Slide 1

Knowledgebase

Canllawiau cam wrth gam, sesiynau tiwtorial fideos a gwybodaeth dechnegol

Hotkeys Allweddell yn Datganiad Safonol Chwaraewr DSS 2

Yn DSS Player Standard mae'n bosibl rheoli rhai nodweddion megis chwarae yn ôl a recordio uniongyrchol trwy ddefnyddio Hotkeys.

Uwchraddio i Ddatganiad Safonol Chwaraewr DSS 2 (SR2)

Mae'r erthygl hon yn manylu ar sut i uwchraddio i DSS Player Standard Release 2 (SR2).

Newid Enw Ffolder y Cofiadur

Mae'r erthygl hon yn mynd trwy sut i newid enw eich ffolder recorder ym Modiwl Dictation Standard DSS Player.

Lawrlwytho Ffeil yn SR2

Mae'r fideo yn yr erthygl hon yn manylu ar sut i ddadlwytho ffeiliau yn meddalwedd 2 (SR2) y Datganiad Safonol Olympus DSS Player.

Trosolwg GUI Safon Chwaraewr DSS

Bydd y ddogfen hon yn manylu ar y trosolwg o Ryngwyneb Defnyddiwr Graffigol y meddalwedd Dulliau Trawsgrifio a Modiwl Trawsgrifio Olympus DSS ac esboniwch beth yw pob botwm a'r adran.

Cysylltwch â ni Parralax
Cysylltu â ni

Gwasanaeth:

Rhifau Rhanbarth Penodol
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy