriver, hvor mange lydfiler der er i den valgte mappe, og hvis der sendes / modtages lydfiler - dette vil vise status på denne bar.
Afspilnings kontrollinje Viser "Playback Control Bar" øverst i softwaren, hvilket giver mulighed for afspilningsindstillinger for den valgte lydfil uden at skulle skifte til "Playback Control Window".
Gitterlinjer Viser netlinjerne i "Indholdsliste" for at fremhæve rækker og kolonner.
Kolonner at vise Viser en prompt, der bruges til at konfigurere hvilken kolonne der vises, og som ikke er inden for ODMS-softwaren.
Sorter efter Denne indstilling sorterer lydfiler i den valgte mappe, afhængig af den valgte attribut.
In-line Edit Viser ikonet "In-line Edit", så navnet på lydfiler kan ændres.
Opfrisk Opdaterer DSS Player Standard-softwaren, hvilket tvinger den til at kontrollere mapperne, hvilket sikrer, at brugeren kan se alle lydfiler i Olympus-mapperne.

Leg

sr2 gui oversigt 4

menu Funktion
Afspil / Stop Starter afspilning af den valgte lydfil.
Fast Forward Hurtig fremad i den valgte lydfil.
Rewind Vend tilbage til den valgte lydfil.
Næste indeksmærke Springer til det næste indeksmærke inden for den valgte lydfil.
Forrige indeksmærke Springer tilbage til det forrige indeksmærke inden for den valgte lydfil.
Bind Hæv eller sænk lydstyrken af ​​afspilningen.
Hastighed Hæv eller sænk afspilningshastigheden.
Tone Hæv eller sænk tonen i lydafspilningen.
Støjreduktion Vælg mellem 3 niveauer for støjafbrydelse.
Indsæt indeksmærke Placerer et indeksmærke inden for den valgte fil ved det aktuelle punkt i lydfilen.
Slet indeksmærke Sletter det aktuelt valgte indeksmærke inden for den valgte lydfil.
Se alle indeksmærker Viser en prompt, der lister alle indeksmærker, og på hvilket tidspunkt inden for den valgte lydfil er hvert markeret indstillet.
Næste Verbal Kommentar Springer til den næste verbale kommentar inden for den valgte lydfil.
Forrige Verbal Kommentar Springer tilbage til den foregående verbale kommentar inden for den valgte lydfil.
Diktation / Instruktion Kommentar Mode Skifter mellem afspilning af den valgte lydfil og instruktions kommentaren.
Intro Scan Afspiller de første 5 sekunder af hver lydfil, der går ned på listen, der starter på den valgte lydfil.

Værktøj

sr2 gui oversigt 5

menu Funktion
Vælg højttaler Rulder gennem lydenhederne, der er tilsluttet pc'en.
Genvejstaster Til / Fra Denne mulighed gør det muligt for "Hotkeys" at fungere i DSS Player Standard-softwaren.
Keyboard Indstillinger Konfigurer "Hotkeys" og deres funktioner her.
OLE Settings: Linked En fil, der er forbundet med lyddata, bevarer filnavnet og stien i diktatfilen, hvilket resulterer i en mindre mængde data. Filen kan muligvis ikke afspilles, hvis den ikke kan henvise til lyddatabasen.
OLE-indstillinger: Embedded En indlejret objekt bringer alle lyddata ind i filen, hvilket resulterer i en større mængde data. Filen med indbyggede lyddata kan afspilles på en anden pc, der har DSS Player Standard installeret.
Indstillinger Åbner indstillingerne for indstillinger, der indeholder alle konfigurationsoplysninger for DSS Player Standard-softwaren.

Enhed

gui oversigt 9

menu Funktion
Download Folder AG Overfører filer fra den tilsluttede enhed til pc'en.
Download valgte filer Overfører valgte filer til softwaren. For at vælge flere filer skal du vælge en lydfil og derefter holde "Ctrl" og vælge andre lydfiler, der skal downloades.
Download alle Overfører alle filer fra den tilsluttede enhed til Olympus-softwaren.
Upload valgte filer Uploader valgte filer til den tilsluttede enhed. For at vælge flere filer skal du vælge en lydfil og derefter holde "Ctrl" og vælge andre lydfiler, der skal downloades.
Skift enhedstilstand: Komposit I "Composite" -modus genkendes enheden som tre enheder, en "Storage" -enhed, en "Input" -enhed og en "Output" -enhed.
Skift enhedstilstand: Opbevaring I "Opbevaring" -modus genkendes enheden kun som en "Opbevaring" -enhed, der giver adgang til lydfiler på hukommelseskortet (e).
Skift lagringsmedier Ændrer den aktive hukommelse, der for øjeblikket er tilgængelig, mellem det primære "SD-hukommelseskort" og det sekundære "MicroSD-hukommelseskort".
Synkroniser dato / klokkeslæt Ændrer dato / klokkeslæt på enheden for at matche den indstillede dato / klokkeslæt for den pc, hvor enheden er tilsluttet.
Enhedsindstillinger Åbner fanen "Enhed" i indstillingsmenuindstillingerne, alle indstillinger, der gælder for enheden, kan konfigureres her.

Hjælp

sr2 gui oversigt 6

menu Funktion
Indhold Viser en dialog, der indeholder detaljerede oplysninger om softwaren.
Søg efter opdateringer Kontrollerer Olympus-opdateringsserveren for den nyeste version af software og firmware. Hvis brugeren kan opdatere, vil dette bede brugeren om at se, om de vil opdatere softwaren eller firmwaren.
Om diktationsmodul Åbner en dialog med bruger-ID, firmanavn, licensnøgle (brugt til at installere softwaren) & version af den aktuelt installerede DSS Player Standard-software.

Værktøjslinjer

Denne funktion flytter en lydfil fra en mappe og kan indsættes i en anden mappe. Dette ligner funktionen "Kopier", men flytter filen fra den oprindelige placering og vil ikke efterlade en kopi i den oprindelige mappe.

En bruger kan indsætte en "Cut" eller "Copied" lydfil til en anden mappe / placering ved hjælp af denne funktion.

Når du vælger denne funktion, åbnes vinduet Direkte optagelse og tillader optagelse af en ny diktat.

Denne funktion giver en bruger mulighed for at konvertere diktatet til et andet lydfilformat (.WAV, .DSS, .DS2 & .WMA).

Denne funktion indlæser et indeksmærke i en lydfil på det specifikke tidspunkt brugeren er i øjeblikket inden for filen. Dette hjælper brugerne med at springe igennem en lydfil ved brug af disse mærker i stedet for bare til starten eller slutningen af ​​en diktat.

Her vises tiderne i lydfilen, som et indeksmærke er placeret.

Skifter mellem den fulde softwarevisning til "Playback Control Panel".
 

Funktionen "Kopier" kan bruges til at flytte en diktat fra en mappe. Når du har kopieret, kan lydfilen indsættes i en anden mappe / placering, hvilket efterlader den oprindelige fil, der blev kopieret.

Denne funktion sletter den valgte lydfil (er), afhængigt af hvordan softwaren er konfigureret, afgør, om den valgte lydfil (er) slettes permanent eller flyttes til genbrugslisten.

Denne funktion åbner en lydfil i optagelsesvinduet, som fortsættes, overskrives eller genoptages, hvis brugeren føler det nødvendigt.

Denne funktion giver brugeren mulighed for at transkribe en fil ved hjælp af stemmegenkendelse (kræver Dragon installeret).

Dette slettet indeksmærket på det specifikke tidspunkt brugeren er i øjeblikket inden for filen.

Opdaterer softwaren og tvinger den til at kontrollere mapperne og sikrer, at brugeren kan se alle lydfiler i de mappede mapper. Det automatiske opdateringsinterval er som standard indstillet til 10 minutter.

Denne funktion ruller gennem lydenheder på pc'en. Afhængigt af hvilken enhed der vælges, bestemmer hvilken enhed Olympus-softwaren vil afspille igennem.

Afspilningskontrolpanel

Følgende vil forklare komponenterne i afspilningskontrolpanelet. Følg nedenstående beskrivelser fra venstre til højre på billedet.

gui oversigt 27

 1   Afspilningskontroller: Spring til Start> Forrige "Indeksmærke"> Spol tilbage.

 2   Afspilningskontroller: Afspil / pause.

 3   Afspilningskontroller: Hurtig frem> Næste "Indeksmærke"> Spring til slut.

 4   Lydstyrkeregulering: Denne kontrol bruges til at ændre lydstyrken for en lydfil.

 A   Afspilnings kontrollinje: Denne bar viser hvor i lydfilen en bruger er, hvor indeksmærker er inden for lydfilen og viser hele længden af ​​en lydfil.

