Patch 1 за SR2.1.0 е налице за изтегляне ...

Patch 1 решава проблем, при който SR2.1.0 няма да се отваря, когато RS-27 / 28 е свързан със сериен кабел.

досие
версия
Създаден
SR2.0.0.0 Кръпка 6 6 2018-07-06 11:52:52
SR2.1.0 Кръпка 1 1 2018-08-24 07:36:26