Изтегляния

Професионални - адаптивни - ефективни

Slider

Workgroup

Workgroup
ПАКЕТ ЗА РАБОТА ЗА ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ -

Лесно централно администриране на диктовки. Проектиран за средни и големи организации, перфектно поддържа ИТ администраторите за инсталиране, персонализиране и централизирано управление на ODMS средата в режим на Workgroup. Това изисква допълнителния лиценз R7 SCP, моля, свържете се с вашия дилър на Olympus, за да го закупите.

дисплей:

SCP Клиент 7.2.2.5 Препоръчани

Клиентът на SCP се намира на клиентския компютър и позволява прехвърлянето на настройки от SCP към хардуера. Клиентът на SCP действа и като "файл за изтегляне на файлове"

Това изисква допълнителния лиценз R7 SCP, моля, свържете се с вашия дилър на Olympus, за да го закупите. Пакетът Workgroup съдържа административни компоненти, клиентски софтуер, драйвери за виртуализация и допълнителни инструменти. Разрешаване на ИТ администраторите да инсталират, персонализират и централизирано управляват средата на ODMS.

Това изисква допълнителния лиценз R7 SCP, моля, свържете се с вашия дилър на Olympus, за да го закупите. Пакетът Workgroup съдържа административни компоненти, клиентски софтуер, драйвери за виртуализация и допълнителни инструменти. Разрешаване на ИТ администраторите да инсталират, персонализират и централизирано управляват средата на ODMS.

Пакетът Workgroup съдържа административните компоненти, клиентския софтуер, драйверите за виртуализация и допълнителните инструменти. Разрешаване на ИТ администраторите да инсталират, персонализират и централизирано управляват средата на ODMS.

Промяната на системния регистър на VMware View Windows, позволява поддръжка на съвместими с Olympus HID устройства във VMware Horizon View.

Използва се с режим ODMS R7 Workgroup, за да може хардуерът и аудиото на Olympus да пренасочат през сесията Citrix XenApp.

Свържете се!

снимка 0345 521 8588 UK
снимка 00 44 1582 483320 ROI
снимка 00800 7000 1000 EMEA

Slider