 1  Prioritet: Dette sætter prioritet på en lydfil, så lydfilen vises øverst på indholdslisten.

 2  Instruktion Kommentar: Dette skifter til afspilningsbjælken Instruktionsopgave, der tillader afspilning af en instruktionsopgørelse vedhæftet til en lydfil.

 3  Information: Dette viser oplysningerne om en lydfil, f.eks. Filnavn, Størrelse, Varighed, Filformat, Lydformat, om det har en instruktionsoplysning eller ej, og om filen er krypteret eller låst.

 4  Indstillinger: Dette viser konfigurationsindstillingerne for afspilningskontrol i menuen Indstillinger under fanen "Brugerindstillinger", der gør det muligt at konfigurere afspilningskontrolpanelet.

 5  Volumen Niveau Meter: Dette viser de niveauer, hvor mikrofonen registrerer brugerindgang.

 B  Lydstyringsindstillinger: Disse indstillinger ændrer den måde, lydfiler afspilles på (hastighed, tone og støj annullering).

 5  Afspilningshastighed: Dette styrer den hastighed, hvorpå lydfilen afspilles.

 6  Støjreduktion: Der er 3 niveauer for "Noise Cancellation", denne funktion fjerner baggrundsstøj fra lydafspilningen.

 7  Tone Control: Dette styrer "Tone" i diktatet, mens du afspiller en lydfil tilbage.

Diktation Tree

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilpasser mappens og mappens indstillinger.

sr2 gui oversigt 8nummer

 1  Ny mappe: Dette skaber en "Ny mappe" / "Undermappe" til lydfiler, der skal lagres i. Via denne funktion kan du opsætte en mappestruktur, der understøtter dine specifikke behov, for mere information om oprettelse af mappestruktur klik her

 2  Tilføj mappe: Ved hjælp af denne funktion kan der tilføjes en ekstra mappe i DSS Player Standard-softwaren, der skal bruges til lagring af lydfiler.

 3  Fjern mappe: Ved hjælp af denne funktion kan en mappe fjernes / slettes fra DSS Player Standard-softwaren. For at fjerne en mappe kan du manuelt slette den fra placeringen i Windows ved at bladre til overordnede mappe via Windows Stifinder og derefter slette mappen.

 4  Omdøb mappe: En mappe kan omdøbes ved hjælp af denne funktion.

 5  Mappeindstillinger: Dette åbner indstillingerne "Folder Design" i DSS Player Standard indstillingerne, disse indstillinger styrer konfigurationsdetaljerne for alle mappattributter.

Indholdslistevisning

Dette viser indholdet af den valgte mappe i "Diktatræet" eller en valgt mappe inden for en enhed "Voice Mapper", som vist nedenfor, i "Mappe A" er der en lydfil med navnet "Welcome.ds2".

sr2 gui oversigt 9

Lydfiler præsenteres i alfabetisk rækkefølge via filnavnet, forfatteren, oprettet dato og andre attributter. Aktiverer omdøbning af lydfiler via funktionen "In-line Edit".

Hvis det er åbent, viser "Properties Window" også detaljerne på en lydfil eller en af ​​mapperne i "Dictation Tray". For at åbne "Egenskabsvinduet" skal du klikke på knappen "<<" eller klikke på "Vis"> "Ejendomsvindue".

sr2 gui oversigt 10

Enhedshåndtering

Enhedshåndteringssektionen indeholder muligheder og funktioner vedrørende den tilsluttede enhed. Fra dette afsnit er det muligt at downloade fra, uploade til og konfigurere en enhed.

sr2 gui oversigt 11nummer 

 1  download: Overfører alle filer fra enheden til den relevante mappe i DSS Player Standard-softwaren.

 2  Upload: Denne mulighed uploader den valgte fil (er), der er gemt på pc'en, i DSS Player Standard-softwaren til den tilsluttede enhed.

