Server

Server

Centrální správa sítí diktátů. Je určen pro středně velké a velké organizace a podporuje správce IT k instalaci, přizpůsobení a centralizaci prostředí ODMS R6 v režimu Workgroup.

Displej:

Tento balík obsahuje:

  • License Manager
  • Nástroj pro konfiguraci systému / nástroj pro správu
  • Repository Service
  • Klientské ovladače v2.4.1 (32-bit / 64-bit) pro RDP a Citrix

Tento ovladač klientského rozhraní Citrix přidává podporu pro systém Windows 10.

Tento ovladač klienta Terminálové služby přidává podporu pro systém Windows 10.

Tento balík obsahuje:

  • Správní panel RecMic
  • Repository Service
  • Device Customisation Manager