Nastavení korekce textu (ODMS R7)

Tento článek prochází nastavení oprav textu v softwaru ODMS.