 3  Skift enhedstilstand: Ændrer enhedstilstand mellem "Composite" og "Storage" ...

 4  Skift lagringsmedier: Ændrer den valgte hukommelse i enheden mellem SD- og MicroSD-kortene i den tilsluttede enhed.

 5  Synkroniser dato / klokkeslæt: Synkroniserer Dato / Tid på enheden med Dato / Tid indstillet på pc'en, hvor enheden er tilsluttet.

 6  Enhedsindstillinger: Denne indstilling åbner fanen "Enhed" i DSS Player Standard-softwaren, her kan alle indstillinger, der vedrører enheder, konfigureres.

Transskriptionsmodul

Oversigt

sr2 gui oversigt 1tmummer

Indhold

 1. Drop-down menuer
 2. Værktøjslinjer
 3. Afspilningskontrolpanel
 4. Diktation Tree
 5. Indholdslistevisning
 6. Enhedshåndtering

Drop-down menuer

filet

sr2 gui oversigt 2tm

menu Funktion
Start Transskription Start transkribering af den valgte lydfil
Konverter diktation Konverter en lydfil til et andet lydformat.
Start Voice Recognition Transkriber diktationen ved hjælp af stemmegenkendelse (kræver Dragon)
Import Diktation Kopier eller flyt en lydfil fra en anden mappe til DSS Player Standard.
Eksporter diktering Kopier eller flyt en lydfil fra DSS Player Standard til en anden mappe.
Dele Split en lydfil i to eller flere separate lydfiler.
Tilslutte Flett to eller flere lydfiler til en.
Udgang Lukker DSS Player Standard applikationen.

Folder

gui oversigt 3

menu Funktion
Ny mappe Opretter en ny mappe i downloadbakken.
Tilføj mappe Tilføjer en eksisterende mappe under downloadbakken og forudindstiller mappebanen.
Fjern mappe Sletter den valgte mappe, hvis den oprettes af brugeren.
Omdøb mappe Tillader omdøbning af den valgte mappe.
Mappeindstillinger Åbner fanen "Folder Design" i menuen "Indstillinger".

Redigere

gui oversigt 4

menu Funktion
Klip Meget ligesom "Copy" -funktionen kopierer lydfilen til "Udklipsholderen", klar til at blive indsat til en anden placering / mappe. Men beholder ikke den oprindelige fil.
Kopi Kopierer en fil til "Udklipsholderen", klar til at blive indsat til et andet sted, idet den originale lydfil holdes på den oprindelige placering.
pasta Indlæser indholdet af "Udklipsholder" til den valgte mappe.
Slette Slette den valgte lydfil.
Marker alt Vælger alt indhold i den valgte mappe.
Kopier til mappe Opretter en kopi af den valgte lydfil og placerer kopien på det valgte sted. Forlader den oprindelige fil i den oprindelige mappe.
Flyt til folder Flytter en valgt lydfil til den valgte mappe.

Specifikation

sr2 gui oversigt 3

menu Funktion
Skift til afspilningskontrolvindue Ændrer visningen af ​​DSS Player Standard software, så kun "Playback Control Window" vises.
Folder Navigation Viser "Folder Navigation Window", der indeholder lydmapper, som indeholder alle lydfiler, der er downloadet / importeret til DSS Player Standard software.
Ejendomsvindue Viser "Ejendomsvindue" på højre side af softwaren med oplysninger om den valgte mappe eller lydfil.
Værktøjslinje: Standard Viser værktøjslinjen "Standard".
Værktøjslinje: Rediger Viser værktøjslinjen "Rediger".
Statuslinje Viser denne linie nederst i softwaren og beskriver, hvor mange lydfiler der er i den valgte mappe, og hvis der sendes / modtages lydfiler - dette vil vise status på denne bar.
Afspilnings kontrollinje Viser "Playback Control Bar" øverst i softwaren, hvilket giver mulighed for afspilningsindstillinger for den valgte lydfil uden at skulle skifte til "Playback Control Window".
Gitterlinjer Viser netlinjerne i "Indholdsliste" for at fremhæve rækker og kolonner.
Kolonner at vise Viser en meddelelse, der bruges til at konfigurere hvilken kolonne der vises, og som ikke er inden for DSS Player Standard-softwaren.
Sorter efter Denne indstilling sorterer lydfiler i den valgte mappe, afhængig af den valgte attribut.
In-line Edit Viser ikonet "In-line Edit", så navnet på lydfiler kan ændres.
Opfrisk Opdaterer DSS Player Standard-softwaren, hvilket tvinger den til at kontrollere mapperne, hvilket sikrer, at brugeren kan se alle lydfiler i Olympus-mapperne.

