Slide 1

Vidensdatabase

Trin for trin guider, video tutorials og teknisk information

Kan ikke høre dikteringen

Hvis du oplever problemer med ikke at høre diktaterne i softwaren, så anbefaler vi, at du tjekker følgende, da det kan være en simpel løsning, der kan rettes.

Sørg for, at lyden ikke er på lavt volumen, dæmpet eller frakoblet.

Hvis lydikonet har et kryds, angiver dette, at lydstyrken er afbrudt, eller at den er blevet afbrudt.

Hvis pc'en ikke registrerer en lydenhed, der er tilsluttet, skal du kontakte din it-tekniker for at kigge på din pc.

Windows

 • I softwaren skal du kontrollere, at lydstyrken er indstillet til maks.

kan ikke høre diktat 1a

 • Herefter kontrolleres lydstyrken på pc'en, det er normalt placeret nederst til højre på skrivebordet.

 Kan ikke høre diktat 1 rødt

valmue

 • I softwaren skal du kontrollere, at lydstyrken er indstillet til maks.

kan ikke høre diktat 2a

 • Næste kontroller lydstyrken på Mac'en, dette er normalt placeret øverst til højre på skrivebordet.

kan ikke høre diktat 2 rødt 

Du kan teste om lydenheden virker ved at afspille testlydene på pc'en som vist nedenfor.

Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt under testen får en fejlmeddelelse, eller du ikke kan høre testlyden overhovedet, vil dette angive et problem med lyden på din pc. Du skal kontakte din it-tekniker for at kigge på din pc.

Windows

 • Højreklik på volumenkontrollen og klik på Afspilningsenheder.

Kan ikke høre diktat 3

 • Højreklik på den relevante lydenhed og klik på "Test" for at afspille en lyd.

kan ikke høre diktat 4

 • Du skal nu høre en testlyd og niveaumåleren skal bevæge sig op og ned.

kan ikke høre diktat 5

 • Sørg nu for, at lydenheden er indstillet som standardindretning som angivet med det grønne kryds. Hvis det ikke er standardindretningen, skal du højreklikke på enheden og vælge "Set as Default Device". 

kan ikke høre diktat 5a

dictation2

valmue

 • Klik på Apple-ikonet og klik på "Systemindstillinger".

kan ikke høre diktat 6

 • Klik på "Sound"

kan ikke høre diktat 6a rødt

 • Vælg den passende lydenhed, der skal testes, ved at klikke på drop-down boksen for "Afspil lydeffekter via:"
 • Vælg alarmlyden. Du skal nu høre testlyden.

kan ikke høre diktat 7 

 • Sørg nu for at have den korrekte enhed valgt til lydudgangen ved at klikke på fanen "Output".
 • Vælg derefter en enhed.

kan ikke høre diktat 8

Når du spiller filen, vil du se niveaumåleren bevæge sig op og ned, hvis der optages som vist nedenfor.

Hvis niveaumåleren ikke bevæger sig overhovedet, vil dette tyde på, at dikteringen ikke har nogen lyd og derfor skulle genindspilles.

Windows

kan ikke høre diktat 9 rødt

valmue

kan ikke høre diktat 10 rødt

 

Kontakt os Parralax
Kom i kontakt med os
Regionspecifikke numre
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy