Ако имате въпроси, ние все още сме на разположение, за да ви помогнем в тези несигурни времена.
Slider

Privacy & Политика Cookies

Юридическият бит

Slider

1. Въведение

1.1 Ние се ангажираме да опазваме поверителността на посетителите и потребителите на услуги на Olympus Professional Dictation Support (OPDS).

1.2 Тези правила се прилагат, когато действаме като процесор на данни по отношение на личните данни на посетителите на OPDS и потребителите на услуги; с други думи, когато определяме целите и средствата за обработка на тези лични данни.

1.3 Ние използваме "бисквитки" на нашия уеб сайт. Доколкото тези "бисквитки" не са строго необходими за предоставянето на уебсайт и услуги на OPDS, ние ще ви помолим да се съгласите с използването на "бисквитки" при първото посещение на нашия уебсайт.

1.4 Нашият уеб сайт включва контрол на поверителността, който оказва влияние върху това как ще обработваме вашите лични данни. Използвайки контролите за поверителност, можете да посочите дали искате да получавате директни маркетингови съобщения. Можете да получите достъп до контролите за поверителност чрез https://www.opdsupport.com/user-profile

1.5 В тази политика "ние", "нас" и "нашата" се отнасят до администратора на данни като Olympus Europa SE & Co KG и процесор за обработка на данни като OPDS. За повече информация за нас вижте Раздел 19.

2. Как използваме вашите лични данни

2.1 В този раздел 2 сме посочили:

а) общите категории лични данни, които можем да обработваме;

б) в случай на лични данни, които не сме получили директно от вас, източника и конкретните категории на тези данни;

в) целите, за които можем да обработваме лични данни; и

г) правните основания на обработката.

2.2 Можем да обработваме данни за използването на нашия уеб сайт и услуги ("данни за използването"). Данните за използването могат да включват вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източник за препращане, продължителност на посещението, изгледи на страници и навигационни пътеки на уеб сайта, както и информация за времето, честотата и модела на ползване на услугата. Източникът на данните за използването е нашата система за проследяване на анализите. Тези данни за използването могат да бъдат обработени за целите на анализа на използването на уебсайта и услугите. Правното основание за тази обработка е съгласието или законните ни интереси, а именно мониторингът и подобряването на нашия уебсайт и услуги.

2.3 Може да обработим данните за профила си ("данни за профила"). Данните за профила могат да включват вашето име и имейл адрес. Източникът на данните за профила са вие или вашите работодатели, служители, клиенти, потенциални клиенти, абонати, процесори, упълномощени представители или лица за контакт. Данните за профила могат да бъдат обработвани за целите на работата на нашия уеб сайт, предоставянето на нашите услуги, гарантиране на сигурността на нашия уеб сайт и услуги, поддържане на резервни копия на нашите бази данни и комуникация с вас. Правното основание за тази обработка е съгласието или законните ни интереси, а именно правилното администриране на уебсайта и бизнеса ИЛИ изпълнението на договор между вас и нас и / или предприемане на стъпки по Ваше желание за сключване на такъв договор.

2.4 Можем да обработим информацията, включена в личния ви потребителски профил на нашия уебсайт ("данни за потребителския профил"). Данните за потребителския профил могат да включват вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, снимки на профила, поздрав (статус на пола / връзка) и подробности за заетостта. Данните за профила могат да бъдат обработени с цел да се даде възможност и да се контролира използването на нашия уеб сайт и услуги. Правното основание за тази обработка е съгласието или законните ни интереси, а именно правилното администриране на уебсайта и бизнеса ИЛИ изпълнението на договор между вас и нас и / или предприемане на стъпки по Ваше желание за сключване на такъв договор.

2.5 Можем да обработим личните ви данни, предоставени в процеса на използване на нашите услуги ("данни за услугите"). Данните за услугата могат да включват данни за аудио данни, биометрични данни (пръстови отпечатъци, лице, ретина), комуникационно съдържание (електронна поща, сканиране и др.) Данни за кредитен контрол, класификация на клиент / доставчик, статистически данни за клиента, / Данни за заетостта (име на фирмата, адрес и т.н.), Данни за географското разположение, Данни за маркетинговата кампания, Име, Данни от бюлетина (имейл адрес, цени на кликване, проценти на отваряне и др. , информация за фактурите), данни за видео и изображения, основни данни за доставчици, данни за проследяване ("бисквитки", Wi-Fi проследяване и т.н.) и данни за използването (IP адрес, регистриране, телефонен запис). Източникът на данните за услугите е Вие или вашите работодатели, служители, клиенти, потенциални клиенти, абонати, процесори, упълномощени представители или лица за контакт. Данните за услугите могат да бъдат обработвани за целите на работата на нашия уеб сайт, предоставянето на нашите услуги, гарантиране на сигурността на нашия уеб сайт и услуги, поддържане на резервни копия на нашите бази данни и комуникация с вас. Правното основание за тази обработка е съгласието или законните ни интереси, а именно правилното администриране на уебсайта и бизнеса ИЛИ изпълнението на договор между вас и нас и / или предприемане на стъпки по Ваше желание за сключване на такъв договор.

