zákazník

zákazník
SOFTWARE CLIENT BOARD -

Moduly Diktát a přepis poskytují intuitivní a vylepšené uživatelské prostředí. Jednoduchý, rychlý a účinný od řeči po text.

Displej:

ODMS 6.4 Oblíbený

Spouštěč nainstaluje modul Diktát / přepis v režimu Standalone nebo Workgroup v závislosti na licenčním klíči / typu zadaném během instalace.