Leg

sr2 gui oversigt 4

menu Funktion
Afspil / Stop Starter afspilning af den valgte lydfil.
Fast Forward Hurtig fremad i den valgte lydfil.
Rewind Vend tilbage til den valgte lydfil.
Næste indeksmærke Springer til det næste indeksmærke inden for den valgte lydfil.
Forrige indeksmærke Springer tilbage til det forrige indeksmærke inden for den valgte lydfil.
Bind Hæv eller sænk lydstyrken af ​​afspilningen.
Hastighed Hæv eller sænk afspilningshastigheden.
Tone Hæv eller sænk tonen i lydafspilningen.
Støjreduktion Vælg mellem 3 niveauer for støjafbrydelse.
Indsæt indeksmærke Placerer et indeksmærke inden for den valgte fil ved det aktuelle punkt i lydfilen.
Slet indeksmærke Sletter det aktuelt valgte indeksmærke inden for den valgte lydfil.
Se alle indeksmærker Viser en prompt, der lister alle indeksmærker, og på hvilket tidspunkt inden for den valgte lydfil er hvert markeret indstillet.
Næste Verbal Kommentar Springer til den næste verbale kommentar inden for den valgte lydfil.
Forrige Verbal Kommentar Springer tilbage til den foregående verbale kommentar inden for den valgte lydfil.
Diktation / Instruktion Kommentar Mode Skifter mellem afspilning af den valgte lydfil og instruktions kommentaren.
Intro Scan Afspiller de første 5 sekunder af hver lydfil, der går ned på listen, der starter på den valgte lydfil.

Værktøj

sr2 gui oversigt 5

menu Funktion
Vælg højttaler Rulder gennem lydenhederne, der er tilsluttet pc'en.
Genvejstaster Til / Fra Denne mulighed gør det muligt for "Hotkeys" at fungere i DSS Player Standard-softwaren.
Keyboard Indstillinger Konfigurer "Hotkeys" og deres funktioner her.
OLE Settings: Linked En fil, der er forbundet med lyddata, bevarer filnavnet og stien i diktatfilen, hvilket resulterer i en mindre mængde data. Filen kan muligvis ikke afspilles, hvis den ikke kan henvise til lyddatabasen.
OLE-indstillinger: Embedded En indlejret objekt bringer alle lyddata ind i filen, hvilket resulterer i en større mængde data. Filen med indbyggede lyddata kan afspilles på en anden pc, der har DSS Player installeret.
Indstillinger Åbner indstillingerne for indstillinger, der indeholder alle konfigurationsoplysninger for DSS Player Standard-softwaren.

Enhed

gui oversigt 9 tm

menu Funktion
Download Folder AG Overfører filer fra den tilsluttede enhed til pc'en.
Download valgte filer Overfører valgte filer til softwaren. For at vælge flere filer skal du vælge en lydfil og derefter holde "Ctrl" og vælge andre lydfiler, der skal downloades.
Download alle Overfører alle filer fra den tilsluttede enhed til Olympus-softwaren.
Upload valgte filer Uploader valgte filer til den tilsluttede enhed. For at vælge flere filer skal du vælge en lydfil og derefter holde "Ctrl" og vælge andre lydfiler, der skal downloades.
Skift enhedstilstand: Komposit I "Composite" -modus genkendes enheden som tre enheder, en "Storage" -enhed, en "Input" -enhed og en "Output" -enhed.
Skift enhedstilstand: Opbevaring I "Opbevaring" -modus genkendes enheden kun som en "Opbevaring" -enhed, der giver adgang til lydfiler på hukommelseskortet (e).
Skift lagringsmedier Ændrer den aktive hukommelse, der for øjeblikket er tilgængelig, mellem det primære "SD-hukommelseskort" og det sekundære "MicroSD-hukommelseskort".
Synkroniser dato / klokkeslæt Ændrer dato / klokkeslæt på enheden for at matche den indstillede dato / klokkeslæt for den pc, hvor enheden er tilsluttet.
Enhedsindstillinger Åbner fanen "Enhed" i indstillingsmenuindstillingerne, alle indstillinger, der gælder for enheden, kan konfigureres her.

