Slide 1

Znalostní báze

Krok za krokem průvodce, video návody a technické informace

Stručná úvodní příručka pro DR-1200/2100/2200/2300

Tento článek prochází základy používání DirectRec II / RecMic I Series.

Seznámení se zařízením

Diagram pevného mikrofonu

1 Vestavěný mikrofon Tlačítko 12 RIGHT (pravé)
2 Záznam tří barevných LED (červená, zelená a modrá) 13 Trackball
3 Vložte LED záznamu (zelená) Tlačítko 14 F1 (funkce 1)
Tlačítko 4 snížení hlasitosti Tlačítko 15 F2 (funkce 2)
Tlačítko zvýšení hlasitosti 5 Tlačítko 16 F3 (funkce 3)
Tlačítko 6 NEW (Nové) Tlačítko 17 F4 (funkce 4)
Tlačítko Vložit / Přepsat 7 18 Vestavěný reproduktor
Tlačítko 8 REW (Rewind) 19 USB kabel
Tlačítko 9 FF (Rychlé dopředu) Tlačítko 20 Zpět (Zpět)
10 Přepínač REC (Záznam) / STOP (Stop) / PLAY (Přehrávání) / REV (Přehrát) Tlačítko 21 REC (záznam)
Tlačítko 11 doleva (vlevo) Tlačítko 22 PLAY (přehrávání) / PAUSE (Pause)
  Zásuvka čárového kódu 23

 

Jak vytvořit diktát

 • Po otevření softwaru Olympus stiskněte tlačítko "NEW" na zařízení RecMic a otevřete okno Přímé nahrávání.

Pevný mikrofon 1

 • Posuňte posuvný přepínač do polohy "REC" a začněte diktovat.
 • Chcete-li pozastavit diktát, posuňte přepínač zpět do polohy "STOP".
 • Chcete-li pokračovat v diktování, posuňte přepínač zpět do polohy "REC". Toto bude pokračovat se stejnou diktát.

Přepsání diktátu

 • Pohybujte posuvným přepínačem do polohy "REV", což se změní na diktát.
 • Stisknutím tlačítka "INSERT / OVER" vyberte požadovaný režim. Chcete-li přepsat, ujistěte se, že je zobrazena ikona přepsání.

Pevný mikrofon 2red

 • Jakmile dosáhnete začátku části, kterou chcete přepsat, posuňte posuvný přepínač do polohy "REC".

Vložení diktátu

 • Pohybujte posuvným přepínačem do polohy "REV", což se změní na diktát.
 • Stisknutím tlačítka "INSERT / OVER" vyberte požadovaný režim. Chcete-li vložit další záznamy do diktátu, ujistěte se, že je zobrazena ikona vložky.

Pevný mikrofon 3red

 • Když se dostanete na začátek části, kterou chcete zahájit, posuňte posuvný přepínač do polohy "REC".

Částečné vymazání diktátu

 • Posuňte lištu trvání záznamu do počátečního bodu, kam chcete soubor smazat, a klikněte na tlačítko Spustit částečné smazání.

Pevný mikrofon 4red

 • Následující panel trvání záznamu snímků do koncového bodu místa, kde chcete soubor smazat, a poté klepněte na tlačítko spustit částečné mazání

Pevný mikrofon 5red

 • Budete vyzváni k potvrzení částečného vymazání, klikněte na tlačítko OK pro pokračování nebo klepnutím na tlačítko Storno ukončete částečné mazání.

Pevný mikrofon 6

Ukončení diktátu

 • Chcete-li ukončit diktování, vyberte jednu z možností Dokončeno, Čekající nebo Zrušit.

Pevný mikrofon 7

 • Pokud jste nahrávání dokončili, klepněte na tlačítko Dokončeno a zobrazí se výzva k zadání názvu souboru a vyberte složku, do které chcete nahrávku uložit.
 • Chcete-li pokračovat v nahrávání, klikněte později na možnost Čekající, a tím se soubor uloží do složky pro nahrávání, abyste se mohli vrátit zpět.
 • Pokud chcete ukončit nahrávání, klepněte na tlačítko Storno a budete požádáni o uložení souboru.
  • Pokud klepnete na tlačítko Uložit, budete vyzváni k výběru položky Dokončené nebo Neočekávané a uložte soubor odpovídajícím způsobem.
  • Pokud kliknete na tlačítko Zrušit, odstraní se záznam.

Jak vytvořit diktát

 • Po otevření softwaru Olympus stiskněte tlačítko "NEW" na zařízení RecMic a otevřete okno Přímé nahrávání.

Pevný mikrofon 1

 • Stiskněte tlačítko "REC" a začněte diktovat.
 • Chcete-li pozastavit diktování, stiskněte tlačítko "PLAY / PAUSE" tlačítko.
 • Chcete-li pokračovat v diktování, stiskněte tlačítko "REC". Toto bude pokračovat se stejnou diktát.

Přepsání diktátu

 • Stiskněte pozici "REW", což se vrátí do diktátu.
 • Stisknutím tlačítka "INSERT / OVER" vyberte požadovaný režim. Chcete-li přepsat, ujistěte se, že je zobrazena ikona přepsání.
  Pevný mikrofon 2red
 • Když se dostanete na začátek sekce, kterou chcete přepsat, stiskněte tlačítko "REC".

Vložení diktátu

 • Stiskněte pozici "REW", což se vrátí do diktátu.
 • Stisknutím tlačítka "INSERT / OVER" vyberte požadovaný režim. Chcete-li vložit další záznamy do diktátu, ujistěte se, že je zobrazena ikona vložky.

Pevný mikrofon 3red

 • Jakmile se dostanete na začátek oddílu, který chcete zahájit, stiskněte tlačítko "REC".

Částečné vymazání diktátu

 • Posuňte lištu trvání záznamu do počátečního bodu, kam chcete soubor smazat, a klikněte na tlačítko Spustit částečné smazání.

Pevný mikrofon 4red

 • Následující panel trvání záznamu snímků do koncového bodu, kde chcete soubor smazat, klepněte na příkaz Provést částečné smazání.

Pevný mikrofon 5red

 • Budete vyzváni k potvrzení částečného vymazání, klikněte na tlačítko OK pro pokračování nebo klepnutím na tlačítko Storno ukončete částečné mazání.

Pevný mikrofon 6

Ukončení diktátu

 • Chcete-li ukončit diktování, vyberte jednu z možností Dokončeno, Čekající nebo Zrušit.

Pevný mikrofon 7

 • Pokud jste nahrávání dokončili, klepněte na tlačítko Dokončeno a zobrazí se výzva k zadání názvu souboru a vyberte složku, do které chcete nahrávku uložit.
 • Chcete-li pokračovat v nahrávání, klikněte později na možnost Čekající, a tím se soubor uloží do složky pro nahrávání, abyste se mohli vrátit zpět.
 • Pokud chcete ukončit nahrávání, klepněte na tlačítko Storno a budete požádáni o uložení souboru.
  • Pokud klepnete na tlačítko Uložit, budete vyzváni k výběru stavu dokončeného nebo čekajícího.
  • Pokud kliknete na tlačítko Zrušit, odstraní se záznam.

Odeslání diktátů

Jakmile vytvoříte své nahrávky, můžete je odeslat následujícími způsoby. Software ODMS R6 má automatizované funkce, které lze konfigurovat pro bezproblémový pracovní postup.

Další informace

Pokud chcete vědět o softwaru Olympus, podívejte se na ODMS R6 GUI Přehled.

Pokud používáte ODMS a chcete vědět, jak používat funkce rozpoznávání řeči, podívejte se do průvodce zde.

Kontaktujte nás Parralax
Být v kontaktu

Služba:

Čísla specifická pro region
enbghrcsdanlfifrkadeelhugaitjanofaplptruessvcy