2.6 Може да обработваме информация, която публикувате за публикуване на нашия уебсайт или чрез нашите услуги ("данни за публикуване"). Данните за публикуването могат да бъдат обработени, за да се даде възможност за публикуването и администрирането на нашия уебсайт и услуги. Правното основание за тази обработка е съгласието или законните ни интереси, а именно правилното администриране на уебсайта и бизнеса ИЛИ изпълнението на договор между вас и нас и / или предприемане на стъпки по Ваше желание за сключване на такъв договор.

2.7 Може да обработваме информацията, съдържаща се в всяко запитване, което ни изпращате относно стоки и / или услуги ("данни за запитвания"). Данните за запитването могат да бъдат обработвани за целите на предлагането, маркетинга и продажбата на съответните стоки и / или услуги за вас. Правното основание за тази обработка е съгласието.

2.8 Можем да обработваме информация, свързана с нашите взаимоотношения с клиентите, включително информация за връзка с клиенти ("данни за отношенията с клиентите"). Данните за клиентските взаимоотношения могат да включват вашето име, вашия работодател, длъжността или ролята ви на работа, вашите данни за контакт и информацията, съдържаща се в комуникациите между нас и Вас или Вашия работодател, служители, клиенти, потенциални клиенти, абонати, процесори, упълномощени представители Лица за контакти. Източникът на данните за клиентските взаимоотношения е Вие или вашите работодатели, служители, клиенти, потенциални клиенти, абонати, процесори, упълномощени представители или лица за контакти. Данните за клиентските взаимоотношения могат да бъдат обработвани за целите на управлението на нашите взаимоотношения с клиентите, комуникацията с клиентите, воденето на отчети за тези комуникации и популяризирането на нашите продукти и услуги за клиентите. Правното основание за тази обработка е съгласието или законните ни интереси, а именно правилното управление на нашите взаимоотношения с клиентите.

2.9 Можем да обработваме информация, свързана с транзакции, включително покупки на стоки и услуги, които влизате с нас и / или чрез нашия уебсайт ("данни за транзакциите"). Данните за транзакцията могат да включват вашите данни за контакт, данните за вашата карта и данните за транзакцията. Данните за транзакциите могат да бъдат обработени с цел предоставяне на закупените стоки и услуги и водене на надлежни записи за тези сделки. Правното основание за това обработване е изпълнението на договор между вас и нас и / или предприемане на стъпки по Ваша молба за сключване на такъв договор и законните ни интереси, а именно правилното администриране на уебсайта и бизнеса ни.

2.10 Можем да обработваме информацията, която ни предоставяте, за да се абонирате за нашите известия по имейл и / или бюлетини ("данни за известяване"). Данните за известяване могат да бъдат обработени, за да ви изпратят съответните известия и / или бюлетини. Правното основание за тази обработка е съгласието ИЛИ изпълнението на договор между вас и нас и / или предприемане на стъпки по Ваше желание за сключване на такъв договор.

2.11 Можем да обработваме информация, съдържаща се във или отнасяща се до всяка комуникация, която ни изпращате ("данни за кореспонденция"). Данните за кореспонденцията могат да включват съдържанието на комуникацията и метаданните, свързани с комуникацията. Нашият уеб сайт ще генерира метаданни, свързани с комуникациите, направени чрез формулярите за контакт на уебсайта. Данните за кореспонденцията могат да бъдат обработени за целите на комуникацията с вас и воденето на архиви. Правното основание за това обработване са нашите законни интереси, а именно правилното администриране на уебсайта и бизнеса, както и комуникациите с потребителите.

2.12 Можем да обработим информация относно хардуерните и софтуерните продукти на Olympus за диктовка. Тези данни могат да включват номера на версиите, лицензните ключове, моделите и данните за околната среда. Източникът на тези данни са вие или вашите работодатели, служители, клиенти, потенциални клиенти, абонати, процесори, упълномощени представители или лица за контакт. Тези данни могат да бъдат обработени за услуги за техническа поддръжка. Правното основание за тази обработка е съгласието или законните ни интереси, а именно предоставянето на техническа поддръжка или изпълнение на договор между вас и нас и / или предприемане на стъпки по Ваше желание за сключване на такъв договор.

2.13 Ние може да обработим всички ваши лични данни, посочени в тези правила, когато това е необходимо за установяване, упражняване или защита на съдебни искове, независимо дали в съдебно производство или в административна или извънсъдебна процедура. Правното основание за това обработване са нашите законни интереси, а именно защитата и утвърждаването на нашите законни права, вашите законни права и законните права на другите.

2.14 Ние може да обработим всички Ваши лични данни, идентифицирани в тези правила, когато това е необходимо за целите на получаване или поддържане на застрахователно покритие, управление на рискове или получаване на професионални съвети. Правното основание за това обработване са нашите законни интереси, а именно правилната защита на нашия бизнес срещу рискове.

2.15 В допълнение към конкретните цели, за които можем да обработим личните ви данни, посочени в този раздел 2, можем също така да обработваме всички ваши лични данни, когато такава обработка е необходима за спазване на правно задължение, на което сме подложени, или за за да защитите жизнените си интереси или жизненоважните интереси на друго физическо лице.

2.16 Моля, не ни предоставяйте лични данни на никое друго лице, освен ако не Ви изискаме да го направите.

3. Автоматизирано вземане на решения

3.1 Ще използваме личните ви данни за целите на автоматизираното вземане на решения във връзка с обучението и въпросника.

3.2 Това автоматично вземане на решения ще включва маркиране на резултатите от подаването.

3.3 Значението и възможните последици от това автоматизирано вземане на решения са да се постигне / не се постигне подходяща акредитация.

4. Предоставяне на вашите лични данни на други хора

4.1 Ние можем да разкрием вашите лични данни на всеки член на нашата група компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашата крайна холдингова компания и всички негови дъщерни дружества) доколкото това е разумно необходимо за целите и за правните основания, изложени в тази политика.

4.2 Ние можем да разкрием личните ви данни на нашите застрахователи и / или професионални съветници доколкото това е разумно необходимо за целите на получаване или поддържане на застрахователно покритие, управление на рискове, получаване на професионални съвети или установяване, упражняване или защита на съдебни искове, или в административна или извънсъдебна процедура.

4.3 Финансовите транзакции, свързани с уебсайта ни и услугите ни, са ИЛИ може да се обработват от нашите доставчици на платежни услуги, Barclaycard, American Express и PayPal. Ще обменяме данни за транзакциите с нашите доставчици на платежни услуги само до степента, необходима за целите на обработката на вашите плащания, възстановяването на такива плащания и обработката на оплаквания и запитвания, свързани с тези плащания и възстановявания. Можете да намерите информация за политиките и практиките за поверителност на доставчиците на услуги за плащания на адрес:

(А) https://www.barclaycard.co.uk

(Б) https://www.americanexpress.com

(В) https://www.paypal.com

4.4 Можем да разкрием вашите данни за запитване на един или повече избрани доставчици на стоки и услуги от трета страна, посочени на нашия уебсайт, с цел да им позволим да се свържат с Вас, за да могат те да предлагат, предлагат на пазара и продават на вас съответни стоки и / или услуги , Всяка такава трета страна ще действа като администратор на данни във връзка с данните за запитването, които предоставяме на нея; и след като се свържете с вас, всяка трета страна ще ви предостави копие от собствената си декларация за поверителност, която ще урежда използването на вашите лични данни от трета страна.

4.5 В допълнение към конкретните оповестявания на лични данни, посочени в този раздел 4, ние можем да разкрием вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за спазването на правно задължение, на което сме подложени, или за да защитим вашите жизненоважни интереси или жизненоважното интересите на друго физическо лице. Ние може също така да разкриваме вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на съдебни искове, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура.

5. Международни преводи на вашите лични данни

5.1 В този раздел 5 предоставяме информация за обстоятелствата, при които вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

5.2 Разполагаме с офиси и съоръжения в Япония, Америка, Близкия Изток, Южна Африка, Русия и Австралия. Европейската комисия направи "решение за адекватност" по отношение на законите за защита на данните на всяка от тези страни. Трансферите до всяка от тези страни ще бъдат защитени чрез подходящи предпазни мерки, а именно използването на стандартни клаузи за защита на данните, приети или одобрени от Европейската комисия.