Hjælp

sr2 gui oversigt 6tm

menu Funktion
Indhold Viser en dialog, der indeholder detaljerede oplysninger om DSS Player Standard-softwaren.
Søg efter opdateringer Kontrollerer Olympus-opdateringsserveren for den nyeste version af software, hvis brugeren kan opdatere, vil dette bede brugeren om at se, om de vil opdatere softwaren eller ikke.
Om Transkriptionsmodul Åbner en dialog med bruger-ID, firmanavn, licensnøgle (brugt til at installere softwaren) & version af den aktuelt installerede DSS Player Standard-software.

Værktøjslinjer

Denne funktion flytter en lydfil fra en mappe og kan indsættes i en anden mappe. Dette ligner funktionen "Kopier", men flytter filen fra den oprindelige placering og vil ikke efterlade en kopi i den oprindelige mappe.

En bruger kan indsætte en "Cut" eller "Copied" lydfil til en anden mappe / placering ved hjælp af denne funktion.

Denne funktion lancerer transkriptionslinjen på den valgte lyd for at starte transkription og sætter lydfilen "Status i gang".

Denne funktion giver en bruger mulighed for at konvertere diktatet til et andet lydfilformat (.WAV, .DSS, .DS2 & .WMA).

Denne funktion indlæser et indeksmærke i en lydfil på det specifikke tidspunkt brugeren er i øjeblikket inden for filen. Dette hjælper brugerne med at springe igennem en lydfil ved brug af disse mærker i stedet for bare til starten eller slutningen af ​​en diktat.

Her vises tiderne i lydfilen, som et indeksmærke er placeret.

Skifter mellem den fulde softwarevisning til "Playback Control Panel".

 

Funktionen "Kopier" kan bruges til at flytte en diktat fra en mappe. Når du har kopieret, kan lydfilen indsættes i en anden mappe / placering, hvilket efterlader den oprindelige fil, der blev kopieret.

Denne funktion sletter den valgte lydfil (er), afhængigt af hvordan softwaren er konfigureret, afgør, om den valgte lydfil (er) slettes permanent eller flyttes til genbrugslisten.

Denne funktion giver brugeren mulighed for at transkribe en fil ved hjælp af stemmegenkendelse ved at starte Dragon-softwaren ved at starte Dragon-softwaren (kræver Dragon installeret).

Dette slettet indeksmærket på det specifikke tidspunkt brugeren er i øjeblikket inden for filen.

Opdaterer softwaren og tvinger den til at kontrollere mapperne og sikrer, at brugeren kan se alle lydfiler i de mappede mapper. Det automatiske opdateringsinterval er som standard indstillet til 10 minutter.

Denne funktion ruller gennem lydenheder på pc'en. Afhængigt af hvilken enhed der vælges, bestemmer hvilken enhed Olympus-softwaren vil afspille igennem.

Afspilningskontrolpanel

Følgende vil forklare komponenterne i afspilningskontrolpanelet. Følg nedenstående beskrivelser fra venstre til højre på billedet.

gui oversigt 27

 1   Afspilningskontroller: Spring til Start> Forrige "Indeksmærke"> Spol tilbage.

 2   Afspilningskontroller: Afspil / pause.

 3   Afspilningskontroller: Hurtig frem> Næste "Indeksmærke"> Spring til slut.

 4   Lydstyrkeregulering: Denne kontrol bruges til at ændre lydstyrken for en lydfil.

 A   Afspilnings kontrollinje: Denne bar viser hvor i lydfilen en bruger er, hvor indeksmærker er inden for lydfilen og viser hele længden af ​​en lydfil.

 1  Prioritet: Dette sætter prioritet på en lydfil, så lydfilen vises øverst på indholdslisten.

 2  Instruktion Kommentar: Dette skifter til afspilningsbjælken Instruktionsopgave, der tillader afspilning af en instruktionsopgørelse vedhæftet til en lydfil.

 3  Information: Dette viser oplysningerne om en lydfil, f.eks. Filnavn, Størrelse, Varighed, Filformat, Lydformat, om det har en instruktionsoplysning eller ej, og om filen er krypteret eller låst.

 4  Indstillinger: Dette viser konfigurationsindstillingerne for afspilningskontrol i menuen Indstillinger under fanen "Brugerindstillinger", der gør det muligt at konfigurere afspilningskontrolpanelet.

 5  Volumen Niveau Meter: Dette viser de niveauer, hvor mikrofonen registrerer brugerindgang.

 B  Lydstyringsindstillinger: Disse indstillinger ændrer den måde, lydfiler afspilles på (hastighed, tone og støj annullering).

 5  Afspilningshastighed: Dette styrer den hastighed, hvorpå lydfilen afspilles.

 6  Støjreduktion: Der er 3 niveauer for "Noise Cancellation", denne funktion fjerner baggrundsstøj fra lydafspilningen.

 7  Tone Control: Dette styrer "Tone" i diktatet, mens du afspiller en lydfil tilbage.

Diktation Tree

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilpasser mappens og mappens indstillinger.

sr2 gui oversigt 8tmummer

 1  Ny mappe: Dette skaber en "Ny mappe" / "Undermappe" til lydfiler, der skal lagres i. Via denne funktion kan du opsætte en mappestruktur, der understøtter dine specifikke behov, for mere information om oprettelse af mappestruktur klik her

 2  Tilføj mappe: Ved hjælp af denne funktion kan der tilføjes en ekstra mappe i DSS Player Standard-softwaren, der skal bruges til lagring af lydfiler.

 3  Fjern mappe: Ved hjælp af denne funktion kan en mappe fjernes / slettes fra DSS Player Standard-softwaren. For at fjerne en mappe kan du manuelt slette den fra placeringen i Windows ved at bladre til overordnede mappe via Windows Stifinder og derefter slette mappen.

 4  Omdøb mappe: En mappe kan omdøbes ved hjælp af denne funktion.

 5  Mappeindstillinger: Dette åbner indstillingerne "Folder Design" i DSS Player Standard indstillingerne, disse indstillinger styrer konfigurationsdetaljerne for alle mappattributter.

Indholdslistevisning

Dette viser indholdet af den valgte mappe i "Diktatræet" eller en valgt mappe inden for en enhed "Voice Mapper", som vist nedenfor, i "Mappe A" er der en lydfil med navnet "Welcome.ds2".

sr2 gui oversigt 9

Lydfiler præsenteres i alfabetisk rækkefølge via filnavnet, forfatteren, oprettet dato og andre attributter. Aktiverer omdøbning af lydfiler via funktionen "In-line Edit".

Hvis det er åbent, viser "Properties Window" også detaljerne på en lydfil eller en af ​​mapperne i "Dictation Tray". For at åbne "Egenskabsvinduet" skal du klikke på knappen "<<" eller klikke på "Vis"> "Ejendomsvindue".

sr2 gui oversigt 10

Enhedshåndtering

Enhedshåndteringssektionen indeholder muligheder og funktioner vedrørende den tilsluttede enhed. Fra dette afsnit er det muligt at downloade fra, uploade til og konfigurere en enhed.

sr2 gui oversigt 11nummer 

 1  download: Overfører alle filer fra enheden til den relevante mappe i DSS Player Standard-softwaren.

 2  Upload: Denne mulighed uploader den valgte fil (er), der er gemt på pc'en, i DSS Player Standard-softwaren til den tilsluttede enhed.

 3  Skift enhedstilstand: Ændrer enhedstilstand mellem "Composite" og "Storage" ...

 4  Skift lagringsmedier: Ændrer den valgte hukommelse i enheden mellem SD- og MicroSD-kortene i den tilsluttede enhed.

 5  Synkroniser dato / klokkeslæt: Synkroniserer Dato / Tid på enheden med Dato / Tid indstillet på pc'en, hvor enheden er tilsluttet.

 6  Enhedsindstillinger: Denne indstilling åbner fanen "Enhed" i DSS Player Standard-softwaren, her kan alle indstillinger, der vedrører enheder, konfigureres.

Kontakt os Parralax
Kom i kontakt med os
Regionspecifikke numre
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy