Комунални услуги

Комунални услуги

Избор на софтуер и инструменти за подпомагане или допълване на решения на Olympus Professional Dictation.

дисплей:

Лицензиран безплатен софтуер за управление на Olympus Professional Digital Voice Recorders.

  • Решен проблем, когато RCT и Dragon са инсталирани на един и същ компютър, някои версии на Dragon може да не се стартират правилно.
  • Фиксиран проблем, ако зададете комбинация от комбинации, която включва клавиша Alt, чрез раздела за контрол на приложенията, пряк път няма да се прилага правилно, ако се използва в приложение в европейска клавиатурна среда.

Клиентът на SCP се намира на клиентския компютър и позволява прехвърлянето на настройки от SCP към хардуера. Клиентът на SCP действа и като "файл за изтегляне на файлове"

Това не винаги е задължително, но трябва да се уверите, че всички останали програмни файлове на Olympus са премахнати от компютъра след деинсталирането, използвайте този инструмент.

В среда на работна група услугата за безжична комуникация може да се използва за внедряване на настройките на устройството и актуализациите на фърмуера от Програмата за конфигуриране на системата към DS9500 чрез Wi-Fi мрежа.

Този инструмент се използва за конфигуриране на крачни превключватели / педали RS-28H & RS-31H.