5.3 Хостинг съоръженията за нашия уеб сайт се намират в Обединеното кралство.

5.4 Нашата група от компании се намира в ЕИП, Япония, Америка, Близкия Изток, Южна Африка, Русия и Австралия. Европейската комисия направи "решение за адекватност" по отношение на законите за защита на данните на всяка от тези страни. Трансферите до всяка от тези страни ще бъдат защитени чрез подходящи предпазни мерки, а именно използването на стандартни клаузи за защита на данните, приети или одобрени от Европейската комисия.

5.5 Вие потвърждавате, че личните данни, които изпращате за публикуване чрез нашия уеб сайт или услуги, може да са достъпни по интернет по целия свят. Не можем да предотвратим използването (или злоупотребата) с такива лични данни от други лица.

6. Запазване и изтриване на лични данни

6.1 Този раздел 6 определя правилата и процедурата за съхранение на данни, които са предназначени да гарантират спазването на нашите правни задължения по отношение на задържането и заличаването на лични данни.

6.2 Личните данни, които обработваме за каквито и да било цели или цели, не се съхраняват по-дълго от необходимото за тази цел или за тези цели.

6.3 Ние ще запазим вашите лични данни толкова дълго, колкото сте регистриран абонат или потребител на нашите продукти или докато имаме друга бизнес цел да го направим и след това за не повече от изискваното или разрешено от закона или нашите Правила за запазване на записи, разумно необходими за целите на вътрешното отчитане и съгласуване, или да ви предоставят обратна информация или информация, която може да поискате.

6.4 Независимо от останалите разпоредби на този раздел 6, ние може да запазим вашите лични данни, когато такова задържане е необходимо за спазване на правно задължение, на което сме подложени, или за да защитим вашите жизненоважни интереси или жизненоважни интереси на друго физическо лице.

7. Сигурност на личните данни

7.1 Ще предприемем подходящи технически и организационни мерки, за да осигурим вашите лични данни и да предотвратим загубата, злоупотребата или изменението на личните ви данни.

7.2 Ние ще съхраняваме вашите лични данни на защитени сървъри, персонални компютри и мобилни устройства и в сигурни ръчни системи за съхранение на данни.

7.3 Данните, свързани с вашите запитвания и финансови транзакции, които се изпращат от вашия уеб браузър до нашия уеб сървър, или от нашия уеб сървър към вашия уеб браузър, ще бъдат защитени с помощта на технология за шифроване.

7.4 Приемате, че предаването на некриптирани (или недостатъчно криптирани) данни по интернет е присъщо несигурно и не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

7.5 Трябва да сте сигурни, че паролата ви не е възприемана от човек или компютърна програма. Вие носите отговорност за запазването на конфиденциалната парола, която използвате за достъп до уебсайта ни и няма да ви питаме за паролата си (освен когато влезете в нашия уебсайт).

8. Изменения

8.1 Можем да актуализираме тези правила периодично, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт.

8.2 Трябва да проверявате тази страница понякога, за да сте сигурни, че сте доволни от всички промени в тези правила.

8.3 Може да ви уведомим за значими промени в тези правила по имейл.

9. Вашите права

9.1 В този раздел 9 обобщихме правата, които имате по силата на закона за защита на данните. Някои от правата са сложни и не всички подробности са включени в нашите резюмета. Следователно трябва да прочетете съответните закони и указания от регулаторните органи за пълно обяснение на тези права.

9.2 Основните Ви права по Закона за защита на данните са:

а) правото на достъп;

б) правото на коригиране;

в) правото на заличаване;

г) правото да ограничи обработването;

д) правото да се противопостави на обработката;

е) правото на преносимост на данни;

ж) правото да подаде жалба до надзорен орган; и

з) правото да оттегли съгласието.

9.3 Имате право да потвърдите дали ние обработваме вашите лични данни и, където имаме, достъп до личните данни, заедно с определена допълнителна информация. Тази допълнителна информация включва подробности за целите на обработката, категориите на съответните лични данни и получателите на личните данни. Предоставянето на правата и свободите на другите не е засегнато, ние ще ви предоставим копие от вашите лични данни. Първото копие ще бъде предоставено безплатно, но допълнителните екземпляри могат да бъдат предмет на разумна такса. Можете да получите достъп до личните си данни, като изпратите заявка за електронна поща до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите..

9.4 Имате право да имате поправени неточни лични данни за вас и като имате предвид целите на обработката да имате попълнени непълноти лични данни за вас.

9.5 В някои случаи имате право на изтриване на личните ви данни без неоправдано забавяне. Тези обстоятелства включват: личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин; оттегляте съгласието си за обработка въз основа на съгласие; възразявате срещу обработването съгласно определени правила на приложимото законодателство за защита на данните; обработката е за целите на директния маркетинг; и личните данни са били незаконно обработени. Има обаче изключения от правото за изтриване. Общите изключения включват, когато е необходима обработка: за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация; за спазване на правно задължение; или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

9.6 В някои случаи имате право да ограничите обработката на личните ви данни. Тези обстоятелства са: оспорвате точността на личните данни; обработката е незаконна, но се противопоставяте на изтриването; ние повече не се нуждаем от личните данни за целите на обработката, но изискваме лични данни за установяване, упражняване или защита на правни искове; и сте се противопоставили на обработката, докато се потвърди това възражение. Когато обработката е ограничена на тази основа, може да продължим да съхраняваме вашите лични данни. Обаче ние само ще го обработваме по друг начин: с вашето съгласие; за установяване, упражняване или защита на правни искове; за защита на правата на друго физическо или юридическо лице; или поради причини от значителен обществен интерес.

9.7 Имате право да възразите срещу обработката на вашите лични данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, но само дотолкова, доколкото правното основание за обработката е, че обработването е необходимо за: изпълнение на задачата, извършена в обществения интерес или при упражняването на всеки официален орган, който ни е възложен; или целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна. Ако направите такова възражение, ние ще престанем да обработваме личната информация, освен ако не можем да демонстрираме убедителни легитимни основания за обработката, които надвишават вашите интереси, права и свободи или обработката е за установяване, упражняване или защита на правни искове.

9.8 Имате право да възразите срещу обработката на вашите лични данни за целите на директния маркетинг (включително профилиране за целите на директния маркетинг). Ако направите такова възражение, ние ще престанем да обработваме вашите лични данни за тази цел.

9.9 Имате право да възразите срещу обработката на вашите лични данни за научни или исторически научни цели или за статистически цели на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, освен ако обработката е необходима за изпълнение на задача, изпълнявана от съображения за обществен интерес.

9.10 Доколкото правното основание за обработката на вашите лични данни е:

а) съгласие; или

б) че обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна или за да предприемете стъпки по ваше искане преди сключването на договор, и тази обработка се извършва по автоматизирани начини, имате право да да получавате личните ви данни от нас в структуриран, често използван и машинно четен формат. Това право обаче не се прилага, когато това би засегнало неблагоприятно правата и свободите на другите.

9.11 Ако смятате, че обработката на личните ви данни е в нарушение на законите за защита на данните, имате законово право да подадете жалба до надзорен орган, отговорен за защитата на данните. Можете да го направите в държавата-членка на ЕС, в която обичайно пребивавате, мястото на работа или мястото на предполагаемото нарушение.

9.12 Доколкото правното основание за обработката на Вашата лична информация е съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката преди оттеглянето.

9.13 Можете да упражнявате вашите права във връзка с личните ви данни чрез писмено известие до нас в допълнение към другите методи, посочени в този раздел 9.

10. Уебсайтове на трети страни

10.1 Нашият уебсайт включва хиперлинкове към уебсайтове на трети страни и подробности за тях.

10.2 Ние не контролираме и не носим отговорност за политиките за поверителност и практиките на трети страни.

11. Лични данни на деца

11.1 Нашият уебсайт и услугите са насочени към лица на възраст над 16.

11.2 Ако имаме причина да вярваме, че съхраняваме лични данни на лице под тази възраст в нашите бази данни, ще изтрием тези лични данни.

12. Актуализиране на информацията

12.1 Моля, уведомете ни, ако личната информация, която държим за вас, трябва да бъде коригирана или актуализирана.

13. Действа като процесор за обработка на данни

13.1 По отношение на данните за употребата, данните за профила, данните за профила, данните за услугите, данните за публикацията, данните от запитването, данните за отношенията с клиентите, данните за транзакциите, данните от уведомленията, данните за кореспонденцията, ние не действаме като администратор на данни; вместо това, ние действаме като процесор за данни.

13.2 Доколкото действаме като процесор на данни, а не като администратор на данни, тази политика не се прилага. Нашите правни задължения като обработвач на данни са насрочени в договора между нас и съответния администратор на данни.

14. За бисквитките

14.1 "Бисквитка" е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. Идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато браузърът поиска страница от сървъра.

14.2 "Бисквитките" могат да бъдат "постоянни" "бисквитки" или "сесия": постоянната "бисквитка" ще се съхранява от уеб браузър и ще остане валидна до определената дата на изтичане, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди датата на изтичане; сесия "бисквитка", от друга страна, ще изтече в края на сесията на потребителя, когато уеб браузърът е затворен.

14.3 Бисквитките обикновено не съдържат информация, която лично идентифицира потребител, но личната информация, която съхраняваме за вас, може да бъде свързана с информацията, съхранена в и получена от "бисквитките".

15. "Бисквитките", които използваме

15.1 Ние използваме бисквитки, за следните цели:

(a) удостоверяване - използваме "бисквитки", за да ви идентифицираме, когато посещавате нашия уебсайт и докато се движите в нашия уебсайт.

(б) статус - използваме "бисквитки", за да ни помогне да определим дали сте влезли в нашия уебсайт.

(в) пазарска кошница - използваме "бисквитки", за да поддържаме състоянието на вашата количка за пазаруване, докато се движите в нашия уебсайт.

(d) персонализиране - ние използваме "бисквитки", за да съхраняваме информация за вашите предпочитания и да персонализираме нашия сайт за вас.

д) сигурност - използваме "бисквитките" като елемент от мерките за сигурност, използвани за защита на потребителските профили, включително предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход и защита на уебсайта и услугите ни като цяло.

(е) анализ - използваме "бисквитки", за да ни помогне да анализираме използването и ефективността на нашия уеб сайт и услуги.

(ж) съгласие на "бисквитките" - използваме "бисквитки", за да съхраняваме предпочитанията си по отношение на използването на "бисквитки" по-общо.

16. Бисквитки, използвани от нашите доставчици на услуги

16.1 Нашите доставчици на услуги използват "бисквитки" и тези бисквитки могат да се съхраняват на вашия компютър, когато посещавате нашия уебсайт.

16.2 Използваме Google Анализ, за ​​да анализираме използването на нашия уебсайт. Google Анализ събира информация за използването на уебсайтове чрез "бисквитки". Събраната информация, свързана с нашия сайт, се използва за създаване на отчети за използването на нашия уебсайт. Декларацията за поверителност на Google е налице на адрес: https://www.google.com/policies/privacy/.

17. Управление на "бисквитките"

17.1 Повечето браузъри ви позволяват да откажете да приемате бисквитки и да изтривате "бисквитките". Методите за това се различават от браузъра до браузъра и от версията до версията. Можете обаче да получите актуална информация за блокирането и изтриването на "бисквитките" чрез тези връзки:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg (Chrome);

б) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

в) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(д) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); и

е) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

17.2 Блокирането на всички "бисквитки" ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много уеб сайтове.

17.3 Ако блокирате "бисквитките", няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

18. Предпочитания за "бисквитки"

18.1 Можете да управлявате предпочитанията си относно използването на "бисквитки" в уебсайта си, като посетите: https://www.opdsupport.com

19. Нашите детайли

19.1 Този уебсайт е собственост и се управлява от Business Equipment Services Ltd

19.2 Ние сме регистрирани в Англия и Уелс под регистрационен номер 3732561, а седалището ни е в Unit 6, Титан Корт, Laporte Way, Luton, Bedfordshire, LU4 8EF, Великобритания.

19.3 Нашето основно място на дейност е в Unit 6, Титан Корт, Laporte Way, Luton, Bedfordshire, LU4 8EF, Великобритания.

19.4 Можете да се свържете с нас:

а) по пощата до посочения по-горе пощенски адрес;

б) използване на нашия формуляр за връзка с уебсайта;

в) по телефона, на телефонния номер, публикуван на нашия уеб сайт от време на време;

(г) по електронна поща, използвайки от време на време имейл адреса, публикуван на нашия уебсайт.

20. Защита на данните

20.1 Ние сме регистрирани като администратор на данни в офиса на комисаря по информация в Обединеното кралство.

20.2 Нашият регистрационен номер за защита на данните е ZA182263.

Свържете се!

снимка 0345 521 8588 UK
снимка 00 44 1582 483320 ROI
снимка 00800 7000 1000 EMEA

Slider