ODMS R7

ODMS R7
Водещ в отрасъла управление на софтуерния поток

Системата за управление на диктовката на Olympus (ODMS) Release 7 Software е в основата на Решение за диктовка на Olympus. Мащабируема за малки и големи офиси, използващи самостоятелни или работни групи.

Standalone КЛИЕНТСКИЯТ СОФТУЕР - Модулите за диктовка и транскрипция осигуряват интуитивно и подобрено потребителско изживяване. Прост, бърз и ефективен от реч до текст.
Workgroup PACKAGING WORKFLOW ЗА ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Лесно централно администриране на дикторски мрежи. Проектиран за средни и големи организации, перфектно поддържа ИТ администраторите да инсталират, персонализират и централизира управлението на ODMS средата в режим Workgroup.
Кръпки ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА - научноизследователската и развойна дейност на Olympus работи неуморно, за да осигури непрекъснато развитие и иновации.