Промяна на дневниците

Издания, актуализации и други промени на продуктите

Slider

Mobile Dictation

DVR Силует Променете дневниците за мобилни диктофони, изобразяващи датите на пускане, актуализациите и други промени в продукта.

Дневник на промените DS-9500

DS9500 100x100 Вижте дневника на промените на DS-9500 за бележките за издаване на актуализации на фърмуера.

Дневник на промените DS-9000

DS9000 100x100 Вижте дневника на промените на DS-9000 за бележките за издаване на актуализации на фърмуера.

Дневник на промените DS-7000

DS-7000 100x100 Вижте дневника на промените на DS-7000 за бележките за издаване на актуализации на фърмуера.

Дневник на промените DS-3500

DS-3500 100x100 Вижте дневника на промените на DS-3500 за бележките за издаване на актуализации на фърмуера.

Дневник на промените DS-5500

DS-5500 100x100 Вижте дневника на промените на DS-5500 за бележките за издаване на актуализации на фърмуера.

Дневник на промените DS-5000

DS-5000 100x100 Вижте дневника на промените на DS-5000 за бележките за издаване на актуализации на фърмуера.

Дневник на промените DS-2600

DS-2600_100x100 Вижте дневника на промените на DS-2600 за бележките за издаване на актуализации на фърмуера.

Дневник на промените DS-2500

DS-2500 100x100 Вижте дневника на промените на DS-2500 за бележките за издаване на актуализации на фърмуера.

Свържете се!

снимка 0345 521 8588 UK
снимка 00 44 1582 483320 ROI
снимка 00800 7000 1000 EMEA

Slider