Slide 1

Znalostní báze

Krok za krokem průvodce, video návody a technické informace

Index příkazů

Seznam příkazů Dragon, které lze provádět v rozpoznávání řeči ODMS v reálném čase a rozpoznávání řeči na pozadí.

KategoriePříkazSR v reálném časePozadí SR
Okno rozpoznávání řeči v reálném časePřehrajte to
Klikněte na [Tlačítko]
Další pole
Předchozí pole
Jasné oddělovače polí
Přidejte čáry a mezeryNový řádek
Nový odstavec
stiskněte Enter
Stiskněte klávesu Tab
Tab [n] krát
Vyberte TextVybrat vše
Vyberte [xyz]
Vyberte další [n] slova
Vyberte [začátek] až [konec]
Vyberte předchozí odstavec
Vyberte dokument
Zrušte výběr
Opravte dračí chybySprávně [xyz]
Opravte to
Upravit textPokračovat pomocí [xyz]
Smazat řádek
Smazat posledních [n] slov
Poškrábejte to [n] krát
Backspace [n]
Vraťte to zpět
Řekni to
Vložit to
VyhláskovatVyhláskujte to
Přepněte do režimu kouzla
FormátVšechna interpunkční znaménka „Čárka, Otevřít / Zavřít závorku, Dvojtečka, Středník“ atd.
Zapíná / vypíná čepice
Všechny čepice
Vyjmout [Text]
Vyjmout [Text] na [Text]
Kopírovat [Text]
Zkopírovat [Text] do [Text]
Tučné písmo]
Tučné písmo [Text] na [Text]
Kurzíva [Text]
Kurzíva [Text] na [Text]
Podtržení [Text]
Podtrhnout [Text] na [Text]
Velká písmena [Text]
Velká písmena [Text] na [Text]
Cituji to
Prázdné nabídky
Držte to
Prázdné závorky
Přesuňte bod vloženíVložit před [xyz]
Vrátit se
Přejít na začátek | Dno
Posun dolů [n] řádků
Přejít na konec řádku
Přesunout doleva [n] znaků
Stránka nahoru | dolů
Pohyb v seznamuPosunout dolů [n]
Přejít dolů | horní
stiskněte Enter
Stiskněte šipku doprava
Práce s WindowsPřepnout na [název okna]
Zobrazit plochu
Seznam všech oken
Minimalizovat okno
Obnovte okna
Seznam oken pro [program]
Spouštění a zavírání položek v nabídce Start a na plošeKlepněte na tlačítko Start
Start [název položky]
Spustit poštu
Otevřete ovládací panel
Spusťte Microsoft Word
Spusťte aplikaci Internet Explorer
Zavřete okno, stiskněte alt F4
Pohněte myšíPřesuňte myš [libovolným směrem]
Pohybujte myší [libovolným směrem] pomaleji
Pohybujte myší [libovolným směrem] rychleji
Stop
Umístěte myšMouseGrid
Okno MouseGrid
MouseGrid [1 až 9] [1 až 9]
Zrušit
Přetáhněte myšTáhněte myší [libovolným směrem] rychleji
Táhněte myší [libovolným směrem] pomaleji

Kontaktujte nás Parralax
Být v kontaktu

Služba:

Čísla specifická pro region
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy