Знания

Бързо и всеобхватно

Slider

Ако аксесоарът за Mac се нуждае от повече енергия или използва повече енергия, отколкото вашият Mac предоставя, може да видите съобщението "USB устройства са деактивирани" ...

Прочетете още: USB устройства са деактивирани

Тази статия обяснява как да импортирате диктовка в DSS Player за Mac

Прочетете още: Импортиране на диктовка за Mac

Ако имате проблем, при който DSS Player за Mac се срива, когато е свързан цифров диктофон или ако не е разпознат в DSS Player за Mac. Следвайте това ръководство, за да разрешите проблема.

Прочетете още: Как да активирате хардуерния контрол за DSS Player за Mac

Този документ ще детайлизира общия преглед на графичния потребителски интерфейс на софтуера Olympus DSS Player за Mac и ще обясни какви са бутоните и секцията.

Прочетете още: Преглед на DSS Player за Mac GUI

Ако използвате Mac OS X 10.9 Mavericks или по-горе, може да имате проблеми с производителността и възпроизвеждането на софтуера, когато използвате крачен контрол.

Прочетете още: Проблеми на DSS Player за производителност и възпроизвеждане на Mac

Свържете се!

снимка 0345 521 8588 UK
снимка 00 44 1582 483320 ROI
снимка 00800 7000 1000 EMEA

Slider