Aktualizace COVID-19: Nepřetržitá podpora - jsme tu, abychom vám pomohli!
Posuvník

Znalostní báze

Krok za krokem průvodce, video návody a technické informace

Posuvník

Tato příručka obsahuje podrobné pokyny pro instalaci konfiguračního programu ODMS R7.

Poznámka: Pokud nemáte licenci R7 SCP, obraťte se na místního prodejce Olympus.

Program Konfigurace systému je webová aplikace používaná pro centrální správu nastavení uživatele, licencí a aktualizací firmwaru.

Průvodce instalací scp

Poznámka: Doporučujeme tuto instalaci na serveru, který již nemá nainstalovanou databázi SQL.

 • Klikněte na "Instalace programu pro konfiguraci systému".

SCP Instalační příručka 1

 • Přijměte licenční smlouvu a kliknutím na tlačítko Další spusťte instalaci.

SCP Instalační příručka 2

 • Klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor SCP.license. Soubor SCP.license se používá k aktivaci SCP a používá se také pro objemovou licenci.

SCP Instalační příručka 3

 • Po importu a ověření souboru SCP.license klikněte na tlačítko Další.

SCP Instalační příručka 4

 • Určete port HTTP, který chcete použít, a klepněte na tlačítko Další

SCP Instalační příručka 5

 • Volitelné: Pokud chcete použít zabezpečené připojení, zaškrtněte políčko "Použít protokol SSL". Zadejte soubor certifikátu a klíč certifikátu klepněte na tlačítko Další. Upozorňujeme, že toto je jediný čas, kdy můžete nakonfigurovat volbu SSL.

SCP Instalační příručka 6

 • Volitelné: Pokud chcete, aby SCP pracoval s vaší službou Active Directory, zaškrtněte políčko "Povolit podporu služby Active Directory". Zadejte doménu, uživatelské jméno a heslo a klepnutím na tlačítko Testovat připojení ověřte, zda jsou pověření správná, a klikněte na tlačítko Další.

SCP Instalační příručka 7blur

 • Zadejte heslo pro účet SCP Admin a klikněte na tlačítko Další.

SCP Instalační příručka 8

 • Klepnutím na tlačítko Další spusťte instalaci

SCP Instalační příručka 9

 • SCP je nyní nainstalován, klepněte na tlačítko Další.

SCP Instalační příručka 10

 • Nyní můžete přistupovat k serveru SCP klepnutím na tlačítko Otevřít SCP nebo klepnutím na tlačítko Dokončit, abyste získali SCP později.

SCP Instalační příručka 11

Posuvník