Кръпки

Кръпки
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА -

Изследователската и развойна дейност на Olympus работи неуморно, за да осигури непрекъснато развитие и иновации.

дисплей:

Patch 0005

  • Поправен е проблемът, при който компютърът може да не успее да разпознае DVR, когато свързва устройството.
  • Поправен е проблемът, когато аудио файловете не могат да бъдат експортирани от менюто ODMS File> Export.