Кръпки

Кръпки
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА -

Изследователската и развойна дейност на Olympus работи неуморно, за да осигури непрекъснато развитие и иновации.

дисплей:

Patch 0001

  • Решава проблем, при който DSS Player Standard 2.1.0 не се стартира, когато RS-27 / 28 е свързан със сериен кабел.
  • Patch 0006
    • Отстранен е проблем, при който DSS файл, създаден от SPS / Grundig, не може да бъде изтрит / преместен и промяната на статуса на файла не е приета в DSS Player Standard.