Промяна на дневниците

Икона за времева линия Променете регистрационните файлове за продуктите за диктуване и транскрипция на Olympus, като изобразите датите на пускане, актуализациите и други промени в продукта.