Slide 1

Knowledgebase

Canllawiau cam wrth gam, sesiynau tiwtorial fideos a gwybodaeth dechnegol

Mae'r erthygl hon yn mynd trwy sut i ganslo gorchymyn ODDS ar Borth Dictation Olympus. 

Darllen mwy: Sut i ganslo gorchymyn ODDS

Mae'r erthygl hon yn rhoi trosolwg cyflym o'r App ODDS, ei nodweddion a'i leoliadau ...

Darllen mwy: Trosolwg GUI App Dictation Olympus

Mae'r erthygl hon yn ymdrin â beth i'w wneud pan fydd eich treial Gwasanaeth Cyflenwi Dictation Olympus wedi dod i ben neu bron â dod i ben.

Darllen mwy: Treial ODDS - Y Camau Nesaf

Cwestiynau Cyffredin

 

Cysylltwch â ni Parralax