Cyfarwyddiadau:
• Ni fydd yr offeryn hwn yn gwirio a yw'r allwedd yn ddilys gan mai dim ond gwirio'r math o allwedd sydd ganddi
• Gwnewch yn siŵr bod eich mewnbwn yn gywir i sicrhau eich bod yn cael gwybodaeth gywir am eich allwedd
Enghraifft o fewnbwn dilys yw: RD76-0001-0000-JQ08-L0H4
Sylwer: Nid oes angen mewnbwn unrhyw dashes, pwyswch y tab unwaith y bydd y maes wedi'i gwblhau.
Mewnbwn annilys

Dylai eich mewnbwn fod yn nifer hecsadegol

Mewnbwn annilys

Mewnbwn annilys

Mewnbwn annilys

Mewnbwn annilys