Slide 1

Znalostní báze

Krok za krokem průvodce, video návody a technické informace

Nastavení přímého nahrávání

Nastavení přímého nahrávání lze přizpůsobit tak, aby umožňovalo větší flexibilitu a funkčnost. Nastavení, jako je formát záznamu, formát složky a název souboru, mohou být přizpůsobeny.

Jak konfigurovat přímé nahrávání

 • Klikněte na Nástroje> Možnosti> Pracovní postup> Přímý záznam

přímý záznam 1

 

Formát záznamu

 • Chcete-li změnit formát záznamu, klepněte na položku Formát ...

přímý záznam 2

 • Z rozevírací nabídky vyberte formát záznamu a kvalitu zvuku a klepněte na tlačítko OK.

přímý záznam 3

 • Klepněte na tlačítko Použít / OK

 

Formát názvu souboru

Formát názvu souboru lze přizpůsobit tak, aby přejmenovávaly diktativy po jejich zaznamenání. To je užitečné pro zahrnutí dalších informací do názvu souboru.

 • Chcete-li změnit výchozí formát názvu souboru, klepněte na tlačítko Formát ...

přímý záznam 4

 • Zvolte, které informace chcete zahrnout do názvu souboru zaškrtnutím příslušných políček.
 • Informace se zobrazí v uvedeném pořadí. Chcete-li informace znovu uspořádat, pomocí tlačítek Nahoru a Dolů je přesuňte do seznamu.
 • Oddělovač je znak, který se objeví mezi každým segmentem informací, který je oddělí.
 • Náhled nového formátu názvu souboru se zobrazí pod náhledem:

přímý záznam 5

 • Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno.
 • Poté klikněte na tlačítko Použít / OK pro uložení změn.

 

Cílová složka

Diktování lze uložit do určité složky výběrem složky Cíl. Toto nastavení lze přizpůsobit v položkách Přímý záznam.

 • Klikněte na položku Procházet ... v kategorii cílové složky.

přímý záznam 6

 • Vyberte cílovou složku ze seznamu a klepněte na tlačítko OK.

přímý záznam 7

 • Klepnutím na tlačítko Použít / OK uložte změny.

 

Rychlá volba

Možnosti výzvy lze přizpůsobit tak, aby bylo možné vybrat, které možnosti se zobrazí při spuštění nebo uložení nového záznamu.

Požádejte o data úlohy při spuštění přímého nahrávání

Aktivováním této možnosti se po spuštění nového záznamu zobrazí okno Údaj o úloze, aby bylo možné přizpůsobit ID autora a identifikační číslo pracovní skupiny.

Požádejte o potvrzení při dokončení přímé nahrávky

Pokud je tato volba zapnuta, objeví se po každém dokončení záznamu potvrzovací okno s možností uložit nebo zrušit diktát.

přímý záznam 8

 

Funkce tlačítka

Přezkum (REV)

Funkce přezkoumání bude přeskakovat diktát zpomaleně při přehrávání částí zvukového souboru, které označují aktuální umístění v diktátu. To se běžněji používá pro převíjení krátkých částek za účelem vložení / přepsání záznamu.

Převíjení vzad (REW)

Funkce zpětného převíjení se bude rychleji přehrávat bez přehrávání zvukového náhledu. To se obvykle používá pro převíjení v delších délkách.

Nahrávání při současném stisknutí tlačítka REC

Tlačítko záznamu musí být podrženo pro záznam. Pro zastavení záznamu zastavte stisknutí tlačítka REC.

přímý záznam 9

 

Start Option

Software lze nakonfigurovat tak, aby spouštěl okno přímého nahrávání namísto hlavního okna při spuštění diktátového modulu.

přímý záznam 10

 

Nové ovládání tlačítka

Nové tlačítko lze nastavit tak, aby spustilo okno přímého nahrávání nebo Editor hlasového rozpoznávání.

přímý záznam 11

 

Hlasový komentář

Je možné zvolit, který typ komentáře lze vložit do diktátů, a to tak, že povolíte jednu nebo obě slovní poznámky s poznámkami.

přímý záznam 12

 

Slovní komentář

Slovní komentář lze zaznamenat kliknutím na tlačítko Slovní poznámka v okně Přímé nahrávání. Komentář bude součástí hlavního zvukového souboru, avšak v okně přehrávání se zvýrazní tím, že se zobrazí jako jinou barvu.

přímý záznam 13

 

Pokyn Komentář

Komentář k instrukci lze zaznamenat kliknutím na tlačítko Instruction Comment. Tento komentář bude zaznamenán jako samostatná zvuková stopa a bude připojen k diktátu. Je třeba, aby klepnutím na tlačítko Instruction Comment bylo možné zobrazit nebo zaznamenat komentář.

přímý záznam 14

 

VCVA (aktivace hlasového ovládání s proměnnou kontrolou)

Funkci VCVA lze aktivovat tak, aby nahrávání začalo při detekci šumu nebo řeči.

 • Zaškrtnutím políčka Aktivovat VCVA povolte tuto funkci.
 • Přetáhněte lištu vlevo na hodnotu MAX pro zvýšení citlivosti nebo přetáhněte lištu doprava na hodnotu MIN pro snížení citlivosti.

přímý záznam 15

 

Kontaktujte nás Parralax
Být v kontaktu

Služba:

Čísla specifická pro region
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy