Slide 1

Znalostní báze

Krok za krokem průvodce, video návody a technické informace

Čisté / čistící funkce

Tento článek podrobně popisuje, jak povolit funkce Clean / Purge pro složky v ODMS.

Funkce Clean je navržena tak, aby se zabránilo tomu, že složky budou přeplněné staršími diktáty. Pravidelně odstraňuje staré soubory a umístí je do Recycle Box nebo je trvale odstraní.

Pokud jsou umístěny do recyklačního boxu, očistěte je Funkce bude trvale vymazána v nastaveném intervalu.

Aktivujte funkci Čisté

  • Přejděte do nabídky Nástroje> Možnosti> Návrh složky
  • Vyberte složku (složky), kterou chcete povolit (aplikace Download Tray použije nastavení pro složky Folders AG).
  • V části Čistění klikněte na tlačítko "...", čímž otevřete Nastavení čistoty. 

čistý čistič 1

 

čistý čistič 2

  • Pokud jsou soubory přesunuty do Recyklu, budou předběžně vyčištěny po měsíci 1.

 

Kontaktujte nás Parralax
Být v kontaktu

Služba:

Čísla specifická pro region
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy