Slide 1

Znalostní báze

Krok za krokem průvodce, video návody a technické informace

Automatické stahování (ODMS R7)

Software lze nakonfigurovat tak, aby automaticky stahoval soubory diktátu, pokud je k počítači připojen rekordér Olympus.

Jak povolit automatické stahování

  • Klikněte na Nástroje> Možnosti> Návrh složky.
  • Vyberte složku, ve které chcete použít nastavení.
    • Poznámka: Volbou položky Stažení stahování se automaticky použije nastavení na složky Folders AG. Tím můžete ušetřit čas konfigurací nastavení pro každou složku.
  • Vyberte pole Automatické stahování a nastavte ji na hodnotu Ano.
  • Klepnutím na tlačítko Použít a OK uložte změny.

 

Kontaktujte nás Parralax
Být v kontaktu

Služba:

Čísla specifická pro region
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy