Кръпки

Кръпки
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА -

Изследователската и развойна дейност на Olympus работи неуморно, за да осигури непрекъснато развитие и иновации.

дисплей:

ODMS 7.2.0 Patch 6 нов Препоръчани

Patch 0006

  • Прехвърлянето на WiFi файл от DS-9500 към компютър чрез Wireless Downloader може да не е успешно.
  • Някои команди Dragon не се разпознават по време на разпознаване на речта.
  • Клавишите за бърз достъп за домашно, крайно и текстово форматиране (Bold, Italic и Underline) не работят правилно.